Zondag 17 Gods kind staat door Christus opstanding met zijn eigen lichaam eens op

27-11-2015 08:06

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

Votum                                                           Votum

Vrede/Zegengroet                                         Vrede/Zegengroet 

Gez 99                                                          Gezang 21

Gebed voor de opening van het Woord          Gebed om de opening van het Woord

Geloofsbelijdenis                                           Geloofsbelijdenis

Psalm 16:4,5                                                  Psalm 16:4,5

Schriftlezing: Filippenzen 3:12-21                 Schriftlezing: Filippenzen 3:12-21

Psalm 18:14,15                                              Psalm 18:14,15

Schriftlezing: 1 Johannes 2:23-3:6                 Schriftlezing: 1 Johannes 2:23-3:6

Gez 116                                                         Psalm 116:1-5

Tekst: Zondag 17                                           Tekst: Zondag 17

Verkondiging van het evangelie                      Verkondiging van het evangelie

Gez 114:4,6,7                                                 Gezang 22:4,6,7

Dankgebed                                                     Dankgebed  

Collecte                                                          Collecte

Psalm 68:8,13                                                Psalm 68:8,13 

Zegen                                                             Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Je  hebt als kind van God met Pasen echt iets te vieren. De opstanding van Christus geeft jou als het goed is hoop. Die opstanding laat zien dat niets in deze wereld je voor altijd onderuit kan halen. Wat er ook in de wereld gebeurt er is hoop. Ook als het consumentenvertrouwen in Nederland het snelst van alle landen in Europa gedaald is. Ook als er over al over bezuinigingen gesproken wordt, over het bevriezen van lonen en pensioenen. Ook als heel veel verdriet je leven binnenkomt. Ook als je merkt dat je leven door ziekten en ouderdom zo wordt verzwakt dat de dood wel heel dichtbij komt. Ook als je depressief  bent en alles om je heen zo moeilijk en zo zwart lijkt. Ook als je ontwikkelingen in kerk en wereld ziet die je ongerust maken.

Juist  met Pasen laat de HERE dan zien dat we niet zonder hoop in de wereld staan. Dat er altijd voor Gods kind het opstaan uit de moeite en zelfs uit de dood is. Dat verdriet,  depressiviteit, eenzaamheid en economisch mindere tijden nooit het laatste woord hebben. Boven al deze dingen en alles wat voor zorgen en wanhoop kan zorgen, staat Christus die opgestaan is uit de dood. Staat Hij die niet stuk te krijgen is en die juist hetm leven uitdeelt dat door niets en niemand stuk te krijgen is!

Juist een christen die aan Christus verbonden is door de liefde voor God heeft altijd hoop die meer is dan alle zorgen. Wie door geloof aan Christus verbonden is, kan straks blij in God naar huis gaan. Er is meer dan al het verdriet dat je in je leven met je meedraagt. Ook als je jong bent en misschien zonder veel zorgen in het leven staat, is Pasen een heerlijk feest. Want ook voor jou wordt het leven alleen maar mooier in de toekomst als je met je leven in dienst van Christus als je Heer wilt staan. Dat heeft ook alles met je lichaam te maken. Vanmiddag willen we juist daarop samen letten! Wat is de toekomst voor jou met je lichaam als kind van God?

Ik verkondig jullie het heerlijke Paasevangelie onder het volgende thema:

 

GODS KIND STAAT DOOR CHRISTUS OPSTANDING MET ZIJN EIGEN LICHAAM EENS OP

 

De Here Jezus lag in het graf. Die zondagmorgen na de kruisiging is het graf ineens leeg. Het cocon van doeken waarin Hij lag is er nog maar leeg. Zijn lichaam, Zijn dode lichaam is er uit verdwenen.

Dat  lege graf is een van de belangrijkste feiten voor ons als mensen. Dat is een van de belangrijkste feiten voor wie in Christus gelooft. Wat zegt nu eigenlijk zo’n leeg graf? Je zou kunnen zeggen: Heel weinig. Want dat het graf leeg is zegt toch helemaal niet dat Jezus uit de dood is opgestaan? Dat zegt toch helemaal niet dat Hij leeft?  Dat graf kan toch ook leeggemaakt zijn. Jezus kan toch ergens anders neergelegd zijn?

