Voorbereidingsblad preek over Zondag 3 op zondag 20 november 2016

11-11-2016 13:53

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK  Zondag 20 november Zondag 3

 

Zondag 20 november hopen we verder te gaan met Catechismus: Zondag 3   

 

LEESROOSTER

 

Maandag     14  November     Genesis 1:26-2:3   Wat betekent het dat we volgens het beeld van God geschapen zijn als mensen? Wat zegt dat in vergelijking met de andere schepselen?  

 

Dinsdag        15  November     Jakobus 3:1-12    Door de zondeval zijn we uit onszelf vijanden van God geworden!  Dat zit heel diep in ons. Hoe kan het dan zijn dat Jakobus toch nog over ons spreekt als beeld van God? Wat betekent dat voor ons vandaag?

     

Woensdag   16  November     Jacobus 3: 13-18  Wat betekenen deze woorden voor jou als beeld van God vandaag?

  

Donderdag  17 November      Genesis 3:1-7        Wat probeert de duivel eigenlijk te doen?  Twijfel jij ook wel eens aan God?  Waarom eigenlijk?

  

Vrijdag         18 November       Genesis 3:8-19      Wat zegt de schaamte die er komt over ons beeld van God zijn?  Hoe beïnvloed de zonde onze onderlinge verhoudingen en onze verhouding tot de rest van de schepping?

 

Zaterdag      19  November      Johannes 3:1-6     Wederom geboren worden of wedergeboorte wat is dat eigenlijk?  Wat zegt dat van jouw leven?

 

Zondag         20  November      Johannes 3:7-18   Wat hebben geloof en wedergeboorte met elkaar te maken? Let vooral op vers 16-18.

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

  De kerk waar ds de Cock preekte.

De Afscheiding (II)

 

Een overvolle kerkdienst

              

Het  is  zondag.  Jan en Cees lopen samen naar de kerk.  Ze zijn  vlak  bij de kerk.  "Cees moet je eens kijken hoeveel rijtuigen  en wagens er bij de kerk staan.  Het zal wel weer heel druk in kerk zijn. Zou er nog wel plek voor ons zijn?"

Het  is te begrijpen dat Jan dit zegt.  Want wat is het geval?

De  laatste  tijd  komen er al meer mensen in de kerk.  Van heinde en ver komen mensen op zondag om ds de Cock te horen preken.  Het echte Woord van God wordt door veel afval van de HERE op veel plaatsen in Nederland niet meer gehoord.  Sommigen reizen wel 10 uur om op zondag in Ulrum het evangelie te horen.

Deze zondag is het wel heel erg druk.  Een paar uur voordat de  dienst  begint is het gebouw al vol.  Zo vol dat een uur  voor  het  begin van de dienst er zelfs mensen flauwgevallen zijn. Zo benauwd is het in de kerk.

Het is nu de tijd dat de kerkdienst moet beginnen.  Cees en Jan staan achterin.  Ze horen wel gepraat en gestommel maar de preekstoel blijft leeg. Dominee de Cock kan niet door de mensen heenkomen. Hij kan niet bij de preekstoel komen.

Dan ineens roept een man: "Laten we met dit mooie weer naar  het  kerkhof gaan.  En laat dominee vanaf een hooiwagen het evangelie verkondigen.” Dat gebeurt. Vanaf een hooiwagen als  preekstoel brengt ds de Cock het evangelie.

Door  Gods  ingrijpen  is er een trouw getuige van Christus opgestaan.  Dan komt er ook de tegenstand. 

Ds.   de  Cock uit Ulrum  brengt weer  het  echte  evangelie.  Daar komen veel mensen op af. Zelfs  zoveel  dat de kerk in Ulrum te klein wordt.  In het dorp wordt daar druk over gepraat.  Ook bij Jan van der Vis thuis. Moeder heeft al tegen vader gezegd: "Zo kan het toch niet langer. We zitten zondags als haringen in een ton."

Vader  van der Vis is het daarmee eens.  Hij herinnert zijn vrouw aan een eerder plan om de kerk te vergroten.  "Het is misschien goed om eens met iemand van de kerkenraad daarover te praten" zegt vader.  Zo gezegd zo gedaan.

Die  avond loopt vader van der  Vis naar ouderling Vlaming.  Cees is ook  thuis.   Van der Vis brengt naar voren wat hij op zijn hart  heeft.   Dan  blijkt  dat er ook op de kerkenraad over gesproken  is. Het is  zelfs al zo ver  dat de kerkenraad de kerkvoogden  in  Ulrum heeft voorgesteld het kerkgebouw uit te breiden.

Cees hoort het gesprek.  Maar een ding snapt hij niet helemaal. "Vader wat zijn de kerkvoogden eigenlijk"? Vader legt uit  dat  dat  de mensen in de kerk zijn die beslissen hoe het geld in de kerk besteed wordt. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk. De meesten van hen houden niet van ds de Cock en zijn preken. Volgende keer verder.