Voorbereidingsblad preek Pinkstermorgen 15 mei 2016 over Handelingen 2:1a: Heilige Geest juist op Pinksterdag uitgestort.

07-05-2016 14:18

VOORBEREIDINGSBLAD VOOR DE PREEK OVER  HANDELINGEN 2:1A

Donderdag 15 mei hopen we iets te zien van de betekenis van het Pinksterfeest.   

Je vindt hieronder een leesrooster en ook iets voor de kinderen.

 

LEESROOSTER

Maandag        9 mei     Leviticus 23:1-4              Wat zeggen deze verzen over het karakter van de zondag?  Hoe geef je dat vorm in je leven?                                                                

Dinsdag          10  Mei  Exodus 12:1-6/Leviticus 23:5-8  Wat zegt het dat de maand waarin het Paasfeest gevierd moest worden de eerste maand van het jaar werd?         

Woensdag     11  mei   Exodus 12: 7-13              Wat was de kern van het Paasfeest in het Oude Testament? Wat zegt het dat de Here Jezus juist met Pasen opstondf?     

Donderdag     12  mei   Leviticus 23:9-14           Het Paasfeest was niet alleen feest van verlossing. Het was het feest van het begin van de oogst. Wat heeft dat  met Christus opstanding te maken?             

Vrijdag            13  mei    Leviticus 23:15-21        Het Pinksterfeest is gekomen. Wat was dat eigenlijk voor een feest? Waar zou je dat nu mee kunnen vergelijken?   

Zaterdag         14  mei    Leviticus 23:22-32        We hebben hier ook gelezen over het feest van de bazuinen en over Grote Verzoendag. Wat zegt vers 22 ons wanneer we samen in de kerk de HERE danken en loven?  Hoe doe je dat?

Zondag            15  mei    Galaten 5:16-26           Op het Pinksterfeest vierden de Joden ook dat de HERE de 10 geboden op de Sinai aan Zijn volk gegeven had.  Heeft de Geest wel iets te maken met leven volgens Gods wet?         

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

 

 Jullie zien hier een duif.  We gaan zondag het Pinksterfeest vieren. Waaraan denken we dan? Laten we nog even aan een paar andere feesten denken.

Kerstfeest  dan denken we er aan dat de Here Jezus geboren is. Dat is heel bijzonder. De Here Jezus was geen gewoon baby’tje. Hij was de Zoon van God die naar de wereld kwam. Om ons te redden!

Goede Vrijdag  Weet je waarom we het Goede vrijdag noemen als we er aan denken dat de Here Jezus aan het kruis gehangen heeft?  Voor de Here Jezus was het heel moeilijk en heel erg. Maar voor wie in de HERE gelooft, was het heel goed. De Here Jezus zorgde er toen voor dat wie echt van Hem houdt  vergeving van zijn zonden krijgt. Jij mag voor altijd bij de HERE zijn!

Paasfeest   Wat is dat ook al weer? Drie dagen na Goede Vrijdag. De Here Jezus stond drie dagen na Zijn dood op uit het graf. Hij leeft!  Dat  betekent ook dat wie gelooft in Christus niet dood blijft. Als je met de HERE leeft en je sterft ga je naar de hemel. Als de Here Jezus terugkomt krijg je een nieuw lichaam en mag je voor altijd op de nieuwe aarde leven.

Pinksterfeest  Dat is vijftig dagen na Pasen. Wat gebeurde er toen? Toen kwam de Heilige Geest op een heel bijzondere manier naar de aarde. Wat heeft dat nu met de duif te maken?

Ken jij het verhaal dat de Here Jezus gedoopt werd? Door Johannes de Doper. Toen liet God vanuit de hemel horen dat de Here Jezus Zijn Zoon was en is. Maar er gebeurde nog iets. Wat zagen de mensen toen? Dat er een duif van boven kwam en die kwam op de Here Jezus zitten. Die duif liet zien dat de Heilige Geest  op de Here Jezus kwam. De Heilige Geest zorgt dat de Here Jezus Zijn werk als de Verlosser kan doen. De Heilige Geest is op het Pinksterfeest over de gelovigen gekomen. Die zorgt er voor dat we andere mensen kunnen laten zien wie de HERE is. Dat we over de Here Jezus durven vertellen.