Dan moet je eens letten op 2 op het oog kleine feiten. Er zou best nog meer te noemen zijn maar nu net deze twee. Wat vragen de Joodse leiders wanneer de Here Jezus op die vrijdag van de kruisiging begraven wordt?

Dat het graf waarin Jezus ligt, verzegeld zal worden en dat er soldaten zullen zijn die het graf bewaken. Om er voor te zorgen dat het lichaam van Jezus niet door mensen zouden worden weggehaald. Mensen die dan zouden zeggen dat Jezus uit de dood was opgestaan.  Het is de HERE in de hemel die er voor gezorgd heeft dat die soldaten bij het graf staan en dat het graf verzegeld was om zo te laten zien dat Jezus echt is opgestaan. Dat zegel dat verbroken is terwijl de soldaten er bij waren en zich doodschrokken van de engelen die Christus de levende kwamen begroeten is een van de bewijzen dat Christus is opgestaan.

Een  ander prachtig bewijs zijn de doeken die om het lichaam van de Here Jezus waren gebonden. Die met balsem ingesmeerd waren. Daarin lag de Here Jezus. Als mensen het lichaam van de Here Jezus hadden willen weghalen zouden ze Hem met dat cocon en al meegenomen hebben en ergens anders begraven hebben. Zo’n cocon kon je er ook niet zomaar gauw afhalen. Je leest daarover in Johannes 20.

Laten we samen daar even beter naar kijken. Johannes en Petrus komen bij het graf kijken. Zij hebben het verhaal van de vrouwen gehoord. Johannes is sneller en eerder bij het graf. Hij kijkt snel door de opening naar binnen en ziet eigenlijk niets bijzonders. Hij ziet de doeken die om Jezus lichaam waren gedraaid nog gewoon zo liggen. Hij heeft geen behoefte om verder te kijken. Jezus ligt er gewoon nog.

Dan komt Petrus en hij gaat echt het graf in en het beter bekijken. Dan lezen :

 “Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek.” Vs 7.

Het was duidelijk als je het graf inkwam dat er iets bijzonders gebeurd was. De doeken die om Jezus waren gedaan, lagen er gewoon nog. De doek die apart om Zijn hoofd zat was afgedaan en in alle rust opgerold. Als je goed kijkt zie je dat het hoofd van Jezus niet te zien is. Als je nog beter kijkt zie je dat de linnen doeken alleen nog een omhulsel zijn met niets er meer in!

Hier was geen sprake van een snelle actie om het lichaam van Jezus ergens anders heen te brengen. De Here Jezus was zelf actief met Zijn lichaam uit de doeken gegaan om als de Levende die dood was maar weer leeft het graf uit te gaan. Dit maakt ook duidelijk dat de Here Jezus niet alleen met Zijn geest, met zijn ziel het graf verlaten heeft. Nee,  Jezus is echt met Zijn lichaam opgestaan en heeft zo het graf verlaten. Hij is het graf uitgelopen.

Wat laat de HERE die de Schepper is daarmee zien? Dat ook jouw en mijn lichaam van waarde is. Dat het lichaam er niet alleen is als een soort jas  voor je ziel hier op aarde is  en er eigenlijk niet echt bij hoort. Nee, je lichaam hoort bij je mens-zijn. Onze lichamen zijn voor de HERE van zoveel waarde dat Christus ook geleden heeft om onze lichamen te verlossen! Om ook je lichaam te bevrijden van de tijdelijkheid, van de dood. Om ook je lichaam te bevrijden van de veroudering, van ziekte, van littekens, van handicaps en beperkingen. Ook voor een volmaakt lichaam heeft de Here Jezus tot in de hel geleden om je met lichaam en ziel als heel mens eens eeuwig op de nieuwe aarde te laten leven.

