Zondag 46 God kind vertrouwt zich in het gebed toe aan God als Vader

13-11-2015 07:09

 

Hieronder vind je een preek die ik gehouden heb toen ik predikant was van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Dronten-Noord.  Aan de linkerkant vind je de oorspronkelijke liturgie. De gezangen komen uit het Gereformeerd kerkboek en uit het Liedboek (oud). De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV. Aan de rechterkant vind je de liturgie genomen uit het Gereformeerd kerkboek met de 41 gezangen zoals die nu in de GKN gebruikt wordt. Wanneer deze preek gelezen wordt graag even een mailtje naar mij zodat ik weet waar deze preek gelezen is. 

dsjrvisser@gmail.com      

 

Votum                                                               Votum

Vrede-Zegengroet                                             Vrede/Zegengroet

Gez 36:1,10                                                      Gez 5:1,10

Lezing van Gods wet                                          Geloofsbelijdenis

Psalm 55:7,8,9                                                   Psalm 55:7,8,9

Schriftlezing: Ezechiel 16: 1-14                         Schriftlezing: Ezechiel  16:1-14 

                       Romeinen 8:12-23                     Romeinen 8:12-23 

Gebed                                                                Gebed

Lied 481:1,3,4                                                   Gezang 38;1,2,7,8,9

Tekst: Zondag 46                                               Tekst: Zondag 46

Verkondiging van het evangelie                         Verkondiging van het evangelie

Psalm 103;5,6,7                                                 Psalm 103:5,6,7

Dankgebed                                                        Dankgebed

Collecte                                                             Collecte

Psalm 33:6,8                                                      Psalm 33:6,8

Zegen                                                                 Zegen 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Je bent heel erg ziek. Al meer komt bij jou en anderen er de verwachting dat het einde van je leven op aarde heel dichtbij is. Je gaat afscheid van dingen en ook van mensen om je heen nemen. Toch wordt je tegen de verwachtingen weer beter. Je knapt weer op en komt weer midden in het leven te staan.

Hetzelfde  gebeurt in veel gevallen als je een bijna dood ervaring meemaakt. Het lijkt of je afscheid genomen hebt en dan kom je toch weer terug in het leven op aarde. Je dacht dat je eigenlijk al door de dood heen in de hemel was maar je bent weer op je oude plek. Ook met al moeilijke situaties die er kunnen zijn.

Meerdere keren vinden mensen die dit meemaken het heel moeilijk om hun plaats weer in het gewone leven in te nemen. Het leven met zijn pijn en teleurstellingen.

Op een andere manier hoor en voel je deze dingen ook bij broeders en zusters die alleen zijin komen te staan, die veel teleurstelling en veel lichamelijke problemen hebben. Waarom moet ik nog verder. Je plaats innemen in het gewone leven kan je zwaar vallen.

Je hebt dan nodig om ergens te kunnen schuilen. Om met de last die je draagt bij iemand te kunnen komen die je begrijpt, die echt naar je luistert, bij wie er ook toekomst is. Niet alleen iemand die welwillend naar je luistert maar verder niets voor je kan doen. Je hebt iemand nodig waarbij je heel echt kunt schuilen en die je ook meeneemt en laat zien dat jouw leven hier op aarde en na het leven op aarde zin heeft.

De Here Jezus laat ons zien waar we zo adem kunnen halen. Juist in Zijn onderwijs over het gebed laat Hij zien hoe juist het gebed een zuurstoftent is waar we weer op adem kunnen komen, waar we weer moed kunnen vatten. Dat zien we heel duidelijk wanneer de Here Jezus ons bij het begin van het volmaakte gebed leert zeggen: ‘Onze Vader die in de hemel is” Hij laat zien aan wie we ons kunnen toevertrouwen. We zien dat als ik jullie het evangelie onder het volgende thema verkondig:

 

GODS KIND VERTROUWT ZICH IN HET GEBED TOE AAN GOD ALS VADER

1 .   Vader

2. Onze Vader

3. Hemelse Vader 

 

1. Vader

 

Bidden  is kinderwerk. Bidden is geen werk van mensen die zichzelf zo volwassen en sterk voelen dat ze bijna alles zelf kunnen. Een kind weet dat hij hulp nodig heeft. Een kind weet dat hij andere mensen nodig heeft die voor hem of haar zorgen, die hem of haar dingen leren. Dat hij of zij mensen nodig heeft om te kunnen leven en ook te kunnen groeien in het leven. Om je plaats in de wereld waarin je leeft beschermd en veilig te kunnen innemen.

