Preek Lukas 2:10: De komst van de Verlosser neemt de angst weg

ORDE VAN DIENST KERSTOCHTEND

 

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 118:7,8,9

Lezen van de wet

Psalm 97:4,5

Schriftlezing: Lucas 2:1-12

Gezang 12:1-4

Schriftlezing: Lucas 2:13-21

Gezang 12:5-8

Gebed

Tekst: Lucas 2:10

Verkondiging van het evangelie

Psalm 72:9,10

Dankgebed

Psalm 111:1,4

Collecte

Gez 11

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Je  kijkt elke dag naar het journaal. Je houdt het nieuws bij via bijvoorbeeld NU.nl. je hoort steeds weer over de brexit. Over hoe dit ons in onze portemonnee kan raken. Dan is er weer een aanslag zoals een paar weken geleden in Straatsburg. Je ziet ook dat mensen bang worden. Wat gaat er de komende tijd gebeuren. Komen er ook aanslagen in ons eigen land? Je kunt als onschuldig iemand zomaar getroffen worden. Je ziet dan ook op veel plaatsen allerlei veiligheidsmaatregelen. Dan zijn er ook steeds weer berichten over het klimaat. De effecten die de opwarming van de aarde op ons leven gaat hebben. Gaat dat in korte tijd voor grote rampen zorgen? Wat gaan al die klimaatregels die er komen ons kosten. Hoe moet het allemaal in de toekomst? Wordt het allemaal niet veel moeilijker? Daarbij kan er ook nog de angst komen hoe je als kind van God door het leven moet.  Dan denk ik vooral aan onze jonge mensen die bij hun opleiding en bij hun werk al meer te maken krijgen met onverdraagzaamheid als het gaat over echt christelijke standpunten over het ongeboren leven, het gehandicapte leven of het einde van het leven. Mogen wij mensen ingrijpen en doden of laten we het aan de HERE als de Gever en Schepper van het leven over. Ik denk ook aan het gesprek over seksualiteit. Bewaar je je lichaam voor de een met wie je ooit eens trouwt of  is dat maar achterhaalt. Hoe denk je over homoseksualiteit en het veranderen van je geslacht. Laten we heel goed bedenken dat ook onze eigen jeugd op dit moment hiermee te maken krijgt. In een hoek wordt gezet. Van discriminatie wordt beschuldigd als ze in alle liefde uitdragen wat de HERE daarover zegt in Zijn Woord.  Daarom is het gesprek op catechisatie en in persoonlijke contacten er heel geregeld met jongeren in onze eigen gemeente. Hoe moet het verder met ons als christenen in dit land. Dan kan er de angst komen over al deze dingen.  Dan kan je reactie zijn dat je het maar rond deze dagen met alle gezelligheid en lekker eten even wilt vergeten.

Dan zeggen mensen: Ik heb juist in tijden dat dingen zo moeilijk lijken wel recht op wat extra ontspanning om het even te kunnen vergeten. Het beroerde hiervan is dat je jouw zorgen kunt weg ontspannen maar wanneer het gewone leven weer begint komen de zorgen, de angst en de onzekerheid weer op je af.  Je kunt over angst en onzekerheid heen leven. Je kunt zo druk met allerlei dingen zijn dat je dingen wegduwt. Maar de angst die daaronder ligt,  heb je dan niet echt bestreden. Die is niet echt weg. Die komt eens weer met grote kracht in je leven terug.

Het heerlijke van het echte kerstfeest is dat  je dingen niet even hoeft te vergeten. Dat je niet ontspant omdat je het allemaal even kwijt bent. Nee, het echte vieren van het kerstfeest leert ons dat we niet meer bang hoeven te zijn. Dat er hoe moeilijk de toekomst ook lijkt er uiteindelijk voor wie uit geloof in Christus leeft geen reden meer is om bang  te zijn. Dat je zelfs met vertrouwen in onze tijd naar de toekomst mag kijken. We zien dit als we vanuit Lucas 2:10 het evangelie onder dit thema horen:

 

 DE  KOMST VAN DE VERLOSSER NEEMT DE ANGST WEG

 

1.            Dat is de boodschap vanuit de hemel

2.            Dat is de boodschap voor de herders

3.            Dat is de boodschap voor heel Gods volk

 

1.            Dat is de boodschap vanuit de hemel

 

Het  is nacht. Er lopen schapen op de velden van Efrata in de omgeving van Bethlehem. In deze nacht zijn er daarom ook herders. Herders die ook in de nacht nodig zijn om op de schapen te letten. Om de schapen die er zijn te beschermen tegen roofdieren. De herders zijn in de samenleving van die tijd niet in hoog aanzien. Het zijn mannen die dan ook bij de onderste laag van de samenleving horen. 

