Voorbereidingsblad preken 25 december 2016 Mattheus 1;25 en mattheus 2:23 Kerst 2016

16-12-2016 14:48

VOORBEREIDINGSBLAD Preken zondag 25 december 2016  Kerst

Zondag  18 december hoop ik over Mattheus 1:25 en 2:23 te preken.   

 

LEESROOSTER

 

Maandag     19  December   Prediker 1:11  Alles is ijdelheid. Het leven is een tredmolen die eindigt in de dood. Voor iedereen. Wat voegt de geboorte van Christus daaraan toe? 

Dinsdag        20  December   1 Korinthe 2:6-16   wat heeft vers 9 met het kerstfeest te maken?  Leg dat eens in eenvoudige woorden aan elkaar of voor jezelf uit.

Woensdag    21  December   Mattheus  13: 53-58    Maria is geen maagd gebleven. Ze kreeg na de Here Jezus nog meer kinderen.  Waarom moest de Maria maagd zijn toen de Here Jezus geboren werd?  Wat zegt dat voor ons vandaag? 

Donderdag   22  December  Jesaja 11:1-10  Wat treft je het meest in dit gedeelte en waarom? Wat heeft dit gedeelte met Jozef te maken? 

Vrijdag          23  December   Jesaja 50:4-11   Dit is een profetie over Christus die komt. Als je dit nu naast het leven van de Here Jezus legt wat zie je dan als vervulling van deze profetie in Zijn leven?

Zaterdag       24 December   Jesaja 52:13-53:7  Wat voor een mens wordt de Verlosser in de ogen van mensen? Wat zegt dat van Hem en van Zijn liefde voor Gods volk?       

Zondag          25  December   Johannes 1:35-52  Waarom moest de Here jezus opgroeien in het verachte Nazaret?  Wat had dat met Zijn werk als Verlosser te maken? Dit komt vooral aan de orde in de preek van vanmiddag. Wat heeft dat jou te zeggen?   

 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

  ds Hendrik de Cock

De Afscheiding (VI)

 

 

 

 

 

 

   Vergadering bij weduwe Koster

              

 Vrijdag  is  de schorsing van ds.  de Cock bekend geworden.  Het  is nu  zaterdag.  Er komen al weer van ver mensen  naar Ulrum om morgen naar ds.  de Cock te luisteren.           De  meesten  overnachten  dan  in  het  huis  van de weduwe Koster.  Die zaterdagavond is het daar druk.  Want ook veel  gemeenteleden zijn er heengegaan om met de mensen daar te praten  wat  er  morgen gebeuren moet.  Zoals het er nu voorstaat zal ds. de Cock morgen niet preken.   Maar juist de   man die hem bij de classis heeft aangeklaagd:

Ds. A.P.A. du  Cloux van Vierhuizen gaat dan voor in de kerkdienst.

Ook Jan en Cees zijn er een kijkje gaan nemen.  Wanneer zij bij  het  huis van de weduwe Koster zijn aangekomen blijken de gemoederen flink verhit.  Iedereen is erg verontwaar-

digd. "We laten het er niet bij zitten roept er een."  Iedereen  knikt  en  mompelt instemmend.  Een man doet dat niet.  Dat ziet Cees. "Jan moet je die man daar eens zien. Die zit gewoon te slapen terwijl er zo druk gepraat wordt."

Na  wat heen en weer gepraat is men het er over eens dat ze morgen  voor ds.  de Cock zullen vechten als het moet.  "Al komt du Cloux met soldaten wij zullen hem tegenhouden.  Als  het  moet  brengen  we  onze  trouwe  dominee met geweld de  preekstoel  op" zegt er een.  Deze woorden zijn Jan en Cees uit het hart gegrepen. Iedereen is het er mee eens.

De man die net sliep, Luitsen Dijkstra uit Smilde, heeft de  laatste woorden gehoord.  Hij neemt het woord en waarschuwt voor de gevolgen van deze stap.  Het lijkt hem niet goed in

Gods  oog.   Hij stelt voor om ds.  de Cock zelf om raad te  vragen. Dominee de Cock wordt opgehaald.

Jan  en  Cees  hopen  dat  dominee  het eens is  met wat net is  afgesproken.  Maar dat is niet zo.  Dominee is blij en dankbaar  dat de mensen achter hem staan. Maar we moeten ons niet laten  verleiden tot zondige stappen zegt hij.  Ook niet als we willen opkomen voor Gods waarheid. Deze woorden brengen weer rust.   Al  is  er  bij sommigen toch een beetje een gevoel van teleurstelling.  Ds.  de Cock zal morgen ook niet in het huis  van de weduwe Koster preken.  Hij wil zich eerst nog  houden  aan de uitgesproken schorsing.

Wat gaat er zondag dan wel gebeuren? Dat zien we volgende week.