Voorbereidingsblad preek over Zondag 46 18 september 2016

09-09-2016 14:14

 

 

 

 

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK ZONDAG 46 ZONDAGMIDDAG 18 SEPTEMBER

 

 We hopen de draad met de voorbereidingsbladen voor de preken weer op te pakken. De laatste weken werd al door meerderen onder ons er naar gevraagd. Zondagmiddag 18 september hoop ik te preken vanuit Zondag 46. Over de aanspraak in het gebed dat Christus ons geleerd heeft. Na het leesrooster is er ook iets voor de kinderen.

 

LEESROOSTER

 

Maandag      12 September   Lezen: Psalm 103:1-11 Wat vind je het opvallendste in dit bekende gedeelte en waarom?

Dinsdag        13 September   Lezen: Psalm 103:11-22

Probeer eens voor jezelf onder woorden te brengen wat het is dat de HERE zich ontfermt als een vader. Wat heeft dat voor de vaders en de moeders onder de lezers te zeggen?                                                 

Woensdag  14 September   Lezen: Mattheus 7: 1-12

Bidden is kinderwerk. Misschien klinkt dat je gek in de oren. Wie geen kind wil zijn en blijven kan het Onze Vader niet bidden. Wat zeggen de verzen 7-12 over de Vader tot wie je als kind bidt?

Donderdag   15 September   Lezen: Romeinen 8:1-17

Praat eens door over vers 15. Wat betekent dit vers voor wie met een gelovig het hart het Onze Vader op de lippen neemt?

Vrijdag         16 September   Lezen: Romeinen 8:18-30

 De HERE is een echte vader voor Zijn kinderen. Hoe zie je dat in vers 26,27? Wat betekent dat voor jouw gebedsleven?

Zaterdag       17 September   Lezen: Romeinen 10:1-15

Wat zegt vers 12 als ik schrijf: Kinderen van een Vader? Wat zegt vers 12 over wie Hij verhoord en wat Hij aan ze geeft? 

Zondag          18 September   Lezen: Romeinen 11:25-36 

Wat heeft verwondering met bidden te maken? Hoe krijgt dat een plaats in jouw bidden?  

 

 

 

VOOR DE KINDEREN  

 

Soms denken mensen dat God hun vergeten is. Dat is vooral als ze het heel moeilijk hebben. Als er heel veel verdriet en moeilijke dingen in je leven komen. Denk maar eens aan Job. Job was in zijn tijd de beste gelovige die er was. Hij hield echt heel veel van de HERE. Dan gebeuren er dingen die echt heel erg zijn. Alles wat hij heeft verliest hij op een dag! Al zijn geld en bezit. Ook al zijn kinderen. Moet je eens voorstellen dat jullie huis helemaal stuk zou gaan, dat je vader en moeder en al je broers en zusters op een dag zouden sterven. Dat jij alleen met een broertje of zusje zou overblijven. Dat zou wel heel erg zijn!

Je kunt je vast wel voorstellen dat mensen dan kunnen gaan denken dat God hun vergeten is. Dat zou heel erg zijn. Dan ben je echt helemaal alleen. Weet je wat de Here God zegt: Dat Hij ons nooit vergeet! Als wie van Hem houdt altijd mag weten dat God je niet vergeet! Dat Hij ook als jij het heel moeilijk hebt als de beste vader die er is voor je wil zorgen.

De HERE gebruikt in de Bijbel vaak een beeld om iets duidelijk te maken. Als iemand iets op zijn arm heeft laten tatoeëren dan krijg je dat er nooit meer af. Dan kun je het niet wegwassen. De HERE zegt dat wie met Christus leven in Zijn hand getatoeëerd zijn. Jouw naam staat dan in Zijn hand geprikt. Dan denkt Hij altijd aan jou. De HERE zegt dat in Jesaja 49:16: “Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd”.

Jij mag weten als je met de HERE leeft dat Hij je nooit vergeet en altijd als de beste Vader voor je zorgt. Hij denkt en zorgt dan altijd voor jou. Hij zal je dan nooit verlaten en eens het grootste geluk voor altijd geven.