Het  is voor hen een nacht zoals er zoveel geweest zijn. Een nacht waarin ze om het vuur zitten en vanaf het vuur  op de schapen letten.  Ze verwachten in deze nacht ook geen bijzondere dingen. Of het zou een roofdier moeten zijn die ineens opdaagt.  

Dan ineens gebeurt er iets dat ze nog nooit in hun leven meegemaakt hebben. Iets dat ze daarom ook niet meteen kunnen plaatsen. Ineens staat er een engel bij ze. Niet ergens achteraf. Niet een engel die bijna ongezien naar ze toe sluipt. Nee, in een keer zien ze in het donker een geweldig licht! In dat licht dat van de HERE zelf komt staan zij en zien ze in een keer de engel.

Waar  komen engelen vandaan? Waar wonen de engelen? In de hemel. Vanuit de hemel komt deze engel als Gods boodschapper naar de wereld. Dat Hij vanuit de hemel met een boodschap komt wordt nog onderstreept door het licht waarin de engel en de herders plotseling staan. Dat licht dat er ineens was, was niet een licht dat de engel van zichzelf had. Het was de heerlijkheid van God die daar om hen straalde. Gods heerlijkheid is zo groot dat het de duisternis die er is laat verdwijnen. God is licht en in Hem is geen duisternis.

Hier laat de HERE aan de herders en aan ons iets heel bijzonders zien. Hij laat zien dat Hij de wereld , die verloren in schuld ligt niet links laat liggen. Hij laat hier zien dat Hij een wereld die zichzelf zoekt en die daarom is allerlei crisissen komt niet links laat liggen. Hij laat zien dat ook herders die zelfs niet in aanzien zijn in een zondige wereld niet links laat liggen. Het is niet zo dat de hemel, dat de HERE de aarde voor altijd afgeschreven heeft. Wij maken er op deze wereld samen een heel donkere en ellendige boel van. Als wij niet verder kijken dan deze wereld is er alle reden voor angst, onzekerheid en een blijvend pessimisme. Dan kan een komende recessie of depressie alleen maar depressief maken.

Het licht gaat niet blijvend over deze wereld schijnen vanuit onszelf. De echte oplossing voor al onze problemen komt niet vanuit ons als mensen en komt ook niet vanuit deze wereld. Wie daarom niet verder dan deze wereld kijkt, heeft als hij eerlijk is alle reden om bang en pessimistisch te zijn.

Het licht, dat echt licht is en dat door de duisternis niet overwonnen kan worden,  straalt in de kerstnacht daar in de velden van Efrata. De wereld is niet verloren als ze naar de hemel kijken. Als de wereld  erop let wat de HERE vanuit de hemel geeft en dat geschenk uit de hemel  op waarde schat. Dat geschenk dat je uit de hemel ontvangt als de man die de leiding geeft die je echt uit de duisternis, uit de macht en kracht van de zonden leidt naar het licht. Naar het leven waarin zonden, waarin verdriet, waarin angst, waarin het recht van de sterkste, waarin rampen en vervolging en verachting nooit meer een rol spelen. Als je echt rust in je leven wilt hebben, als je echt vrede in je leven wilt hebben, moet je op de hemel letten. Op die boodschap die die engel 2000 jaar geleden in de velden van Efrata bracht. Die boodschap waarvan de HERE liet zien: dit komt van Mij. Want het licht van Hem straalde er rond die engel en zette de herders in het licht van Zijn heerlijkheid. Let op die boodschap die in de eerste plaats de boodschap voor die herders daar was. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.            Dat is de boodschap voor de herders

 

Prachtig dat licht dat vanuit de hemel naar de aarde komt. Heerlijk om te zien dat de HERE met Zijn verlossend licht toch nog ons op deze aarde opzoekt. Dat Hij dat ook gaat doen in Zijn Zoon die mens wordt en die later van zichzelf kan zeggen: Ik ben het licht van de wereld.

