Voorbereidingsblad voor de preek over Zondag 49 op zondag 9 oktober

30-09-2016 16:12

 

 

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK ZONDAG 49 ZONDAGMIDDAG 9 0ktober

 

Zondagmiddag 9 oktober hoop ik te preken vanuit Zondag 49. Over het gebed dat Gods wil in ons leven gebeurd. Het is een gebed om rust te vinden in Gods wil en om Gods wil in je eigen leven te doen.  Hierbij een leesrooster en ook iets voor de kinderen.

 

LEESROOSTER

 

Maandag      3  Oktober   Lezen:  Mattheus 26:36-46   Kijk eens naar vers 39. Wat heeft dit voor betekenis voor jouw geloofsleven? Wat betekent dat voor jouw bidden?

Dinsdag         4 Oktober   Lezen:  Mattheus 16:24-28    Jezelf verloochenen wat betekent dat? Kun je dat concreet maken in je eigen leven? Wat heeft dat met jouw gebed te maken?

Woensdag    5 Oktober    Lezen:  Romeinen 12:1-8  Wat is niet gelijkvormig worden aan deze wereld? Maak dat eens concreet in je eigen leven?  Heb je het daar moeilijk mee?

Donderdag    6 Oktober   Lezen: Efeze 5:1-11 Kijk vooral naar vers 10. Hoe toets jij in jouw leven wat in Gods ogen goed is? wat doe je daar mee?

Vrijdag          7 oktober     Lezen:  Johannes 4:31-42  Wat betekent het dat het doen van Gods wil voedsel voor je is? 

Zaterdag       8 oktober    Lezen:   1 Petrus 2:1-10    Gisteren zagen we dat het doen van Gods wil voedsel is voor wie gelooft. Wat hebben vers 1-3 van wat we nu gelezen hebben ons hierbij te zeggen?

Zondag          9 oktober    Lezen:  Psalm 19:9-15    Leg eens uit waarom de bevelen van God zo goed zijn? Hoe zie je dat in je eigen leven?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN  

 

 

 

 Elke zondagochtend hoor jij de 10 geboden. Dan zegt de dominee dat we naar de wet van de HERE gaan luisteren.  Waarom is dat zo?  Zijn die 10 geboden zo belangrijk?  Ja, dat zijn ze! Waaraan kunnen we dat zien?

Wat gebeurde er toen het volk Israël uit Egypte ging? Ze kwamen bij ‘n  grote berg. De Sinai. De HERE zegt tegen Mozes dat Hij iets heel belangrijks te vertellen heeft.  Het hele volk moet komen luisteren. Ze moeten zich eerst allemaal wassen. Ze moeten zorgen dat ze in schone kleren bij de berg komen. Ze moeten onder aan de berg blijven staan.  Weet je waarom? Omdat de HERE zelf op de berg komt. Dat kunnen ze ook zien. Een heel donkere wolk is er ineens boven op de berg. Uit die wolk komt er donder en bliksem. De HERE laat merken dat Hij er is. Heel dichtbij. Dan gebeurt er iets dat ze nog nooit hebben meegemaakt. Ze horen een stem vanaf de berg die ze nog nooit gehoord hebben. Gods eigen stem! Hij laat met Zijn eigen stem aan het hele volk de 10 geboden horen. Zo belangrijk zijn die 10 geboden.

Weet je later gebeurt er nog iets heel bijzonders. Mozes moet later de berg op. Hij moet de 10 geboden gaan halen. Het volk van God mag ze nooit vergeten! De HERE schrijft ze met zijn eigen vinger op twee stenen platen. Mozes moet ze meenemen zodat we ze altijd kunnen lezen. Nu staan ze in de Bijbel. Je kunt ze altijd lezen. Om ze nooit te vergeten. Daar lees heel in het kort wat God wil.  Daar lees je de wil van God. Jij mag bidden en dan vragen: Leer mij Uw wil te doen. Dan wil je dat leren elke dag weer.