De HERE heeft ons met lichaam en ziel gemaakt en zo wil Hij ons ook hebben in het leven op de nieuwe aarde dat nooit ophoudt. Wij moeten niet van  ons lichaam verlost worden met met ons lichaam! Ook hierin zie je een verschil met veel godsdiensten op aarde. Bij veel van die godsdiensten gaat het alleen om je voortbestaan als geest of ziel. Daar zou het eigenlijk om gaan. Je ziet hier dat het zo niet is en dat je lichaam er ook heel echt bij hoort. Dat we daarom juist als christenen ook de taak hebben om goed voor ons lichaam te zorgen. Ook ons lichaam heeft de HERE ons gegeven. Ook ons lichaam staat als het goed is in dienst van de HERE. Juist omdat ook het lichaam zo echt bij jou als mens, als mens van God, hoort wil de HERE van ons een schoon seksueel leven met die ene man of vrouw in ons huwelijk. Dat heeft ook alles met het opstaan van de Here Jezus uit de dood te maken.  Luister maar naar wat we lezen in 1  Korinthe 6: “God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons opwekken.  Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! ………..Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.”     Vs 14,15….19,20

Christus opstanding leert ons ook vandaag om met ons lichaam Hem te dienen en dat lichaam zo te gebruiken als goed is in Zijn ogen. Dan zijn we op weg naar een toekomst met een prachtig lichaam. Daarover in het tweede punt.

2.            Met een prachtig lichaam

Het kan zo zijn dat je helemaal niet tevreden bent met je lichaam. Dat het je onzeker maakt. Misschien nog wel erger. Als je ouder wordt, ga je al meer zien dat je lichaam aftakelt. Je ziet veel mensen die worden ouder en willen toch nog jong lijken. Dan is er veel oefening en vaak ook veel make-up nodig om allerlei dingen te voorkomen of weg te werken. Toch kunnen we niet verbergen dat ouderdom ons lichaam aantast.

Dan komt het moment van het sterven. Je lichaam, je hart wil niet meer.  Als we daar alleen menselijk naar kijken, lijkt alles voorbij. De kans is groot dat als je naar iemand zoekt die een paar honderd jaar geleden gestorven is je van zo iemand helemaal niets meer kunt terugvinden. Dat het echt zo is zoals we in de Bijbel lezen: Stof ben je en tot stof zul je terugkeren. Als we niet verder kijken dan wat wij zien, verdwijnt de hoop. Juist dan licht de opstanding van Christus in de geschiedenis op! Hij laat zien dat Hij ook gekomen is om ons een nieuw en volmaakt lichaam te geven. Dat hebben we ook gelezen in deze dienst. Luister maar :

“Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam.” Fil 3;20,21

Geliefde  broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.” 1 Joh 3:2

De Here Jezus heeft bij Zijn opstanding een lichaam gekregen dat verheerlijkt is! Het is Zijn eigen lichaam en toch is het zo anders en zoveel beter dan het lichaam dat Hij had voor Zijn dood op aarde. Wie in geloof leeft en sterft, wie in liefde tot die Christus leeft wanneer de Here Jezus op de wolken terugkomt, krijgt zo’n geweldig lichaam bij de wederkomst.

Als je dat ziet, zie je ook het verschil tussen bijvoorbeeld het dochtertje van Jairus en Lazarus die de Here Jezus uit de dood opwekt.

Wanneer het dochtertje van Jairus weer gaat leven, wanneer Lazarus na een aantal dagen uit het graf komt, komen ze met hun lichaam zoals ze die hadden tot leven. Ze hebben dan nog geen verheerlijkt lichaam zoals Jezus die heeft na Zijn opstanding. Wat kunnen we nu van dat verheerlijkte lichaam zeggen?

 

•             Het is een lichaam waarin jij echt jezelf bent. Toch is het ook een lichaam dat het oude niet nodig heeft. Het is niet zo dat er nog iets van je oude lichaam moet overblijven waaruit dat nieuwe lichaam dan groeit.