Maar op het moment dat het heerlijke licht van de HERE daar in de velden van Efrata de herders in het licht zet, komt er angst. Ze schrikken. Het licht van de HERE is zo helder, is zo licht dat het het leven van de herders doorlicht. Het dringt door tot in alle vezels van hun bestaan. Als  jij en ik in een keer in dat licht van de HERE komen te staan, kunnen we niets meer verborgen houden. Dan sta ik daar open en bloot voor de HERE. Dan is er geen schone schijn meer waardoor ik me beter voor kan doen dan ik werkelijk ben.

Dan ziet de HERE ook al mijn gevoelens en al mijn gedachten. Dan worden die tot in het kleinste detail zichtbaar. Gods ogen zien werkelijk alles van wat ik doe, denk en voel. De herders voelen en zien nu dat in hun leven heel bewust gebeuren wat we in Psalm  139 lezen: “HEERE, U doorgrondt en kent mij. Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten.  U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn ​wegen​ vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong,

zie, HEERE, U weet het alles.”  Vs 1-4 HSV

Hoe  sterker je ziet en voelt dat Gods licht je leven doorlicht hoe meer bewust zie je in je eigen leven die donkere en zwarte plekken. Als je het bewust staan in Gods licht wegfeest en wegeet hoe minder je dat ziet. Het is er wel maar je wilt dat niet bewust meemaken. Je wilt dat niet omdat je je oude leven waarin je vasthoudt aan die dingen die in Gods licht niet goed zijn niet wilt loslaten. Omdat je niet wilt inzien dat dit echt niet kan in je leven. Omdat staan in het licht van Gods liefde en van Zijn goede en heilige wet je alleen maar bang maakt. Juist in deze Kerstnacht laat Vader in de hemel zien dat niet nodig is. Het  is niet nodig dat angst jouw leven regeert. Het is niet nodig dat angst je bij het leven met de HERE weghoudt. Hoor maar wat die engel uit de hemel tegen die bange herders zegt: “Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap,.”

Dat heilige licht van Gods heerlijkheid laat je zien waar jij schuldig staat tegenover God. Het laat je zien hoe diep de zonde in je leven zit en dat jij heel echt Gods straf verdiend hebt. Het laat jou en mij zien hoe wij uit onszelf als mensen zijn. Maar de HERE is niet de God die er plezier in heeft om mensen de verdoemenis in te gooien. Hij is niet de sarkast die jou in Zijn licht zet om je  eens even jouw fouten te laten zien. Om jou in Zijn licht te zetten om je voor altijd bang te maken. Zo is de HERE niet! Als de HERE Zijn licht in die nacht daar in Efrata laat zien, is dat juist om mensen te laten leven in het licht. Om mensen uit de uitzichtloosheid van een zondig leven te halen. Als de HERE door Zijn licht de dodelijke  kwaal waar we aan lijden zo duidelijk laat zien, wijst Hij ook de weg naar de genezing, naar de verlossing. Die bange herders die er staan, horen de engel zeggen: “Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap.”  Letterlijk zegt de engel dat de herders niet bang hoeven te zijn omdat hij komt evangeliseren. Hij komt ze de beste boodschap die er ooit gebracht is brengen.

Het is logisch dat je bang bent als Gods licht je laat zien hoe schuldig jij wel bent. Als dat licht je onweerlegbaar laat zien: Jij staat echt diep schuldig tegenover God. Jij hebt echt Gods straf verdiend. Als dat de enige boodschap was, kon je alleen maar voor eeuwig depressief worden. Maar dat is de boodschap niet. Ik kom jullie herders vertellen dat de Redder van de wereld geboren is. Hij die alleen kan redden van dood, van Gods oordeel is gekomen! Jullie kunnen hem deze nacht nog met eigen ogen zien als jullie Hem in een voerbak en in doeken vinden. Dan hebben jullie Hem gevonden die Vader in de hemel gegeven heeft om jullie voor altijd van jullie angst te verlossen.

