Zondag 26 De HERE belooft in de doop vergeving en leven door de Geest

24-11-2015 07:32

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. 

Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is.  dsjrvisser@gmail.com

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum                                                        Votum  

Vrede/Zegengroet                                      Vrede/Zegengroet 

Psalm 100                                                  Psalm 100 

Lezing van de wet                                      Lezing van de wet 

Psalm 51:2,4,5                                           Psalm 51:2,4,5

Gebed                                                        Gebed 

Schriftlezing:  Mattheus 28:16-20              Schriftlezing:  Mattheus 28:16-20

                       1 Petrus 1:13-25                                       1 Petrus 1:13-25

Gez 2                                                          Gez 31 

Tekst: Zondag 26                                        Tekst: Zondag 26

Verkondiging van het evangelie                   Verkondiging van het evangelie

Psalm 32:1,2                                                Psalm 32:1,2

Dankgebed                                                  Dankgebed 

Collecte                                                       Collecte

Gez 160                                                      Gez 32;1,2,3 

Zegen                                                          Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Je  bent gedoopt. Je hebt al vaak gezien hoe een baby’tje gedoopt is. Maar wat heb je er nu eigenlijk aan dat je gedoopt bent?

Heel veel mensen in Nederland zijn nog gedoopt maar ze denken er eigenlijk nooit meer aan. Het zegt ze nu ze volwassen zijn eigenlijk niets meer. Het water dat toen over hun hoofd gekomen is, voelen ze niet meer. Niets herinnerd ze meer aan hen doop. Dan is de doop echt iets van vroeger. Een ritueel waar je vader en moeder toen nog waarde aan hechten maar daarmee is het dan ook klaar.

Hoe kijk jij tegen jouw doop aan? En dan bedoel hoe je er vandaag naar kijkt en wat de doop voor jou in de toekomst betekent. Heb je wat aan je doop? Om het nu eens gek te zeggen: Praat jouw doop met je? Of  is het stil geworden. Alleen iets van vroeger.

Weet je dat je dan heel veel te kort doet!  Dat niet alleen je doet daarmee de HERE ook veel tekort. Wat er bij de doop, bij jouw eigen doop gebeurd is, is echt geweldig! Is echt iets dat betekenis heeft voor je hele leven. Die betekenis wordt in de loop van je leven niet minder. Hoe meer je in je leven meemaakt hoe meer je de waarde van je doop ziet als je er naar kijkt met ogen en een hart dat door de Geest daarvoor opengemaakt is.

Laten we samen jong en oud eens zien wat het voor je leven, voor je hele leven betekent dat je gedoopt bent.ijn water op jouw hoofdje gegoten, gesprenkeld heeft.

Ik verkondig jullie het blijde evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

DE HERE BELOOFT IN DE DOOP VERGEVING EN LEVEN DOOR ZIJN GEEST

 

1 .  Vergeving

2. Leven

 

1. Vergeving

 

Jongens  en meisjes denk nog eens terug aan het voorbeeld van vorige week. Aaan die vader die een paar maanden weg was. Jij bent jarig terwijl hij weg is. Er is afgesproken dat jij jouw cadeau krijgt als vader terug is. Op de dag van je verjaardag krijg jij een mail met daarbij een plaatje van een fiets waarbij staat: Dit is jouw verjaardagscadeau.

Dat is wat er bij jouw doop ook gebeurd is. De HERE heeft jou geen fiets beloofd maar iets dat veel en veel mooier is. Hij geeft jou in de doop het plaatje van wat Hij jou wel beloofd heeft.

Wat zie je als hier een baby gedoopt wordt?

Dan  kijken we eerst naar het doopvont. Wat zit er in dat doopvont? Water! Heel gewoon water uit de kraan. Geen speciaal water. Geen water dat we eerst uit Israel gehaald hebben. Geen water waar een bijzondere stof door gedaan heeft. Echt heel gewoon water.

Wat zie je bij de doop nu niet? Bloed. De mensen en ook de kinderen zagen in de tijd van het Oude Testament heel vaak bloed als het om het leven met de HERE God ging. Als een jongetje als hij acht dagen oud was besneden werd dan was er bloed. Als je naar de tempel, als je naar de kerk ging dan werden er offers gebracht. Dan zag je steeds bloed. Het dienen van God in de tijd van het Oude Testament was vol van bloed. Er werd ook elk jaar een beetje bloed op de ark gegoten.

