Voorbereidingsblad voor preek over Zondag 21 op 13 maart 2016

26-02-2016 07:30

VOORBEREIDINGSBLAD PREEK OVER  ZONDAG 21  13 MAART 2016

 

We hopen zondag 13 maart bij de viering van  het Heilig Avondmaal  te luisteren naar het evangelie vanuit Zondag 21. Dit keer vooral vanuit vraag en antwoord 54.

Hieronder vind je een leesrooster en ook iets voor de kinderen dat hierop betrekking heeft. 

 

LEESROOSTER

 

Maandag        29 februari   of  7 maart  Johannes 10: 1-10     

Wat betekent het voor ons dat  Christus   de deur is?

Dinsdag          1  of   8  maart          Johannes 10:11-21     

Wie zijn die andere schapen?

Woensdag       2  of   9  maart          Johannes 10:22-39     

Wat is in de kerk het belangrijkste?

Donderdag      3  of  10 maart          Lukas 8: 4-15           

Wat zegt deze gelijkenis over de kerk?

Vrijdag            4   of  11 maart        Mattheus 28:16-20    

Mogen we alleen kerk voor onszelf zijn?

Zaterdag         5  of 12 maart          1 Petrus 2:1-5           

 Hoe kunnen we elkaar opbouwen in de gemeente?

Zondag            6 of 13 maart           1 Petrus 5:6-10          

Is het nodig om als gemeente te  evangeliseren?

 

 

 

VOOR DE KINDEREN

De Here Jezus. Ik denk dat je heel vaak het woord Here  gebruikt als je over Jezus praat. Jij bent niet de eerste. Ook de discipelen noemde Jezus hun Here.  Eigenlijk is dat woord discipel wel een moeilijk woord hè!  Wat is nou een discipel?  Dat betekent dat je iemand volgt, dat je een leerling van iemand bent. De discipelen waren mensen die met de Here Jezus meegingen en die steeds naar  Hem luisterden. Die heel veel van Hem wilde leren.  Waarom zou je nu een leerling van de Here Jezus willen zijn?

Omdat Hij alles veel beter weet dan wij. Hij is ook God. De dingen die Hij zegt zijn altijd echt waar!  Wat de Here Jezus zegt is echt waar en daarom is het ook goed om van Hem te willen leren.  Het is dus heel goed als je Zijn leerling wil zijn. Niet alleen om dingen te snappen. Ook om te doen wat Hij zegt. Om zo te leven zoals Hij het graag wil. Dan volg jij de Here Jezus ook.

Weet je waarom het ook zo goed is om dat te doen? Omdat Hij de Heer is. In het Grieks staat er dan het woord  Kurios. Ik zal zo vertellen waarom ik dat Griekse woord hier opgeschreven heb. Dat heeft alles te maken met de kerk.  Jezus Christus is de Heer. Dat betekent dat Hij het over alles te zeggen heeft! Als je van de Here Jezus houdt wil je graag doen wat Hij wil. Hij is zo machtig!  Als Hij  op de wolken terugkomt laat Hij dat ook  zien. Dan gaan ook de mensen die niet in Hem geloofd hebben voor Hem knielen.   Dan moet iedereen erkennen dat de Here Jezus echt de baas over alles is.

Waar komt nou het woord kerk vandaan? Dat komt ook van een Grieks woord. Kijk maar eens goed naar dat woord:  Kuriake.  Moet je nou nog eens kijken naar dat andere woord:  Kurios. Zie je dat de eerste vier letters hetzelfde zijn!  Kurios betekent: Heer. Kuriake  betekent:  huis van de Heer.  Wat is dus de kerk? Het huis op aarde waar de HERE bij ons wil wonen!

Als we naar de kerk gaan dan gaan we bij de HERE op bezoek. Daarom willen we daar heel eerbiedig luisteren. We willen daar laten zien dat we van de HERE houden en dat we de Here Jezus als onze Heer en Meester willen volgen.