Zondag 23 Christus is mijn alles

25-11-2015 07:14

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com


 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                        Votum

Vrede/Zegengroet                                      Vrede/Zegengroet 

Psalm 119:64,66                                        Psalm 119:64,66 

Gebed voor de opening van het Woord       Gebed voor de opening van het Woord  

Schriftlezing: Psalm 130                             Schriftlezing: Psalm 130

Psalm 99:3,4,6,7                                        Psalm 99:3,4,6,7 

Schriftlezing: 1 Korinthe 1:18-30               Schriftlezing: 1 Korinthe 1:18-30

Psalm 5:9,10                                              Psalm 5:9,10

Tekst: Zondag 23                                       Tekst: Zondag 23 

Verkondiging van het evangelie                  Verkondiging van het evangelie

Gez 179a                                                    Gezang 3 of 4

Dankgebed                                                 Dankgebed

Collecte                                                      Collecte

Gez 140:1,3                                                Gezang 36:1,3

Zegen                                                          Zegen 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Jongens  en meisjes jullie weten vast wel wat een bedelaar is. Toch denk ik dat veel van jullie nog nooit echt een bedelaar aan de deur hebben gekregen. Iemand die ergens midden op straat staat of bij je aan de deur of aan het hek komt en vraagt of je eten of drinken of een beetje geld voor hem of haar hebt. Als het een echte bedelaar is, heeft hij echt niets. Heeft hij geen geld om voor zichzelf en voor zijn gezin te zorgen. Dan is hij afhankelijk van de goedheid van andere mensen.

Moet je je dat eens voorstellen dat je elke dag je weer zorgen maakt omdat je niets hebt en hoopt dat er iemand die dag zo goed is om jou iets te geven waardoor jij en je vrouw en kinderen aan het einde van de dag toch genoeg hebben om te kunnen blijven leven. 

Waarom heb ik het nu over een bedelaar? Omdat als wij naar onszelf kijken en we kijken naar God dan zijn wij ook bedelaars. Kijk maar eens met mij mee in vraag en antwoord 60.

Jongens en meisjes dan moet je bij wat ik nu vertel eens aan een rechtbank denken.

Er  is een rechter en dat is God.

Er  is iemand die aanklaagt, die beschuldigt. Je zou kunnen zeggen dat is de wil van God. Dat zijn Zijn geboden.

En  er is een advocaat, iemand die verdedigt en dat is de Here Jezus.

Wat is de klacht die er over jou en mij bij God komt? Dat we tegen al de geboden van God zwaar gezondigd hebben. Als je eerlijk naar jezelf kijkt zie je dat je heel veel schuld hebt. Dat je heel veel dingen anders gedaan, gedacht, gevoeld en gezegd hebt dan de HERE dat graag wil. Bijvoorbeeld dat je slechte dingen van iemand in de klas aan anderen vertelt.

Als je eerlijk met jezelf bent, kun je steeds weer goeie voornemens hebben. Je gaat het nu beter doen maar je voelt bij jezelf ook weer dingen waarin het weer verkeerd gaat of je het toch weer verkeerd wilt doen. Als je dan voor God staat en naar jezelf kijkt moet je zeggen: HERE ik heb het weer verkeerd gedaan. Ik heb echt verdiend dat ik straf van U krijg. Jij kunt niet zeggen: HERE moet U eens kijken hoe goed ik het gedaan heb. Ik heb er nu wel recht op dat U voor mij zorgt en dat ik altijd bij U mag zijn. Als je eerlijk naar jezelf kijkt is dat nooit zo. Jij en ik hebben niet zelf verdiend dat God ons vol liefde behandeld. Wij zijn zelf niet die goede, rechtvaardige mensen die dat verdiend hebben.

Als je eerlijk naar jezelf  kijkt ben je een bedelaar bij de troon van God.  Want ook ons geloof is niet volmaakt. Ook dat is zwak en gebrekkig. Daarom  horen we de gelovige in Psalm 130 zeggen: “Als U de zonde blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt stand?”