Nu  zie je bij het dopen maar ook op andere momenten in de kerk nooit meer bloed!  Bloed is verdwenen uit de dienst aan de HERE. Waarom? Omdat al het bloed bij de besnijdenis en in de tempel liet zien: Er moet een leven gegeven worden om te kunnen redden van de straf die op mensen ligt. Dat bloed waarvan we in het Oude Testament lezen dat het tot verzoening gebracht moest worden

Wat  is dat nu bloed dat tot verzoening gebracht moet worden? Wat is verzoening. Jongens en meisjes jullie hebben dat woord denk ik al vaak gehoord maar wat betekent dat nou? Als je dat woord hoort denk dan altijd maar aan een zoen. Wie geef je als het goed is een zoen? Iemand waarvan je houdt, iemand met wie je geen ruzie hebt. Verzoening is dat je er alles aan doet om waar mensen ruzie hebben er voor te zorgen dat het opgelost wordt. Dat ze weer in vrede, verzoend met elkaar kunnen leven.

Wat liet al dat bloed in het Oude Testament zien? Dat de HERE er voor wil zorgen dat de verhouding met Hem die wij als mensen verpest hebben en dat helemaal onze schuld is weer goed wordt. Dat er weer mensen op aarde zullen leven die niet bang voor de HERE hoeven te zijn. Mensen die niet meer onder Zijn oordeel liggen. Daarvoor is nodig dat dat iemand zal bloeden tot hij helemaal dood gaat. Iemand moet een offer brengen, het offer van zijn leven. Hij moet Zijn bloed geven als het grote offer dat voor wie geloofd, voor wie naar God vlucht met zijn of haar zonden. Dat offer dat dan voor de echte vrede met God zorgt. Dat offer dat er voor zorgt dat er heel echt vergeving is. Dat offer waar al dat bloed in het Oude Testament naar gewezen heeft.

De Here Jezus was het die dit offer gebracht heeft aan het kruis. Hij heeft daarmee echt helemaal betaald voor de schuld die we bij God hadden. Wat we met geld of iets anders nie konden doen, heeft de Here Jezus met Zijn bloed, met het offer van Zijn leven gedaan. We lezen dat heel mooi en duidelijk in 1 Petrus 1:18,19:

“U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders hebt geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.”

Dus is het bloed, is het offer dat de Here Jezus gebracht heeft meer waard dan alles op aarde! Meer zelfs dan alles wat er op deze wereld is. Meer dan alle goud en wat er nog aan goud in de goudmijnen is!

Nu begrijp je denk ik waarom het niet meer nodig is dat er nog bloed gebruikt wordt in de kerk. Dat is voorbij. Dat  is wat we belijden in art 34 van de NGB: “Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde van de wet is (Rom 10:4), door het vergieten van Zijn bloed een eind gemaakt heeft aan elke andere bloedstorting die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening voor onze zonden. Hij heeft de besnijdenis, waarbij bloed vloeide, afgeschaft en in plaats daarvan het sacrament van de doop ingesteld.” 

Daarom zit er in het doopvont geen bloed maar water. Maar waarom nu water?  Daarin zie je wat de Here Jezus verdiend heeft. Want waar gebruiken we water vaak voor? Om iets schoon te maken. Om je te wassen. Lekker onder de douche staan en schoon worden.  De Here Jezus heeft aan het kruis verdiend dat er voor wie tot God komt in geloof vergeving is! Dat het bloed van de Here Jezus al dat zwart van de zonden uit je leven wegwast. Dat je zonder schuld en zonden voor de HERE staat.