We lezen in 1 Kor 15 dat het is als een graankorrel die voor ons gevoel helemaal vergaat en waaruit dan een heel nieuwe plant komt. Die plant is echt veel meer en ook helemaal anders dan die ene graankorrel. In dit verband las ik de volgende mooie woorden : “Zoals de grote eik niet op het eikeltje lijkt, maar er wel  degelijk uit is voortgekomen, zo zal ons lichaam bij de wederopstanding volkomen anders zijn en toch ons lichaam wezen. Het zal mooi zijn, stralend in Gods licht. Het zal niet meer dwarsliggen….. Wat de HERE zo prachtig maakte, ogen die zien, handen die strelen, hart dat verlangend klopt. Hij zal het herscheppen, herstellen. Zijn ogen zullen het strelen. Zijn liefde maakt ons mooi.” (J. Hoek Hoop op God p. 222)

 

•             Het is je eigen lichaam maar je kunt er dingen mee die je voor die tijd niet kon. De Here Jezus komt bij de discipelen binnen terwijl de deuren op slot zijn. Het lichaam van de Here Jezus is Zijn lichaam en dat zien de leerlingen ook maar het is toch wel weer zo anders dat ze Hem niet altijd direct herkennen. Het is zo anders dat bepaalde dingen die we op aarde nodig hadden we dan niet meer nodig hebben. Op aarde heb je voedsel nodig om in leven te blijven. Dat is op de nieuwe aarde niet meer zo.

Hierop  wijst de Heilige Geest in 1 Kor 6: “Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen.” Vs 13 HSV

Er blijven hier wel vragen over hoe het precies zal zijn. Een ding is duidelijk dat ons lichaam op de nieuwe aarde niet van voedsel afhankelijk is. Je zult er eten, je zult er drinken. Samen van de wijn drinken met de Here Jezus bijvoorbeeld. Er zal overvloed zijn maar je hebt het niet nodig om in leven te blijven. Je kunt eten om er van te genieten! Met heel je lichaam zult je door Gods liefde niets nodig hebben maar je zult genieten van wat de HERE geeft.

 

•             Iets anders dat er niet meer zal zijn en dat we ook niet meer nodig hebben is de seksualiteit.

De Here Jezus spreekt daarover in een gesprek met de Sadduceeen in Mat 22. Dan zegt de Here Jezus o.a : “‘U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin!  Want bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel.” Vs 29,30

We leven dan zo van de liefde van God dat de seksualiteit zoals wij die nu kennen daarbij in het niet valt en er niet meer is. We zullen dat geen moment missen al kun je je dat nu misschien niet voorstellen. Het geluk, de intense band die vrede en geluk geeft ook voor ons lichaam is er dan altijd. We leven dan intense liefde ook met ons lichaam met de mensen om ons heen en voor de HERE.

Ons lichaam is anders maar beslist niet minder. Nog altijd een echt lichaam dat deelt in het geluk dat de Here Jezus voor zwakke zondige mensen verdiend heeft die hun leven en vergeving bij Hem zoeken.

 

•             Dat nieuwe lichaam is zonder enig gebrek. Dat nieuwe lichaam krijgt ook nooit gebrek. Je staat lichamelijk in de kracht van je leven en zo blijft het zonder einde.

Als je nu leeft met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Als je nu zorgt voor een van je kinderen of iemand anders die zelfs met een heel zware beperking door het leven gaat dan is Jezus opstanding in een nieuw lichaam zo goed en geweldig. Want Jezus opstanding betekent dat wie naar Christus is gevlucht, ook in heel kinderlijk geloof ook met zijn of haar lichaam gered is. Dit betekent ook voor ouders die schuilen bij Christus als hun Verlosser en een kind hebben dat zo zwaar gehandicapt is dat het lijkt alsof die bijna niets begrijpt een geweldige troost. Want ook dat kind zal uit haar zwakheid verlost worden en in een verheerlijkt lichaam op de nieuwe aarde leven. Hij of zij zal dan als een volmaakt mens eeuwig leven in vrede met God.

Er blijven veel vragen over maar wie in geloof op deze wereld leeft mag door alles heen weten dat Jezus zekere opstanding de garantie is dat jij en alle gelovigen zullen opstaan met zo’n prachtig lichaam dat nooit meer stuk te krijgen is. Eeuwig gelukkig met lichaam en ziel bij de HERE in diepe liefde en vrede met Hem.

Een geweldig leven door de Opgestane Christus verdiend.

Daarom prijzen we eeuwig Zijn grote naam!

 

AMEN