Als je dus naar jezelf en je eigen leven kijkt, zou je zeggen dat God je voor altijd moet veroordelen. Dat Hij je elke dag moet straffen en dat het nooit zal ophouden. Dan ben je een bedelaar die het verdiend om eigenlijk niets te krijgen. Maar toch is het anders voor wie met de HERE leeft. Toch is het anders. Niet omdat ik of jij het zo goed doen. Voor de gelovige die echt met de HERE leeft is het anders door die ene advocaat Jezus Christus. Door Zijn geweldige verdediging is wie bedelt om vergeving een kind van god die vol verwondering weet dat God als jouw Vader je zo graag vergeeft, je zo graag Zijn liefde voor altijd geeft. Dat alleen maar om de Here Jezus. We zien dat als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

CHRISTUS  IS MIJN ALLES

 

1.            mijn volkomen genoegdoening

2.            mijn gerechtigheid

3.            mijn heiligheid

 

1.            mijn volkomen genoegdoening

 

Jij en ik staan dus uit onszelf met lege handen voor God. Wat betekent dat nu? Dat wij in ons leven schuld opbouwen tegenover de HERE. Het is niet zo dat we met een bepaalde schuld geboren worden en dat er daarna niets bijkomt. Het is niet zo dat ik en jij ik door goede werken het zover kunnen krijgen dat de oude schuld afbetaald wordt. Het is dus niet zo dat als we maar erg ons best doen we het voor elkaar kunnen krijgen om onze schuld tegenover God kwijt te raken.

Die schuld wordt in de tijd dat we op deze wereld leven niet kleiner maar groter. Elke dag komt er schuld bij. Doordat ons leven niet een leven voor 100% in liefde voor de HERE en onze naaste is. Alles wat daaraan mankeert, komt bij onze schuld. Het is niet zo dat als ik dingen echt uit liefde voor God en mijn medemensen doe er dan iets van die schuld afgaat. Want dat is nu precies wat God van ons verwacht. Luister  maar naar wat de Here Jezus zelf in Lukas 17 zegt: “Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben  wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”

De HERE mag dit ook van ons vragen want Hij heeft ons goed gemaakt. Zo geschapen dat we echt met vreugde konden doen wat Hij van ons vraagt.

Dus blijven we Gods straf verdienen en verdienen we in de loop van ons leven alleen maar meer straf.

Ik kom nu weer terug naar de rechtbank waarbij wij voor God staan. Waarbij het duidelijk is dat jij en ik niet rechtvaardig zijn. Toch is er voor de gelovigen een advocaat in de zaal. Wie zijn die gelovigen? Dat zijn zij die niet op zichzelf vertrouwen. Dat zijn zij die zich in liefde aan Christus als hun Verlosser verbonden weten. Die juist elke dag weer bij Christus hun leven en vergeving zoeken. Die juist om Christus en Zijn werk als advocaat volgens de wil van God willen leven.

Christus  is voor de gelovigen de advocaat. Hoe kan Hij nu iets in handen krijgen om voor de gelovigen vrijspraak te krijgen. In de gelovigen zelf of in hun gedrag is er echt niets dat pleit voor vrijspraak.

Broeders en zusters, jongens en meisjes hier zie je nu het geweldige van God. Het onvoorstelbare van het evangelie. Je ziet hier de diepte van liefde van God. Want bij ons is er niets waardoor er maar op een manier vrijspraak zou kunnen komen. Het is onze advocaat, het is de Zoon van God die zelf er voor zorgt dat er voor onze schuld betaald wordt. Dat die schuld echt helemaal weggedaan wordt. Christus zorgt zelf voor de voldoening of de genoegdoening.

Wat is dat? Dat betekent dat de rekening waarop de schuld staat helemaal voor je betaald is. Je kon zelf je schuld helemaal niet afbetalen. Je maakte die schuld alleen maar groter maar toch is er die ander die voor jou betaald. Die ander die zegt kijk Vader Ik heb voor deze man, voor deze vrouw, voor deze jongen en voor dit meisje de rekening helemaal betaald. Er is geen schuld meer over. Deze persoon voor wie ik nu opkom heeft geen schuld meer en verdiend het dus om vrijgesproken te worden.

Je ziet hier hoe jij die advocaat, hoe je Jezus Christus in je leven nodig hebt. Wie zonder Christus leeft, wie zonder een levende band met Hem leeft, heeft namelijk geen advocaat als je voor God staat. Dan kan de HERE jou alleen maar veroordelen want dan sta je voor hem met al je schuld.

