Voorbereidingsblad preken over Lukas 2:7b (25 december) en Lukas 2:24 (27 december)

17-12-2015 12:25

VOORBEREIDINGSBLAD  PREEK  LUKAS 2: 7B  (25 DECEMBER) EN LUKAS 2:24 (27 DECEMBER)

 

Ik hoop 25 december  over Lukas 2:7b te preken en zondag 27 december over Lukas 2:24.  Als voorbereiding kun je het leesrooster hieronder gebruiken. Er staat bij elke dag een vraag die je zou kunnen gebruiken om er nog over door te praten of te denken.

Er staat ook een stukje voor de kinderen in en waarschijnlijk ook goed bruikbaar voor jongeren en ouderen.  Als je vragen hebt,  speel die dan aan mij door dan kan ik daarmee aan het werk om samen te groeien in ons leven met de HERE.

 

LEESROOSTER

 

Maandag     21 december:    Lukas 1:26-38

Wat vind je in dit gedeelte het meest opvallende en waarom?   

Dinsdag        22 december:    Lukas 1:39-56

In vers 47 lees je het woord Heiland (1951 Vertaling) of Zaligmaker (HSV).  Wat betekenen die woorden eigenlijk?

Woensdag   23 december:    Lukas 1:57-66

Wat betekenen de namen Zacharias en Johannes? Kun je als je de betekenissen gevonden hebt dit verbinden met wat er in dit Bijbelgedeelte gebeurd is?  

Donderdag 24 december:     Lukas 1:67-80

Wat kun je van de trouw van God zeggen als je dit gedeelte leest?

Vrijdag         25 december:     Lukas 2:8-20

Waarom waren de herders zo bang?  Wat heeft dat ons te zeggen als je aan Jezus geboorte denkt?

Zaterdag      26 december:     Exodus 13:1-16

Wat heeft dit gedeelte met de geboorte van de Here Jezus te maken?  Waarvoor staat het gezuurde en het ongezuurde symbool in de Bijbel?

Zondag         27 december:    Leviticus 12:1-8

Wat zegt dit gedeelte over de geboorte van de Here Jezus?  Waarom moet de vrouw die een kind krijgt verzoening doen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

 

De Here Jezus is geboren. Hij lijkt heel gewoon. Als je Hem ziet liggen in de voerbak in de stal in Bethlehem kun je niet zien dat Hij bijzonder is. Het is een heel gewoon Kindje. Net als alle andere baby’tjes in die tijd is Hij helemaal in doeken vastgemaakt.  Wat wel gek is dat Hij in een voerbak voor dieren is gelegd.  Jozef en Maria zijn zo arm dat ze  niet genoeg geld hebben om voor een gewone wieg in die tijd te zorgen.

Dat ze arm zijn zie je later ook. Als ze naar de tempel gaan brengen ze het offer van 2 duiven. Dat is het offer voor arme mensen.  De HERE zorgt er een beetje later voor dat  Jozef en Maria wat meer meer geld krijgen. Daar zorgen die wijzen uit het Oosten voor.  Zij komen van ver en brengen dan heel dure cadeaus  mee!  Die cadeaus zorgen er voor dat Jozef en Maria met de kleine Here Jezus naar Egypte kunnen vluchten. Ze hebben nu genoeg geld om daar te kunnen leven.

Waarom moesten ze vluchten? Omdat koning Herodes het Kind Jezus dood wilde maken. Gelukkig was Herodes niet de echte koning. Dat is de HERE. Hij weet wat Herodes gaat doen. Daarom waarschuwt de HERE Jozef en zorgt Hij dat ze genoeg geld hebben om in Egypte te kunnen leven. De HERE vertelt ook weer wanneer het veilig is. Hij zegt dan dat ze naar Nazaret kunnen gaan.  

De Here Jezus groeit op in een  arm gezin.  Dat heeft Hij voor ons gedaan. Hij was voor wie gelooft arm, Hij heeft voor wie gelooft geleden. Weet je waarom?  Om ons rijk te maken!  Om er voor te zorgen dat jij eens zo’n goed leven hebt dat jij jou nergens geen zorgen meer over hoeft te maken. Dan ben je in de hemel en op de nieuwe aarde altijd rijk, nooit meer bang, nooit meer ziek.  Omdat de Here Jezus gekomen is en voor ons arm geworden is en voor ons de straf voor onze verkeerde dingen gedragen heeft.    Daar heeft de HERE voor gezorgd.