Voorbereidingsblad voor de preek van 27 november 2016 over Lukas 1:59-63

19-11-2016 15:11

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK  Zondag 27 november Lukas 1:59-63

Zondag 27 november hopen we verder te gaan met de preken vanuit Lukas 1   

 

LEESROOSTER

 

Maandag     21  November   Lukas 1:39-45  De kleine Johannes springt in de buik van zijn moeder als Maria met de Here Jezus in haar buik bij Zacharias en Elisabeth komt. Wat zou dit betekenen? Wat zegt dat voor ons vandaag?      

 

Dinsdag      22  November  Lukas 1:46-56  Wat vind jij het meest opvallend aan dit gedeelte? Wat is daarvan de boodschap voor ons in de 21e eeuw?           

 

Woensdag   23  November  Lukas 1:57-66  We lezen dat Zacharias de HERE  loofde? Wat is dat eigenlijk de HERE loven?

 

Donderdag  24  November   Genesis 17:1-14 Het gaat hier om de besnijdenis. Ook Johannes is op de achtste dag besneden. De naam Zacharias betekent: De HERE herinnert zich. Wat zegt dat als je aan besnijdenis en doop denkt?       

 

Vrijdag        25  November  Lukas 1:23-25  Zacharias komt bij zijn vrouw Elisabeth. Haar naam betekent: De HERE is een eed. Wat zegt dat voor Zacharias en Elisabeth en voor ons vandaag?        

 

Zaterdag      26 November   Lukas 1:13-15; 59-63  De naam Johannes was door de engel voorgeschreven. De naam betekent: De HERE is genadig. Wat zegt dat over het leven van Johannes?      

 

Zondag        27 November  Mattheus 1:18-25 ook de naam Jezus was voorgeschreven. Wat betekent die naam en wat heeft dat met Psalm 130:8 te maken?   

 

 

VOOR DE KINDEREN

 

Kerk waar ds de Cock preekte

 

 

De Afscheiding (III)

Verzet van de kerkvoogden               

Niet iedereen is er blij mee dat ds.  de Cock het Woord van  God weer zuiver verkondigt. Ook in de gemeente van Ulrum komt er verzet.  Vooral van belangrijke mensen in het dorp. Dat zijn de kerkvoogden. Zij moeten voor het geld in de kerk zorgen. De kerkvoogden zijn  duidelijke tegenstanders van de preken zoals  de  Cock die nu houdt.  Waar het Woord van God gebracht  wordt,  komt er altijd weer verzet.

In  Ulrum  gebeurt dat  op een heel gemene manier door de kerkvoogden.

De  kerkenraad heeft vergaderd.  Ze heeft met de kerkvoogden overlegd om het kerkgebouw groter te maken.  Ouderling Vlaming komt  blij  van deze vergadering terug.  "Moeder,  Cees kom  eens  horen.   De kerkvoogden waren wel niet zo enthousiast maar  toch  komt  het goed.  Zij hebben beloofd dat de kerk groter gemaakt wordt  als  het geld daarvoor door een extra collecte  in  elke  kerkdienst bij elkaar wordt gebracht.  Met  Gods hulp zal dat lukken."

De  kerkvoogden  denken er anders over.  Zij denken slim te zijn  geweest.   Ze  zijn  er van overtuigd dat het geld er  nooit komt wanneer de vergroting van het kerkgebouw  de mensen meer geld kost. Daarin komen  ze  bedrogen  uit.   De  liefde  tot Christus maakt de kerkgangers  in Ulrum  gul.  Veel eerder dan verwacht is het geld er.

Je  zou zeggen dat er nu met het groter maken  van  de  kerk begonnen kan worden.  Zo blij als vader Vlaming eerst van de kerkenraad thuis kwam zo boos en verslagen is hij een andere keer.  Want al is het geld er toch zeggen de kerkvoogden  dat ze het geld niet gaan gebruiken voor de uitbreiding van de kerk.  Zij willen   het  verkondigen  van  het echte evangelie van de Here Jezus  tegenwerken.

Na  een  tijdje wordt er wel getimmerd aan en in de  kerk.   Wanneer Jan en Cees dat zien, lopen ze naar het huis van Vlaming.  Vader is er niet. Die is aan het werk.  Misschien weet moeder  hoe dit kan.  Zij vertelt de jongens dat de kerkvoogden het  geld  dat  is opgehaald voor vergroting van het kerkgebouw,  nu  gebruiken om de kerk mooier te maken.  Dat is niet eerlijk. En dat uit verzet tegen Christus. Gelukkig blijft Christus altijd voor Zijn trouwe kerk zorgen. Daarover volgende keer.