Jij en ik hebben nodig dat Christus ons vrijgekocht heeft. Dat Hij voor ons de prijs betaald heeft. We  lezen daarover in Galaten 3 het volgende: “Maar Christus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.” Vs 13

Wat is nu het bijzondere van dat hangen van Christus aan een paal, aan het kruis? Dat Hij de Zoon van God was en is. Dat Hij  ook zonder een zonde was. Daarom kon Hij voor anderen de straf, de schuld op zich nemen. Dat wilde Hij ook. Daarin zie je die geweldige liefde van God voor zondaren. Wij die het door eigen schuld verprutst hebben en toch wil God Zijn eigen Zoon opofferen, wil de Zoon van God zich voor die uitverkoren zondaren opofferen. Weet je wat er dan gebeurt?

Dan wil de Here Jezus met je ruilen! Hij zegt tegen jou: Kom toch naar Mij. Er ken je eigen schuld en erken dat je het zelf niet voor elkaar krijgt. Wees met mij verbonden dan gebeurt er een geweldig wonder in je leven. Dan draag ik jouw schuld en dan doet Vader in de hemel alsof  jij mij bent. Dan kijkt de God als rechter met andere ogen naar jou.

Dan rekent Hij jou toe die volledige betaling van schuld die ik gedaan heb. Hij zet dan om wat Hij  gedaan heb een streep door jouw schuld en zet op die rekening met grote letters: VOLDAAN , BETAALD, GEEN ENKELE SCHULD MEER OVER. Zo wil de Here Jezus met ons ruilen. Het gaat erom dat je zo het evangelie, die heerlijke boodschap van Christus met echt geloof aanneemt. Dat je echt met Hem verbonden wilt zijn in heel je leven. Dan stroomt de liefde van God om het bloed van de Here Jezus je leven binnen. Wat ben je als bedelaar dan ontzettend rijk. Je bent niet alleen je schuld kwijt maar je bent dan in Gods ogen zelfs rechtvaardig. Daarover nu in het tweede punt.

 

2.            mijn gerechtigheid

 

Je  staat voor de rechter. De uitspraak is zo dat je zonder schuld de rechtszaal uitgaat. Je hebt geen schuld meer maar misschien ben je nog zo arm als Job. Geen schuld maar verder heb je toch ook helemaal niets. Je bent als de rechtszaal uitgaat opgelucht maar de zorgen hoe het verder moet en waarvoor je allemaal nog moet zorgen drukken zwaar op je.

Staat het er nu ook zo voor met wie in liefde en verbondenheid aan Christus leeft? Ben je alleen maar van je schuld af en moet je nu op eigen kracht er voor zorgen dat je geen nieuwe schuld meer krijgt? Als dat zo was, zou geloven in Christus je nog niets helpen. Dan zou de rechter op het einde van je leven tegen de advocaat zeggen: Ik kan niet vrijspreken want moet je eens kijken naar dat leven van die man. Hij staat echt niet in de goede verhouding tot Mij. Hij stelt zich in de praktijk van het leven op meerdere punten nog tegen Mijn wil op. Hoe kan ik nu vrede met deze persoon hebben?

Het is zoals je bij de rechter vandaan komt die je vrijgesproken heeft en je bent weer thuis en doet dingen die je meteen weer voor de rechter brengen.

Weer zie je het wonder van Gods liefde. Zelfs voor mensen die toch weer de fout ingaan is er echt uitzicht. Niet voor mensen die zeggen: Ik geloof wel in Christus want dan kan ik elke dag gewoon om vergeving vragen en dan is alles weer voor elkaar. Nee, wie in echt geloof aan Christus verbonden is, wil de zonde niet doen. Die strijd daartegen in liefde voor God. Die baalt van het verkeerde in eigen leven. Die ziet tot eigen verdriet als hij weer in de fout gaat. Juist tegen de vrouw en man, het meisje en de jongen die zo in tere liefde voor de HERE leeft, zegt Christus: ik ben ook jouw gerechtigheid!

