Voorbereidingsblad Preek over Zondag 49 3 december 2017

25-11-2017 16:16

VOORBEREIDINGSBLAD VOOR DE PREEK OVER  Zondag 49 op 3 december 2017

 

Maandag   27 November Psalm 119:89-96       Waarom is het goed om de wil van God te doen? Wat vraagt dat van je?

Dinsdag     28 November  Psalm 119:97-104     Hoe staat het met jou liefde voor Gods wet? Waar loop je in je eigen leven dan tegenaan?

Woensdag 29 November  Psalm 119:105-112   Is het doen van Gods wil in jouw leven ook wel eens of misschien wel vaak een offer? In welke zin en waarom? Wat doe je daar aan?  

Donderdag 30 November Johannes 4:31-42      Het was voor de Here Jezus zijn dagelijkse eten om de wil van Vader in de hemel te doen. Hoe kan dat in ons leven ook zo zijn? Wat heb je daarvoor nodig?

Vrijdag          1 December  Mattheus 16:21-28   Jezelf verloochenen en je kruis op je nemen hoe doe je dat?  Is dat het wel waard om te doen? waarom wel of waarom niet?

Zaterdag       2 December Romeinen 12: 1-8   Er wordt hier over de barmhartigheid van God gesproken. Wat heeft dat te maken met het doen van Gods wil in je leven? Hoe geef je dat handen en voeten in je eigen hart en leven?  

Zondag          3 December Psalm 103   Wat heeft het doen van Gods wil met je dagelijkse leven te maken? Kijk vooral naar de verzen 20,21.

 

 VOOR DE KINDEREN

 

 

 

Pilatustrap in Rome

 

 

 

 

LUTHER (III)

 

Maarten Luther is monnik geworden. Dat betekent dat hij nu in een klooster woont. Hij heeft beloofd om niet te gaan trouwen. Zijn hele leven wordt in beslag genomen door bidden, lezen, zingen en mediteren. Hij is de hele dag met de Bijbel en met de HERE bezig. Dat moet er voor zorgen dat hij niet meer bang voor God is. Hij leeft nu zo voor God dat hij vast niet meer lang gestraft zal worden na zijn sterven.  Luther had gehoopt rust te krijgen. Toch is dat niet zo!

Wanneer hij in de avond over zijn leven nadenkt. Als hij er over nadenkt wat hij gevoeld en gezegd heeft ontdekt hij nog allerlei dingen die niet goed waren. Hij ziet zijn zonden en blijft bang voor God. Hij denkt steeds dat hij niet genoeg voor God doet.

Maarten Luther wordt al meer wanhopig. Er is er een in het klooster die naar hem luistert en hem begrijpt. Dat is de overste van het klooster. Zijn naam is Johannes von Staupitz.   Wanneer Maarten vertelt hoe bang hij is zegt von Staupitz dat hij op de Here Jezus moet letten. Toch denkt ook von Staupitz dat je zelf met goede werken er voor moet zorgen dat je minder straf van God krijgt.

Dan komt er de boodschap dat Maarten Luther met een andere monnik naar Rome moet.  Dat lijkt hem heel fijn. Hij denkt dat het in Rome allemaal heel goed en gelovig zal zijn. Daar woont de paus, de grote baas van de kerk toen. Hij gaat op weg. Het is meer dan 40 dagen lopen. Als hij in Rome is, raakt hij heel erg teleurgesteld. Hij ziet daar hoe veel priesters en monniken niet voor God leven maar om veel geld te verdienen. Wat moet hij doen?

Hij weet dat er een hoge trap in Rome is. Met treden van marmer. De roomse kerk zegt dat als je die met je blote knieën opklimt jij zoveel goede werken verdiend hebt dat iemand daardoor meteen naar de hemel mag.  Dan moet je op elke tree ook het Onze vader bidden. Ze noemen het  de Pilatustrap. Luther gaat het doen. Moe en met kapotte knieën die bloeden, komt hij boven. Hij heeft een hele aflaat verdiend. Zoveel goede werken dat iemand die al dood is zo de hemel in kan. Luther zegt dat het voor zijn opa is. Hij denkt dat hij er nu voor gezorgd heeft dat opa de hemel in mag.

Hij loopt weer terug naar huis. Nog steeds is hij bang voor God. Hij heeft nog steeds geen vrede. Ook niet nu hij monnik is, ook niet nu hij in Rome was en de Pilatustrap opgeklommen is. Maarten Luther moet iets anders ontdekken. De HERE gaat daarvoor zorgen.