Bij het echte bidden, heb je iemand nodig bij wie je altijd kind kunt zijn. Iemand die zo groot is dat je je aan hem zonder twijfel en zorg kunt toevertrouwen. Bij wie je weer op adem kunt komen.

De Here Jezus wijst God in de hemel aan als die persoon. Hij wil jouw Vader zijn en voor eeuwig blijven. Toch  zijn er broeders en zusters die het daar moeilijk mee hebben. Juist ook in een tijd dat er veel aandacht is voor kindermishandeling, voor seksueel misbruik, voor emotionele verwaarlozing van kinderen in gezinnen.

Want laten we eerlijk zijn als jij heel slechte ervaringen met je eigen vader hebt. Als je van hem heel weinig liefde gekregen hebt. Als je als je echt iets wilde vragen alleen maar stilgemaakt werd of misschien zelfs wel een dreun voor je hoofd kreeg. Als je nog ergere dingen van je vader moest meemaken, kan het zo moeilijk zijn om God als je Vader aan te spreken. Als je aan het woord vader denkt of het uitspreekt, komt het ene negatieve gevoel na het andere over je heen. Als God Vader is zoals jij je vader hebt leren kennen wil je de HERE helemaal niet. Dan heb je helemaal geen vertrouwen in Hem.

Toch  zegt de Here Jezus als je bidt, begin dan met : Onze Vader. Wat zegt de Here Jezus hier tegen ons en ook tegen broeders en zusters die zo weinig liefde van hun eigen vader op aarde gekregen hebben? Wie wil weten wat een echte vader is en wat echte Vaderliefde is moet op de HERE letten!  Het is belangrijk om te leren niet van je eigen vader naar Vader in de hemel te kijken. Niet te denken dat vader in de hemel is zoals jouw vader was of is. Het is zo belangrijk om te zien wat dat echte vader zijn is zoals de HERE dat bedoeld heeft. Dat leer je alleen bij de HERE.

Wat  zijn nu dingen die bij dat echte vader zijn horen? Dan noem ik maar een paar dingen.

•             De echte zorg en liefde voor de kinderen. Met je hart aan je kinderen verbonden zijn. Er voor ze willen zijn elke dag. In  het gewone leven. Er voor ze willen zijn als ze in nood zijn.

Je ziet dit bij de HERE. Hij heeft ons als mensen met liefde gemaakt. Hij heeft ons in het paradijs geschapen als Zijn kinderen! Hij zocht in het paradijs het geluk, het volle geluk voor Zijn kinderen. Daarom zorgde Hij ervoor dat Adam niet alleen bleef maar dat ook Eva als zijn vrouw geschapen werd. Het grote voorrecht van de mensen was dat ze als kinderen van God gemaakt zijn. Daarin staan we zelfs boven de engelen. De HERE komt met Zijn tere liefde het meest naar ons als mensen toe. De HERE zoekt in het paradijs Zijn kinderen op om ze te leren hoe je een goed en gelukkig leven kunt leven. Hoe wij als mensen op een goede manier ons werk op de aarde doen. God als Vader is ook de Vader die in liefde Zijn kinderen de weg wijst. Als je leiding nodig hebt, kun je altijd bij Hem terecht. Hij wil er voor je zijn.

•             Bij het echte Vader-zijn hoort ook trouw! Liefdevolle trouw. Dat zie je op een heel bijzondere manier bij de HERE als wij als Zijn kinderen gezegd hebben dat we liever een andere vader willen. Liever de duivel als Vader.

Dan zie je bij de HERE een hart dat bloedt. Een hart ondanks dat de schuld helemaal bij ons als ongehoorzame kinderen ligt toch in liefde opzoekt. Toch met die geweldige belofte komt dat Hij de Redder van de wereld stuurt en  wie tot Christus als die Redder komt de kracht, het voorrecht krijgt om kind van God te worden. Om bevrijdt te worden uit de macht van die slechte vader, die slavendrijver de duivel.

Je  ziet die geweldige liefde en trouw als de HERE het volk Israel als Zijn volk en Zijn kinderen aanneemt. Op een heel indrukwekkende manier lees je daarvan in Ezechiel 16. Het zou goed zijn om dit hele hoofdstuk thuis eens rustig te lezen en onder de indruk te komen van Vaders liefde en trouw. Nu net een paar verzen om dit in het oog te krijgen:

“Op de dag dat je geboren werd, was er niemand om je navelstreng door te snijden of om je schoon te wassen, niemand om je met zout in te wrijven of in doeken te wikkelen.  Niemand deed een van die dingen voor je, niemand keek naar je om, niemand had medelijden met je. Op de dag dat je geboren werd, werd je ergens op een akker achtergelaten, zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht.

