Voorbereidingsblad preek over Mattheus 27:24 20 maart 2016

21-03-2016 07:32

VOORBEREDINGBLAD PREEK   MATTHEUS 27:24  20 MAART 2016

 

Zondag 20 maart hoop ik te preken over  Mattheus 27:24 en op Goede Vrijdag over Mattheus 27:25.  Pilatus wast zijn handen en zegt zo onschuldig te staan aan Christus’ bloed en een vers er na zegt het volk laat dat bloed maar over ons komen. Wat deze twee dingen voor ons vandaag betekenen hopen we op zondag 20 maart en op Goede Vrijdag te zien. Het leesrooster gaat nu vooral over de gebeurtenissen die uitlopen op het brengen van de Here Jezus naar stadhouder Pilatus.  In het deel voor de kinderen gaat het er over dat de Here Jezus zich laat gevangennemen.

 

 LEESROOSTER

 

 

Maandag      14 maart     Mattheus 26:17-30   Wat heeft het Avondmaal met het Pascha te maken?       

Dinsdag         15 maart     Mattheus  26:31-35  Wat heeft dit verhaal ons te zeggen?  

Woensdag    16 maart     Mattheus  26:36-46   Wat zegt wat je hier leest over het lijden van de Here

                                                                                   Jezus?      

Donderdag    17 maart    Mattheus  26:47-56    Hoe moeten wij in de wereld voor Christus opkomen?      

Vrijdag           18 maart    Mattheus  26:57-68    Waarom wordt de Here Jezus tot de dood

                                                                                    veroordeeld? 

Zaterdag       19 maart     Mattheus 26:69-75     Zou jij het niet beter dan Petrus gedaan hebben?      

Zondag          20 maart     Mattheus 27:1-10       Had Judas echt berouw?    

 

 

 

VOOR  DE KINDEREN

 

De Here Jezus is samen met Zijn leerlingen in de hof van Getsemane.  Het is nacht.  Niemand weet waar de Here Jezus nu is behalve Zijn leerlingen. Elf van de twaalf leerlingen zijn bij Hem. Een is er niet bij maar Hij weet wel waar de Here Jezus met de andere leerlingen naar toegegaan is.

Die ene die niet meegegaan is, is Judas.   Judas had echt gedacht dat de Here Jezus de beloofde Verlosser was. Hij had gedacht dat Jezus ook hem rijk en machtig zou maken.

Dat was zo tegengevallen!  Hij ergert zich aan Jezus.  Hij is drie jaar van zijn leven bij Hem gebleven. Drie jaar van zijn leven verloren. Het heeft hem niets opgeleverd. Gelukkig was hij de penningmeester. Dan kon je tenminste nog eens wat geld  uit de pot halen en voor jezelf houden. Judas was ook een dief. Hij wilde veel voor geld doen. Hij kon aardig wat geld verdienen als hij de Joodse vijanden van de Here Jezus vertelde waar de Here Jezus nu was. Judas is op weg. Hij vertelt de Joodse leiders waar Jezus in de nacht is. Hij krijgt soldaten mee om Jezus gevangen te nemen. Hij moet de soldaten aanwijzen wie Jezus is.

Dat doet Judas. Wat erg! Hij wil dat de enige mens die helemaal goed is als een misdadiger gevangen genomen wordt.  Toch snappen de soldaten nog niet echt wie ze moeten hebben. Weet je dan laat de Here Jezus zien dat Hij nog altijd de baas is. Als die soldaten vragen: Wie moeten we dan hebben? Dan zegt de Here Jezus:   Wie zoeken jullie. Dan zeggen de soldaten: Jezus uit Nazaret. Dat ben Ik zegt de Here Jezus. Wanneer de Here Jezus dat zegt vallen al de soldaten op de grond!  De Here Jezus laat zien: ik ben veel sterker dan jullie!

En toch laat de Here Jezus zich gevangen nemen.  Wat laat de Here Jezus daarmee zien?   Hoeveel Hij van de mensen houdt die in de HERE geloven. Hij kan al die soldaten in een keer doodmaken. Hij doet het niet. Hij laat zich meenemen. Om voor ons aan het kruis dood te gaan. Om voor ons zo voor altijd een goed leven bij de Here God te hebben. Jezus heeft zich laten doodmaken om er voor te zorgen dat als jij sterft en je houdt echt van de HERE dat jij dan blijft leven in de hemel en op de nieuwe aarde. Zo goed en zo geweldige is de Here Jezus.

Dat verhaal dat de Here Jezus de soldaten op de grond laat vallen kun je lezen in Johannes 18:1-11