Het is niet alleen zo dat jij jouw schuld van het verleden door Mij kwijt bent. Als Vader in de hemel nu naar jou kijkt, is Hij niet boos op jou. Nee, dan ziet Hij hoe Ik voor 100% met liefde volgens Zijn wil geleefd heb. Dan is het zo dat Hij zo met je omgaat alsof dat volmaakte leven van Mij jouw leven is. Hij legt dat leven van Mij over al die zonden van jou en daardoor is er voor jou vrede met God. Daarom komt de liefde van God jouw leven binnen al mankeert er vandaag en morgen aan jouw leven op deze aarde nog steeds van alles. Toch kijkt de HERE met vriendelijke ogen naar je omdat Christus gerechtigheid, Zijn volmaakte leven als mens op jou gelegd is. Dat is nog een genade! Daarmee heeft ook alles te maken dat Christus voor wie geloofd ook zijn of haar heiligheid is. We letten daarop in de derde plaats.

 

3.            mijn heiligheid

 

We  lezen in 1 Korinthe 1:30,31: “Door God bent u een met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.”

Door Christus wordt je rechtvaardig voor God. Dat betekent ook dat je dan in Gods ogen door Christus heilig bent. Dat je door Christus op deze wereld apart gezet bent om bij God te horen. Je staat niet meer tegenover God als Zijn vijand. Nee, het is zelfs zo dat jij heel actief in dienst van Christus, in dienst van God staat.

Je hoort bij dat apart gezette deel van de mensen die voor altijd in de prachtige dienst aan God mogen leven. Bij die mensen die echt zonder einde intens gelukkig zullen zijn juist omdat ze Hem mogen dienen. Juist omdat ze aan Christus verbonden zijn. Juist omdat Christus voor hen alles wil zijn. Juist omdat de Heilige Geest je geleerd heeft om jezelf aan Christus te verliezen. Omdat de Geest je geleerd heeft dat  Christus alles voor je is. Je wilt voor 100% toegewijd zijn die door Zijn offer voor jou heeft laten zien dat Zijn hele toewijding als Verlosser aan God was en daarom ook aan Zijn uitverkoren kinderen, de gelovigen. Dan zie ik in mijn leven tot mijn verdriet dat ik weer niet met mijn hele harten met al mijn krachten voor Christus en Zijn Koninkrijk geleefd heb. Dan mag ik juist weer op het gebed de bemoediging ontvangen dat Christus ook mijn heiliging voor God is. Zijn toewijding, Zijn heiligheid wordt mij om het bloed van Christus toegerekend. Het wordt over mijn gebrek aan toewijding aan de HERE gelegd. Daarom en om niets en niemand anders is er dan op de dag van mijn sterven die eeuwig bevrijdende uitspraak: Jij bent vrijgesproken! Jij mag als Mijn kind eeuwig bij Mijn leven. Wat een genade!

Als  je dat geweldige ziet, zie je hoe belangrijk het is om te geloven. Broeders en zusters, jongens en meisjes het is echt een ramp als je niet gelooft. Als jouw leven op Christus aangesloten is, als je leven geen leven in diepe liefde voor Hem is, ben je niet rechtvaardig voor God. Dan ligt die verdiende straf  van Hem over je leven. Verlies jezelf, verlies je onverschilli9gheid, verlies je hoogmoed, je trots, je verlangen om in ieder geval welvarend of succesvol op deze wereld te zijn. Verlies je met al je schuld en gebrek aan Christus en het leven ligt door Zijn werk voor je open. Bid de heilige Geest dat Hij zo in je leven wil werken dan komt er die verbondenheid in liefde aan Christus en Zijn Woord. Dan wil je graag een dienstbaar leven. Dienstbaar aan Christus en daarom ook aan je naaste. Dan valt het heil, het echte geluk je in de schoot. Dat geluk waarvoor Christus zo diep heeft moeten leiden. Dat geluk dat met het bloedgekleurde lichaam van de Zoon van God betaald en verdiend is. Niet door mij maar door Hem. Alleen door genade mag dat van mij zijn, mijn eigendom omdat ik me dan het eigendom weet van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.

Kom dan tot Hem en leef niet voor jezelf en voor de geest van deze tijd. Leef door de Geest van God in gemeenschap met Christus. Dat is geloven en Christus volgen op Zijn Woord. Dat is nog eens gelukkig leven. Alleen wie echt in Gods ogen door Christus rechtvaardig is, is echt en voor altijd gelukkig.

Dan leer ik pas echt wat aanbidding is! Wie roemt, roemt de HERE en niemand anders! Halleluja

 

AMEN