Voorbereidingsblad voor de preek over Mattheus 13:31,32 Gelijkenis van het mosterdzaadje

25-02-2017 14:00

 VOORBEREIDINGSBLAD Preek 5 maart 2017 Mattheus 13:31,32

 

LEESROOSTER

 

Maandag     27  Februari      Mattheus 17:14-23  Als ik tegen een berg zeg dat hij weg moet gaan en die berg doet het niet heb ik dan geen geloof?

Dinsdag        28 Februari      Lukas 17:1-6   Wat heeft het mosterdzaad met vergeving te maken? Wat betekent dat voor ons leven in de gemeente?      

Woensdag     1 Maart          2 Timotheus 3:10-17  We lezen in vers 12 dat de gelovigen vervolgd worden. Wat heeft dat met de gelijkenis van het mosterdzaadje in Matt 13:31,32 te maken  

Donderdag    2 Maart          Mattheus 16:21-28  Wat heeft Jezus’  lijdensaankondiging met de gelijkenis van het mosterdzaadje te maken? Wat voor boodschap heeft dat voor ons?     

Vrijdag           3 Maart          Mattheus 27:57-66    Wat zie je hier van de gelijkenis van het mosterdzaadje?     

Zaterdag        4  Maart         Mattheus 28:1-10      Wat zie je hier van de gelijkenis van het mosterdzaadje?      Wat betekent dat in jouw leven?     

Zondag           5 Maart          Openbaring 7:9-17    Wat zie je hier van de gelijkenis van het mosterdzaad?  Wat zegt dit van Gods Koninkrijk?

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

 

Pastorie waar ds de Cock woonde in 1834

 

De Afscheiding (XII)

In  Ulrum  is  het in 1834 tot Afscheiding van de Hervormde  kerk  gekomen.   De Acte van Afscheiding en Wederkeer is op dinsdag  14  oktober  door  velen ondertekend.  De kerk van Ulrum  hoort  niet  meer bij de Hervormde kerk.  Dus mag je  verwachten  dat  zondag  19  oktober  ds. de Cock in alle vrijheid kan preken in de kerk.

              

 Zondag 19 oktober

              

De  spanning  in Ulrum is groot.  Hoe zal het vandaag gaan?  Zoals  zo  vaak  de laatste tijd zijn er veel mensen uit de  omtrek naar Ulrum gekomen.  Om ds. de Cock te horen. Om het evangelie van vrije genade te horen.

Ook  bij de families Vlaming en van der Vis is er spanning.  Ze gaan op hun vaste tijd naar de kerk.  Wanneer de familie  Vlaming  dicht  bij de kerk gekomen is ziet Cees ineens wat  bijzonders.   "Vader, moeder kijk daar eens bij de toren. Daar  bij de deur staan 2 veldwachters." Cees heeft gelijk.  Dit  zijn  niet de enige extra veldwachters in Ulrum op die dag. Veldwachters zouden we nu politieagenten noemen. Er staan er ook nog 2 bij de andere ingang van de kerk.  Er staat er nog 1 met iemand van de rechtbank bij de preekstoel.  En er zijn er nog 2 bij het huis van kerkvoogd Sleuver. Deze 2 moeten ds. van der Helm uit Niekerk naar de  kerk brengen en zorgen dat hij op de preekstoel komt.

Je  begrijpt  dat  de  spanning  onder de mensen in de kerk groot is.  Ds. de Cock is ook in de kerk. Hij zit dicht bij de preekstoel.

De kerk is stampvol.  Daar komen 2 veldwachters met ds. van der Helm de kerk binnen.  Ze willen naar de preekstoel lopen.  Jan stoot zijn vader aan.  Hij fluistert: "Wat zal er  gaan gebeuren?" "Wacht maar af jongen. Wij willen het echte  evangelie horen en geen dwaalleer."

Wat  de  veldwachters  ook doen de kerkgangers laten hen er niet door.  Het is voor hen onmogelijk om bij de preekstoel  te komen. Dan is het ds. de Cock die op de bank gaat staan.  Alle  ogen  zijn nu op hem gericht.  De Cock vraagt aan ds.  van der Helm wat hij komt doen.  Want hij heeft in deze gemeente  die  zich  van  de Hervomde Kerk heeft afgescheiden niets  te  zoeken.   Vander  Helm  komt  niet verder dan de uitspraak dat hij hier naartoe gestuurd is.

Dan  haalt  ds.  de Cock de al eerder ondertekende Acte van  Afscheiding  uit  zijn  zak.  Leest die voor.  En vraagt de  kerkgangers  of  zij  daarmee instemmen.  Dan klinkt uit de  monden  van het overgrote deel een duidelijk ja.  Ds de Cock richt het woord weer tot van der Helm en zegt:  "Nu  hoort u,  dat zij allen de oude ware leer zijn toegedaan en  niet langer met de leer van de Baalpriesters te maken willen

hebben."

Die morgen preekt ds.  de Cock staande op de bank.  Want de veldwachters laten hem niet toe op de preekstoel.  Die middag   is   de  kerk  op  slot  en  wordt  bewaakt  door  de  veldwachters.   De middagdienst wordt gehouden in de schuur bij  de  pastorie.   Daar  preekt ds de Cock vanuit  Zondag 1.

Hiermee  is  de vervolging voor de trouwe kerk van Christus nog niet afgelopen.  Volgende keer zullen we zien dat zelfs  soldaten tegen de gemeente van Christus worden ingezet.