Voorbereidingsblad preken Openbaring 1:1-3 en Openbaring 4:1-6a

24-12-2015 08:44

VOORBEREIDINGSBLAD VOOR PREKEN VANUIT OPENBARING  1:1-3 EN OPENBARING 4:1-6A

 

Ik hoop 1 januari over Openbaring 1:1-3  en zondag 3 januari over Openbaring 4:1-6a te preken. De bedoeling is dat we het nieuwe jaar beginnen met een serie preken over het boek Openbaring. Zoals het nu lijkt wordt het nu eerst een reeks die loopt tot en met Openbaring 5. Misschien ook nog hoofdstuk 6.   Als de HERE de kracht en de gezondheid geeft hoop ik dat de komende jaren zo op te pakken dat we samen het hele boek Openbaring doorlezen. Daarbij hoop ik dan later ook een reeks preken te houden over Openbaring 1:4 – 3:22.

Ook nu en bij deze hele reeks hoop ik  iets voor de kinderen te schrijven.

 

LEESROOSTER

Maandag    28 december   Openbaring 1:1-8

Wat betekent eigenlijk het woord Openbaring?

Dinsdag       29 december   Openbaring 1:9-20

Waarom zouden de gemeenten kandelaren genoemd worden en de dominees engelen?

Woensdag  30 december   Lucas 11:14-28
Wat is Christus boodschap als je vers 27 en 28 leest?

Donderdag  31 december   Openbaring 22:6-21
Hoe bewaar je nu Gods woorden in je eigen leven?  

Vrijdag            1  januari      Psalm 93
Waarom is het voor jou zo belangrijk om te weten dat God regeert en blijft regeren?

Zaterdag         2 januari       Jesaja 6:1-7
Wat betekent het dat God heilig is? Wat heeft dat voor invloed op jouw leven?

Zondag            3 januari       Genesis 9:8-17

Wat zegt de regenboog van God?  

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

Johannes is een oude man geworden. Hij heeft veel beleefd als apostel.  Hij heeft 3 jaar met de Here jezus op aarde opgetrokken. Elke dag was hij samen met de 11 andere vaste leerlingen bij Hem. Wat heeft hij toen veel gezien en gehoord! Al die wonderen en alles wat de Here Jezus hen verteld heeft.   Toen werd  de Here Jezus gevangengenomen. Hij stierf aan het kruis. Wat was Johannes verdrietig. Op de derde dag na Jezus’ dood kwamen vrouwen vertellen dat Jezus was opgestaan. Dat Hij leefde!  Johannes kon het eerst niet geloven maar toen kwam de Here Jezus zelf bij hem en de andere leerlingen. Heerlijk! Geweldig!

De Here Jezus bleef  niet voor altijd bij Zijn volgelingen. Hij ging na 40 dagen naar de hemel. Toen gaf  Jezus aan hen de opdracht om de wereld in te gaan en zoveel mogelijk mensen van de Here Jezus te vertellen.  Om ze op te roepen in Hem te geloven!  Jezus leerlingen moesten nog wel even wachten. Ze moesten in Jeruzalem wachten op de Heilige Geest. De Heilige Geest zou daar over ze komen.  Dat is toen 10 dagen later op het Pinksterfeest gebeurd. Zo gaf God de Heilige Geest om de gelovigen de moed te geven om de wereld over te gaan en van de Here Jezus te vertellen.

Johannes heeft dat gedaan. Maar de keizer die dan leeft houdt er niet van. Hij heeft Johannes gevangen laten nemen en naar eiland laten brengen. Daar mag hij niet vanaf. Het eiland heet Patmos.   Nu denk je misschien wel:  Is de keizer nou  de baas of de HERE? De HERE laat Johannes nu op dat eiland in de hemel kijken. Om Johannes en ook ons te laten zien dat Christus regeert! Wij hoeven niet bang te zijn. De HERE weet dat wij op deze aarde nog vaak heel moeilijke dingen meemaken. Daarom mogen wij met Johannes in de hemel kijken. Daarom vertelt de Here Jezus aan Johannes wat er op weg naar de dag dat Hij terugkomt gaat gebeuren.

Christus zorgt dat door alle moeilijke dingen heen wie in Hem gelooft bij God thuiskomt.  Johannes ziet straks zelfs de nieuwe aarde die er komt als de Here Jezus terugkomt.  Zo geeft de HERE ons moed!