Voorbereidingsblad preek over Openbaring 5:8-14 31 januari 2016

22-01-2016 06:45

VOORBEREIDINGSBLAD VOOR DE PREEK VANUIT OPENBARING 5:8-14

 

Zondag 31 januari hopen we  ’s ochtends  samen te luisteren naar de verkondiging van het evangelie vanuit Openbaring 5:8-14

Je vindt hieronder een leesrooster en ook iets voor de kinderen. 

 

LEESROOSTER

Maandag    25 januari    1 Kronieken 29:10-19  Wat valt je in vers 18 op ook als je denkt aan het loven

                                                                                     van  God door ons?                                                                                   

Dinsdag       26 januari    Psalm 141                   Wat heeft het reukwerk in de tempel met onze

                                                                                     gebeden te maken?   

Woensdag  27 januari    Johannes 1:29-34       Waarom wordt de Here Jezus het Lam van God

                                                                                     genoemd?

Donderdag 28 januari    1 Korinthe  5:1-8         Wat is echt christelijk feestvieren?

Vrijdag         29 januari   1 Petrus 1:13-25         Wat is de kracht van  Christus bloed?  

Zaterdag      30 januari   1 Petrus 2:1-10           Wat zijn onze taken als priesters en koningen?

Zondag         31 januari     Psalm 33                   Wat betekent het dat we een nieuw lied voor

                                                                                     de HERE moeten zingen? Vers 2.   

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN UIT DE KERKGESCHIEDENIS

 

Vader zit op zijn praatstoel. Het is gezellig thuis. Ze zitten samen om het brandende hout in de open haard. Buiten is het donker en koud. Hier is het lekker warm.  Rufus ziet dat vader er heel ontspannen bij zit. Hij vraagt  of vader nog iets weet over christenen in andere plaatsen dan Rome.

‘Rufus  jongen, ik heb net gehoord dat onze broers en zussen voor wie het gevaarlijk is om als christen bekend te staan een nieuwe manier hebben om aan elkaar te laten weten dat ze gelovig zijn. Je moet wel bedenken dat we dat zo lang mogelijk geheim moeten houden.”

“Maar  waarom doen ze dat en hoe dan?” “Ze doen dat omdat er op veel plaatsen mensen zijn die een hekel aan christenen hebben. Als ze weten dat er in de stad een rechter of burgemeester is die een hekel aan christenen heeft, gaan ze daarnaar toe. Dan zeggen ze dat iemand christen is en is de kans groot dat die in de gevangenis komt.”

“Maar vader wat heeft  dat  met wat u net zei te maken?”

“Jongen als je weet dat iemand een christen is en je wilt met hem of haar praten, kun je dat waar anderen bij zijn laten zien. Dat doen ze  door gauw een visje in het zand te tekenen. Of met je vinger gauw een visje te tekenen in de lucht.”

“Dat is gek vader! Wat heeft een vis nu met de Here Jezus te maken?”  “Heel veel!”

“Wat dan vader?”

“Wij praten Rufus  Latijn maar het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven.  Ze hebben nu iets heel  handigs bedacht. Je kunt het woord ICHTUS als een heel mooie afkorting gebruiken. Ik zal het even voor je op de vloer in het zand schrijven:

ICHTUS:

    I:  Jezus        (Grieks: Iesous)

CH:  Christus   (Grieks: Christos)

   T:  van God   (Grieks: Theou)

   U:  Zoon        (Grieks: Huios)

   S:  Verlosser  (Grieks:  Soter)

Dus wat staat hier Rufus?”

“Ja, ik zie het:  Jezus Christus Zoon van God Verlosser.”

“Precies! Dus als je aan iemand wil laten weten dat je christen bent en het is beter dat anderen het niet weten, maak dan gauw het tegen van een vis.”

Dat was wel heel slim en mooi bedacht, vond Rufus.