Preken feestdagen

Jezus Christus de Verlosser geboren in Bethlehem

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Lied 143 Geloofsbelijdenis artikel 18 Nederlandse Geloofsbelijdenis Gez 47:1,4,6 Brief Stapellied (laatste 2 coupletten) Schriftlezing: Micha 5:1-5 Psalm 89: 9,12,18 Schriftlezing: Jesaja 11:1-10 Gez 48:1,4 Schriftlezing: Lukas 2:1-7 Gez 83 Tekst: ...

Pinksteren: Feest van de Geest

  ORDE VAN DIENST     Votum Vrede/zegengroet Gez  102:1,3 Lezen van Gods wet (Deut 5) Psalm 81:1,2,3 Schriftlezing: Handelingen 2;1-13 Psalm 143:8,9 Schriftlezing: Galaten 5:13-26 Gez  103;1,2,3,4 Gebed Collecte Psalm 104:8,9,10 Tekst: Handelingen 2:4 Verkondiging van het...
<< 1 | 2