Maar hoe zit het dan met de mensen die voor het offer dat de Here Jezus gebracht heeft in de HERE geloofd hebben? Was er dan voor hen geen vergeving? Gelukkig wel en toch was het niet het bloed bij de besnijdenis of het bloed van al die dieren in de tempel die voor vergeving zorgde. De HERE vergaf ook de mensen die echt verdriet over hun verkeerde dingen hadden en om vergeving vroegen. Denk maar eens aan wat David in Psalm 32 kan schrijven. Het is de Heilige Geest zelf die hem dat laat opschrijven. Luister  maar: “Toen beleed ik U mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: Ik beken de HEER mijn ontrouw – en U vergaf mij mijn zonde, mijn schuld.” Vs 5

Hoe kan het nu dat de HERE al vergeeft terwijl de Here Jezus nog niet het echte offer gebracht heeft?  Omdat de HERE echt doet wat Hij beloofd heeft. Omdat de HERE de almachtige God is die doet wat Hij in het bloed van de besnijdenis en van de offers heeft laten zien. Omdat de HERE weet dat Christus echt het grote offer gaat brengen, geeft Hij dan al dat wat de Here Jezus aan het kruis definitief gaat verdienen. Zo goed is de HERE.

Dat is wat je in de doop ziet. In de doop is ook naar jou toegekomen de belofte van God dat Hij jou wil vergeven, Dat Hij jou wil schoonwassen. Die belofte is echt heel bijzonder. Want het is echt een voorrecht dat jij bij de mensen hoort die deze belofte persoonlijk van God gekregen hebben. Daardoor ben je in een bevoorrechte positie gekomen. De HERE heeft jou daardoor apart gezet. Kijk maar eens wat we daarover belijden in  art 34 van de NGB: “Hierdoor worden wij in de kerk van God opgenomen en van alle andere volken en vreemde godsdiensten afgezonderd, om helemaal het eigendom te zijn van hem, van wie wij het merk en veldteken dragen. Dit dient ons tot een getuigenis dat Hij eeuwig onze God en onze genadige Vader zal zijn.”

Dat jij en ik in de kring van Gods verbond geboren zijn, dat wij in de kerk gedoopt zijn, is maar niet lastig maar iets geweldigs! Die grote God die alle rede heeft om boos op jou te zijn en te blijven heeft er voor gezorgd dat je gedoopt bent. Heeft er voor gezorgd dat jij steeds weer hoort over  Hem en de Here Jezus. Hij heeft er voor gezorgd dat jij steeds weer hoort wat de goede weg is. Hij wijst je de weg naar de vergeving van de zonden, van jouw eigen zonden. Hij is naar je toegekomen en heeft zichtbaar en voelbaar tegen je gezegd: Vergeet nooit wat ik je nu zelf beloof! Ik wil heel echt je zonden vergeven. Kom bij Mij en je krijgt om het werk van de Here Jezus vergeving van al je zonden. Denk daaraan je hele leven lang. Ook als je het een hele tijd vergeten hebt en een tijd van leven zonder Mij achter de rug heb, denk aan je doop en kom terug. Dan is er voor jou vergeving, dan is er voor jou een nieuw begin! Jongelui wat is het bijzonder dat jullie vanaf het begin van je leven zo vol liefde door de Here God uitgenodigd worden. Met liefde door Hem geroepen worden. Dat is echt bijzondere liefde van God. Daarin krijgen jullie zoveel meer dan jullie leeftijdsgenoten die zonder doop en zonder de woorden van God opgroeien. Als je zoveel liefde krijgt wat is het dan belangrijk om die liefde aan te nemen en in liefde te leven voor hem die jou onverdiend zoveel liefde geeft. Leven dicht bij de HERE, leven in liefde voor Christus als antwoord op je doop. Dan krijg je nog veel meer dan vergeving van zonden. Dan krijg je  het eeuwige leven!

 

2. Leven

 

Wat  moet je met vergeving? Wat heb je daar nu aan?  Kun je niet veel beter gewoon sterk zijn in deze wereld zijn en je eigen ding doen, voor jezelf opkomen. Bereik je dan niet veel meer? Zie je dat niet heel vaak om je heen? Dat zou menselijk gezien zo zijn als de vergeving van je zonden geen verder gevolg zou hebben. Wanneer dat bij je dood geen verder gevolg zou hebben. Wie denkt dat dood dood is zal niet veel geven voor vergeving van jue zonden. Wat koop je er voor!

Dan is je doop ook van geen betekenis. Wat moet je er mee.