 Toen kwam ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat: “Leef! Blijf in leven, bedekt met bloed als je bent.”  Ik liet je groeien als een bloem in het veld: je groeide, je werd groot en je werd hoe langer hoe mooier.

……………………..  Dit  zegt God, de HEER: Door je niet te houden aan ons verbond heb je je eed gebroken, en daarom zal Ik je behandelen zoals je verdient.  Toch zal Ik aan dat verbond blijven denken, het verbond dat Ik met je gesloten heb in de dagen dat je nog jong was. Daarom zal Ik nu een verbond met je sluiten dat eeuwig zal duren.  Als je grote en je kleine zusters weer bij je komen, zul je over je gedrag nadenken en je ervoor schamen. Je zult ze van Mij als dochters krijgen, al maken zij van het verbond geen deel uit.  Als Ik Mijn verbond met jou heb gesloten, zul je beseffen dat Ik de HEER ben  en overdenken wat je gedaan hebt; je zult je schamen, en zwijgen omdat je vernederd bent – maar Ik vergeef je alles wat je hebt gedaan. Zo spreekt God, de HEER.’ Vs 4-7  …… 59-63

Deze God wil als een Vader voor jou zorgen. Echt naar je omzien om het offer dat Hij in diepe Vaderliefde Zijn Zoon Jezus Christus voor gelovigen heeft laten brengen om altijd zijn zonen en dochters te kunnen zijn. Om te delen in Zijn onverdiende liefde. Dan zie je dat die Vader ook voor je wil zorgen en jou Zijn liefde wil geven als je weer naar je plaats zoekt op deze wereld. Als je na diep gevallen te zijn het leven weer met God en je naaste wilt oppakken. Dan kun je in het gebed echt bij Hem je leven zoeken en vinden als je echte liefdevolle Vader. Die ook onze Vader is.

 

2.  Onze Vader

 

Bidden  is kinderwerk maar dan ook bidden voor elkaar! Christus leert ons als kinderen van God dat het niet om mij gaat! Ik ben niet het belangrijkste kind van God en de rest komt op de tweede plaats. Zo is het niet en wil Vader in de hemel het ook niet in onze levens. Als je dat bedenkt en daaruit leeft, bevrijdt je dat ook van veel dingen. Wij hebben nogal eens de neiging om mijn wensen, mijn moeilijke dingen, mijn verdriet, mijn omstandigheden op nummer een te zetten. Daarop moet de HERE zo reageren zoals wij het graag willen en als dat niet zo is hebben we een probleem met de HERE. Dan hebben we een probleem met Christus. Als Hij regeert en liefde is  waarom geeft Hij mij dan niet wat ik graag wil?!

Dat de Here Jezus ons het woord ‘onze ‘ op de lippen legt, leert ons om op het belang van heel Gods volk te letten. Om ook niet onnodig tegen anderen in te bidden. Het leert ons ook om voor elkaar te bidden! Omzien naar elkaar betekent ook dat we voor elkaar bidden!

Doen we dat?  Bidden we samen aan tafel voor broeders en zusters in de gemeente die ziek zijn? Bidden we voor mensen in de gemeente van wie we weten dat hun leven met Christus op een heel laag pitje staat? Bidden we voor de eenzamen en de alleenstaanden?

Vragen we in ons gebed om de vergeving voor de hele gemeente? Als we dat doen. Spreken we ook uit dat we elkaar graag willen vergeven, elkaar willen zoeken om samen tot Christus als onze Verlosser te gaan. Omzien naar elkaar kan niet zonder het gebed voor elkaar.

Bij het echte geloof hoort geen egoïsme ook geen geloofsegoïsme maar de wil om de schuld, de nood, de dankbaarheid, de blijdschap samen bij de HERE als onze Vader te brengen.

We zien hier ook hoe belangrijkhet is dat de HERE de gemeente als gemeenschap ziet die bij elkaar hoort, die in liefde elkaar zoekt en elkaar bij de HERE in het gebed brengt.  Bidden voor elkaar hoort echt en wezenlijk bij ons leven samen als gemeente.

Persoonlijk en samen bidden heeft echt zin want we bidden tot de hemelse Vader. We letten daarop in de derde plaats.

