VOORBEREIDINGSBLAD PREEK OVER JESAJA 50:4-6 9 APRIL 2017

01-04-2017 07:30

 

 VOORBEREIDINGSBLAD Preek 9 april 2017 Jesaja 50:4-6

 

LEESROOSTER

 

Maandag      3 April      Lukas 2:41-52  - Jesaja 50:4  Wat lees je in Lukas 2 over Jezus als leerling?  Wat leert het ons als leerlingen?            

Dinsdag         4 April      Mattheus 26:36-46  -Jesaja 50:4,5  De Here Jezus is ook in Getsemane leerling. Het laat je zien dat het soms ook heel moeilijk kan zijn om Gods leerling te zijn. Wat vind jij het moeilijkste om volgens Gods wil te doen?

Woensdag    5 April       Johannes 8:21-29  - Jesaja 50:5    De Here Jezus laat horen dat Hij leeft als leerling van de Vader. Wat is de belofte die we krijgen als wij als leerling van de hemelse Vader leven? Helpt dat je? 

Donderdag   6 April       Mattheus 7:13-28  - Jesaja 50:5   Wat is het bijzondere van het onderwijs van de Here Jezus?  Wat heeft dat ons te zeggen en hoe brengen we  het in praktijk? 

Vrijdag           7 April      Mattheus 27: 11-26  - Jesaja 50:6  Je ziet hier hoe de profetie van meer dan 700 jaar daarvoor vervuld wordt. De Here Jezus ontvangt de geseling op Zijn rug.  Let er op dat we in jesaja 50 lezen dat de Here Jezus Zijn rug gaat geven. Wat zegt dat voor ons?   

Zaterdag        8 April      Mattheus 26: 57-68  -Jesaja 50:6  Wat is de grootste vernedering in Matt 26:67,68.  Wat willen de mensen die spugen nu eigenlijk zeggen?

Zondag           9 April      Mattheus 26:67-27:10 – Jesaja 50:6  waarom verbergt de Here jezus Zijn gezicht niet voor het speeksel van de mannen die spugen? Waarom grijpt Hij niet in? Moeten wij ons als christenen ook laten vernederen?      

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

 

 

 

De Afscheiding (XIV)

 

In de gevangenis

 

De Here Jezus heeft een keer gezegd:  "Maar voor alles zullen  zij de handen aan u slaan en u vervolgen,  door u over  te leveren in de synagogen en gevangenissen,  en u voor  koningen  en  stadhouders te leiden om mijns naams wil." (Luk 21:12)

Vrijdag  1  december  lopen  vader Vlaming en zoon Cees van Ulrum  naar de stad Groningen.  Wanneer ze in Groningen zijn  aangekomen  gaan ze naar de gevangenis.  Ze zullen daar ds. de Cock bezoeken.  Ds.  de Cock zit vanaf 28 november in de cel.   Hij  is  tot  3 maanden gevangenisstraf veroordeeld.  Waarom?  Omdat hij op 19 oktober heeft gepreekt in de kerk.  Terwijl hem dat door de overheid verboden was.  Ds. de Cock  en  ook andere Afgescheidenen moeten de gevangenis in omdat  ze de naam van Christus hooghouden.

De volgende dag lopen Cees en vader terug. Dan komen ze tot  een  gesprek  dat  Cees  zijn leven lang niet vergeet.  Een  gesprek  waarin ze van hart tot hart spreken.  Waarin vader  vertelt  hoe moeilijk het voor hem geweest is om de weg van  de  Afscheiding  op  te  gaan.  Dat hij vaak alleen gebeden heeft.   Dat de tranen hem over de wangen gelopen zijn toen hij voor de beslissing stond.  "Cees, jongen blijf je leven lang  bedenken  dat de HERE volgen goed is.  Hoeveel strijd dat je ook kost.  Dan krijg je zelfs rust wanneer mensen je   naar de gevangenis brengen." Cees knikt.  Een knik die echt  gemeend is. Hij beseft hoe groot Gods liefde en trouw is.