Voorbereidingsblad voor preek over Ezra 2:43-70 16 oktober 2016

07-10-2016 12:51

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK EZRA 2: 43-70 16 0ktober

 

Zondagmorgen 16 oktober hoop ik te preken vanuit Ezra 2:43-70. Ook dat zijn weer veel namen. Weer zie je bij het aandachtig lezen daarvan een heel duidelijk boodschap voor ons. Ook in 2016. Ook hier gaat het evangelie rijk open. Er is naast het leesrooster ook weer iets voor de kinderen.

 

LEESROOSTER

 

Maandag      10  Oktober   Lezen:  Jozua 9:1-15  Wat gaat hier nu fout? Wat voor les trek je daaruit voor je eigen leven?  

Dinsdag         11 Oktober   Lezen:  Jozua 9:16-27  Wat zegt dit gedeelte over het je houden aan dingen die je afgesproken hebt?

Woensdag    12 Oktober    Lezen:  1 Koningen 9:20-25  De niet- Israëlieten worden door Salomo aan het werk gezet.  Eigenlijk zit daar een stuk genade van God in?  Waarom?  

Donderdag    13 Oktober   Lezen:   2 Samuel 19:31-39  David moest vluchten  vluchten voor zijn zoon Absalom. Hij kan nu weer terug naar Jeruzalem.  Wat betekent de ontmoeting met Barzillai voor David?  Hoe zie je hierin Gods werk?  

Vrijdag          14 oktober     Lezen:  Numeri 27:18-23  De Urim en de Tummim horen bij de hogepriester. Waarvoor heeft hij die nodig? Wat zegt het dat die juist aan de hogepriester gegeven is?

Zaterdag       15 oktober    Lezen:   Jesaja 42:1-7  Hier wordt over Christus en over Israël gesproken. Wat betekende het in die tijd dat Israël een licht voor de volken moest zijn?  

Zondag          16 oktober    Lezen:   Romeinen 9: 1-8  Hoe belangrijk is het dat je van gelovige ouders afstamt? Is dat beslissend? Waarom wel of waarom niet?

 

 

 

 

VOOR DE KINDEREN  

 

Jullie zien hierboven een plaatje van een hogepriester in de tijd van de Bijbel. Je ziet dat hij iets op zijn borst draagt. Ga eens tellen hoeveel stenen er op die lap zitten die hij daar draagt? Hoeveel zijn het er?  12 hè!  Waarom zouden het er nu twaalf zijn? Weet je nog hoeveel zonen Jakob had? 12! Hoeveel stammen waren er in het volk Israël? 12!  Hoeveel apostelen waren er die bij de Here jezus hoorden? 12!

Waarom had de hogepriester 12 verschillende stenen op zijn borst? Met allemaal verschillende kleuren.  Elke stam was anders. Toch horen ze bij de HERE! Elke stam mag weten: wij horen bij Gods volk. De HERE laat zien dat hij iedereen die in Hem gelooft op Zijn hart draagt. Dat betekent dat als jij bidt de HERE echt naar je luistert. Wanneer de hogepriester de tempel in ging en zijn werk deed dan deed hij dat voor Gods hele volk. Niemand uitgezonderd. Dan liet hij het hele volk van God aan de HERE zien. De Here Jezus is echt gestorven voor alle gelovigen uit alle volken. Samen zijn ze Gods hele volk. Daarom luistert de HERE naar je als je van Hem houdt. Als jij vandaag en morgen zo bidt.