Voorbereidingsblad preek over openbaring 4:6b-11

04-01-2016 09:12

VOORBEREIDINGSBLAD VOOR DE PREEK VANUIT OPENBARING 4:6B-11

 

Zondag 17 januari hopen we  ’s ochtends samen te luisteren naar de verkondiging van het evangelie vanuit Openbaring 4:6b-11.

Je vindt hieronder een leesrooster en ook iets voor de kinderen. 

 

LEESROOSTER

Maandag     11  januari   Ezechiël 1:5-14

De gedeelten die we in de komende dagen lezen uit Ezechiël zijn niet makkelijk. Als je leest over wielen en wat daar mee te maken heeft is dat een beeld  van Gods troon die op aarde in de tempel staat. De wielen laten zien dat de troon verplaatst kan worden. De engelen waar in hoofdstuk 1 over gesproken wordt zijn cherubs.  We lezen dat morgen en overmorgen in hoofdstuk 10.  Wat zou het nu betekenen dat hun gezicht leek op dat van een mens maar ook op dat van een leeuw, een rund en een arend?

Dinsdag        12 januari   Ezechiël 10:1-14  Het gaat hier over engelen die cherubs genoemd worden. Wat was hun bijzondere taak?

Woensdag   13 januari   Ezechiël 10:15-22  Wat gebeurt er eigenlijk in vers 18,19 en waarom is dat zo erg?

Donderdag  14 januari   Exodus  26:31-37   Waarom staat er op het gordijn voor het Heilige der heilige een cherub?

Vrijdag         15 januari    Jesaja 6:1-10  Wat zou het verschil tussen cherubs en serafs zijn terwijl het allebei engelen zijn?

Zaterdag      16 januari    Hebreeën 13:8-17  Waarom is de HERE loven ook in ons zingen zo belangrijk?

Zondag         17 januari    Psalm 29   Waarom zouden we de HERE de eer geven? 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

Jullie weten vast wel dat er engelen zijn.  Weten jullie ook dat niet alle engelen hetzelfde zijn?  Ze doen ook niet allemaal hetzelfde. Je ziet ook bij mensen dat we verschillende dingen doen. We hebben allemaal andere dingen waar we goed in zijn.

Dat is bij de engelen ook zo. Ik weet niet hoeveel soorten engelen er zijn. Misschien wel veel meer dan ik nu denk. In de Bijbel lees je in ieder geval over drie soorten engelen. Voordat ik daar over ga vertellen eerst iets anders.

Wat is eigenlijk een engel?  Weet je wat het woord engel betekent?  Een boodschapper. Iemand die gestuurd wordt naar anderen. Denk maar eens aan de nacht waarin de Here Jezus geboren is.  Toen kwamen engelen de herders vertellen dat de Here Jezus geboren was. Er waren toen heel veel engelen die vanuit de hemel naar de aarde kwamen. Zij zongen toen over de Here Jezus.  Hoe geweldig het was dat Hij naar de aarde was gekomen.

In de Bijbel lezen we over aartsengelen. Dat zijn heel belangrijke engelen. Die zijn de leiders van andere engelen. Twee aartsengelen die we kennen zijn Gabriël en Michaël.

Er zijn ook engelen die cherubs  worden genoemd. Dat zijn engelen die bij Gods leger horen. Zij bewaken en zij vechten. Als je in de Bijbel leest over de HERE van de legerschare  dan gaat het over de HERE die een groot leger heeft. Daarbij horen ook de cherubs.

Er zijn ook engelen die serafs worden genoemd.  Die zijn er vooral om te zingen! Om God in de hemel te eren. De HERE beschermt ons ook door de engelen. Als je daar een mooi verhaal over wil lezen, moet je jouw vader of moeder eens vragen om het verhaal uit 2 Koningen 6:8-23  te lezen of te vertellen.   Kijk ook maar op het plaatje op de andere bladzijde.