 

3. hemelse Vader

 

Bidden is kinderwerk. Van kinderen die hoog opkijken naar hun Vader. Opkijken naar een Vader die zoveel meer, zoveel beter, zoveel trouwer, zoveel groter is dan alle mensen op aarde. Dan alles wat je maar in de schepping kunt vinden. 

Hij is de Vader die echt alle eerbied, liefde en bewondering van ons verdiend. Dat wij Hem Vader mogen noemen is zo bijzonder. Want  Hij is de God waarvan we in 1 Tim 6 lezen: “Hij alleen is onsterfelijk en Hij woont in een ontoegankelijk licht: geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.” Vs 16

Tegen die God mag je als gelovige Vader zeggen! Jij mag Zijn kind zijn. Als je hoort hoe groot en heilig de HERE is lijkt Hij ongenaakbaar. Lijkt het alsof je nooit een vertrouwelijke verhouding met hem zou kunnen hebben. Zeker niet als mens die weet dat het echt niet allemaal goed in je leven zit.

Dan is er dat geweldige dat je door het offer van de Here Jezus vrede met God mag hebben, dat je door Christus het voorrecht krijgt om geliefd kind van God te worden!  Dan is er alle rede om in diepe eerbied in onze gebeden tot God te komen. Dat betekent als we gaan bidden dat we stil zijn. Dat we samen stil zijn voor de HERE. We komen bij onze hemelse Vader die we met diepe eerbied en liefde behandelen. Hij is niet ons speelmaatje maar onze hemelse Vader die ons zoveel liefde geeft zoals niemand dat geeft.

Die eerbied betekent dan ook dat als ik het moeilijk vind om mijn leven weer een plaats te geven. Als ik niet weet hoe ik verder moet. Als ik het moeilijk heb met veel dingen uit het verleden en in het heden dat ik me dan kan toevertrouwen aan de HERE als mijn hemelse Vader.  Je kunt tegenover hem gaan staan, je kunt hem beschuldigen, je kunt met je rug en met veel wrok naar Hem toe gaan staan. Dan mis je wat je zo nodig hebt. Dan mis je wat Vader in de hemel je zo graag wil geven. Hij wil je geven wat je nodig hebt om verder te kunnen. Hij geeft je op het gebed dan de Heilige Geest. Dat betekent niet dat alle problemen ineens verdwijnen. Misschien verdwijnt er wel geen enkel probleem uit je leven. Het betekent wel dat de Heilige Geest  je  geeft wat je nodig hebt om door alles heen op de been te blijven. Op de been als kind van God, op weg naar Christus als je God en Verlosser in de hemel. De HERE is dan je Vader die je altijd steunt om op de weg van Hem te gaan. De Here Jezus zegt dat in Lukas 11:13 zo: “Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.”

Het is echt iets heel waardevols dat je mag weten dat de HERE als je Vader meer is dan alles op aarde. Want laten we eerlijk zijn: er is niets en niemand op aarde die jou en mij echt altijd kan geven wat ik nodig heb. Er is echt niemand die er voor kan zorgen dat ik voor altijd zal leven. Niemand kan me redden uit de dood. Niemand kan er voor zorgen dat er na een misschien heel moeilijk leven een eeuwige toekomst komt die barst van geluk. Er is niemand die er voor kan zorgen dat de straf die jij en ik verdiend hebben niet over ons komt.

Het heerlijke is dat wie in geloof, met eerbied en ontzag tot God als Vader in het gebed komt mag weten dat Hij voor je zorgt. Dat Hij je er doorheen helpt. Dat Hij de enige is die je door de dood heen in het leven kan en wil zetten. Om het offer van de Here Jezus. Die grote God die de Schepper van alle dingen is, die Zijn Zoon als Verlosser gegeven heeft, die voor een nieuwe schepping gaat zorgen, geeft wie in liefde voor Hem leeft en bidt het leven! Zo kun je met hoop en verwachting verder. Hoe je ook nodig hebt om te schuilen bij de HERE. Hij ziet je zo graag komen. Hij zorgt zo graag voor je. Hij wil je zo graag Zijn liefde en vergeving geven. Hij wil je zo graag als de echte liefdevolle Vader verzorgen. Hij wil je op het gebed zo graag alles geven wat je nodig hebt om als Zijn kind te leven. Hij laat om Christus werk geen bidder staan. Dan  leer je er op vertrouwen dat het echt waar is wat de Geest in Rom 8 zegt: “ En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goed.” Vs 28           

 

     

AMEN