Maar zo is het niet. Jou en mijn bestaan en het bestaan van ieder mens stopt niet bij de dood op aarde. Na het sterven houdt het echt niet op. Dan komt ieder mens voor God te staan. Dan is de grote vraag of je daar staat als een mens die vergeving heeft voor al zijn of haar zonden of dat je er staat met al je schuld nog op je.

Sta je er als iemand die zonder Christus als jouw Verlosser en heer geleefd hebt of als iemand die niet voor zichzelf heeft willen leven maar voor Christus. Leven zonder Christus betekent dat je onder Gods verdie4nde oordeel blijft liggen. Zo besta je dan verder. De grote vraag voor jou en mij is dan wat heb je met je doop gedaan. Wat heb je gedaan met al die liefde van God die in de doop, in het mogen opgroeien daar waar je onderdompeld bent in het evangelie naar je toegekomen is. Heb je wat de HERE als je hemelse Vader zo dicht bij je gebracht heeft aangenomen of  ben je je eigen gang blijven gaan?

Wie door Gods liefde in de doop gezien heeft dat de HERE zoveel beter is dan jijzelf. Wie op zijn of haar knieën gegaan is en  heeft leren zeggen: HERE verlos mij van mijzelf en werk met u Geest in mij. Leer mij om echt met mijn hart u kind te willen zijn, met mijn hart de Here Jezus te volgen. Die mens kan dan in diepe eerbied met een gerust hart voor God staan. Dan  zul je zelf meemaken wat de Here Jezus in Mattheus 10 zegt: “ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik belijden voor Mijn Vader, die in de hemelen is.” Matt 10:32 HSV. Dat betekent dat Christus jou schuld op zich genomen heeft en dat jij gered voor altijd zonder einde een geweldig leven bij God hebt. Verzoend met God, geliefd door Hem als Zijn kind voor eeuwig.

Dat wordt allemaal in de doop persoonlijk door de HERE aan jou beloofd. Dat is aan jou beloofd. Als je niet gedoopt bent en je zit nu in de kerk of hoort deze preek dan zegt de HERE: kom tot Mij, geloof in Jezus Christus als je Redder en laat je dopen. Laat je schoonwassen door het bloed van Christus.

Wat betekent dat voor je leven nu en hier? Wat betekent gelovig omgaan met je doop nu? Dan kom ik bij het tweede deel van antwoord  70: “Verder ook, dat wij door de heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd zijn, zodat wij hoe langer hoe meer van de zonde afsterven en godvrezend en onberispelijk leven.”

In de doop heeft God die niet liegen kan beloofd dat Hij jou de heilige Geest wil geven. Hij wil jou geven dat de Geest met en in jou aan het werk gaat. Dat Hij in je leven de grote Leermeester is die jouw hart zo verandert dat je niet meer graag naar jezelf luistert, niet meer graag naar de duivel en naar het zondige luistert. Maar dat je luistert naar Christus en Zijn Woord wilt volgen. Dat betekent een ander leven, een wedergeboren leven. Een leven met een nieuw hart. Met een hart dat juist heel andere dingen wil dan wat er diep in je eigen hart leeft. Wie voor de HERE en voor de mensen om zich heen een goed leven wil leven. Een leven dat door de Geest veranderd is en daarom op weg is naar het eeuwige goede leven Omdat de Geest in je het cadeau van het geloof gegeven heeft en verder in je uitwerkt. Wie dat leven wil leiden vraagt heel eerbiedig en heel schuldbewust om dat leven. Dan leg je je hand op de belofte van Gods verbond die je in je doop gekregen hebt. Dan wil je in dat leven groeien. Je ziet dan nog altijd dat je daarin tekort schiet en daarom blijft er dan in je leven vanuit je hart het gebed: HERE wil mij door Uw Geest al meer leren volgens uw wil te leven. Dan ga je zien hoe goed het is om uit je doop te leven. Hoe goed dat is voor jezelf, voor de mensen om je heen en vooral hoe goed dat is in Gods ogen. Moet je maar eens samen met mij kijken hoe goed dit is door samen als slot van de preek een stukje uit Galaten  5 te lezen: “Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid,  afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit,  afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,  zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.  Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.” Vs 19-24

 

AMEN