Voorbereidingsblad voor preek over Ezra 1:6-11 op 2 oktober 2016

30-09-2016 11:04

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK EZRA 1:6-11

 

 Zondagmiddag 2 Oktober hoop ik verder te gaan met de reeks preken uit het boek Ezra. Voor de vakantie waren we er mee begonnen met een preek over Ezra 1:1-6.

 

LEESROOSTER

 

Maandag     26 September       Ezra 1     Wanneer je dit hoofdstuk leest wat heeft het ons vandaag te zeggen?             

Dinsdag        27 September       Exodus 12:29-37  Waarom zouden de Israëlieten moeten vragen om kostbare voorwerpen aan de Egyptenaren?                          

Woensdag   28  September      Openbaring 21:22-27  Wat heeft vers 26 te makenmet  wat we maandag en dinsdag gelezen hebben? 

Donderdag  29 September      2 Kronieken 36:1-8  Wat zegt het van het verbondsvolk als ze een speelbal worden van de wereldmachten Egypte en Babel? 

Vrijdag         30 September       2 Koningen 24:8-17   Waarom was het zo erg dat de kostbare voorwerpen uit de tempel door het leger van Nebukadnessar werden meegenomen?

Zaterdag        1 Oktober            2 Kronieken 36:17-21  Kijk nog eens goed naar vers 21. Wat is de oorzaak van het gaan in ballingschap? Wat leert ons dat vandaag?

Zondag           2  Oktober           Psalm 24         Wat heeft deze Psalm te maken met Ezra 1:6-11?  Wat zegt dit ons voor onze geldbesteding?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN  

 

 

 

 

 Voor de vakantie hebben we het ook een keer over druiven gehad. Toen ging het er over dat de HERE zo goed voor ons zorgt. Zo goed had gezorgd voor het volk Israël. Israël leek op een prachtige wijngaard. Heel goed door de HERE verzorgd maar ze waren niet blij en dankbaar.  Ze gingen zelfs andere goden dienen. Echt heel erg.

De Here Jezus praat ook over een druivenplant. Hij vertelt dan Hijzelf een druivenplant is. We noemen zo’n plant ook wel een wijnstok. Hoe kunnen druiven nu groeien? Dat kan alleen als ze vastzitten aan een druivenplant. Wat gebeurt er als je een takje waar het begin van een druiventros aan zit van de druivenplant afbreekt? Gaan de druiven dan nog groeien? Worden ze dan nog rijp? Kun je ze dan nog lekker eten?

Nee, want dan gaan ze helemaal verdrogen. Waarom? Omdat ze dan vanuit de plant geen eten meer krijgen. Wat gebeurt er met ons als we niet meer gaan eten? Dan worden we al magerder en gaan we dood.  Het is belangrijk om altijd weer naar de HERE te luisteren. Om heel goed te luisteren zodat je altijd weer echt bij de HERE wilt horen. Als je niet naar de Here Jezus luistert, ga je Hem vergeten. Dan ga je al meer dingen doen die de HERE niet wil. Dan loop je bij Hem weg. Dan krijg je geen goed eten meer. Dan ga je al meer luisteren naar verkeerde dingen. Al meer luisteren naar de duivel.  Daarom is het zo belangrijk om steeds weer te luisteren naar wat de HERE in de Bijbel zegt. Om te willen doen en geloven wat de Here Jezus zegt. Dan leer je om echt te geloven. Dan ga je dingen doen die de   HERE graag wil. Dat wordt in de Bijbel genoemd dat je vrucht draagt. Dan leef je echt! Dan hoor je bij de Here Jezus.