Jullie die nu zo bang zijn omdat jullie de schuld en zonden in jullie leven zien, jullie kunnen voor altijd van jullie angst verlost zijn. Als jullie op weg gaan naar dat kind daar in die voerbak. Als jullie Hem aanbidden als de Redder van jullie leven. Die weg naar die Redder in Bethlehem geboren, is er niet alleen voor de herders in die nacht toen. Die weg is er vanuit de hemel gegeven voor het hele volk. Voor ieder die bij Gods volk wil horen. We letten daarop in de derde plaats.

 

3.            Dat is de boodschap voor heel Gods volk.

 

Is  dat goede nieuws er alleen voor de herders? Alleen voor mensen die laag op de maatschappelijke ladder staan? Gelukkig ook voor hen. Maar niet voor hen alleen luister maar: “Ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen”.

Deze boodschap aan de herders is het goede nieuws, is de evangelisatieboodschap voor het hele volk. Voor de rijke en de armen, voor de jongelui en de ouders, voor de kinderen en de oude mensen. Echt voor het hele volk. De boodschap die echt goed nieuws is, is voor alle mensen dezelfde!  De boodschap die echt het goede in je leven kan geven is dat Christus geboren is. Dat Christus in die Kerstnacht gekomen is maar ook Zijn werk dat Hij kwam doen tot het einde gedaan heeft. Het is niet zo dat er toen in de Kerstnacht veel hoop gegeven is en dat we later toch moeten zeggen: Het is met die Christus toch niets geworden. Nee, luister maar eens naar wat de Heilige Geest in Joh 13:1 zegt. We zijn dan meer dan 30 jaar na de geboorte van de Here Jezus. Hij is voor het hele volk Israël een bekende persoon geworden. Hij is dan voor de mensen het gesprek van de dag. Hoe denk jij over die Jezus die zegt dat Hij de Messias, dat Hij de Redder van de wereld is?  Als de zaken om de Here Jezus heen onder het hele volk op scherp staan. Als het op scherp staat in de kerk, horen we in Joh  13:1: “En vóór het Paasfeest, toen ​Jezus​ wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde.”

Jezus liefde zou tot het einde, tot  het uiterste gaan. Tot aan het kruis! Tot de dood, tot in de hel in de plaats van de gelovigen. Tot in de hel en de dood voor wie zichzelf als zondig mens verliest en zijn of haar leven zoekt en vindt in het aanbidden van Christus. In het leven met Hem als de Redder van je verzondigde leven. Als de drager van je schuld die ook daarvoor naar de wereld gekomen is in die Kerstnacht.

Als  je Christus zo kent. Als je door Hem de HERE zo als je Vader kent, verdwijnt pas echt de angst in je leven. Dan komt  de echte vrede in je leven. Want dan is in jouw leven de echte reden voor angst weggenomen. Je kunt vandaag feesten, je kunt je als het ware onderdompelen in een paar dagen van heerlijke gezelligheid. Je kunt een leven leiden waarin je werkt en werkt om maar te vergeten wat er na dit leven gaat gebeuren. Je kunt de vraag of je eens voor God verantwoording van je leven moet afleggen in je leven door allerlei dingen al meer gaan vergeten. Mensen doen dat ook door te zeggen dat er geen God is of dat het na dit leven afgelopen is. De ellende voor je is dan dat de reden om bang te zijn: een leven tegen de wil van God in blijft bestaan. Er komt het moment dat je dat niet meer kunt ontkennen. Als je daar op de dag van je sterven in het licht van Gods heerlijkheid voor God staat. Als je geen zonde in je leven meer kunt bedekken en vergeten. Dan komt de angst als je zonder Christus hebt geleefd naar boven en zal die angst ook nooit meer verdwijnen. Een helse angst die je dan altijd zal beheersen.

Maar nu is die machtige boodschap in de velden van Efrata, vanuit de hemel voor ieder die het hoort. Dus ook voor jou en mij: Ik evangeliseer aan jou de Redder is geboren, de Redder heeft tot het uiterste Zijn werk gedaan. Ga met je leven en met je zonden en angst naar Hem. Dan neemt Hij de zonden van je over. Dan kun je staan vol vrede en vreugde in het licht van Gods heerlijkheid. Dan heb je vrede met God!   Dan kun je met je hart het Ere zij God meezingen. Dan is de vrede voor de mensen ook de vrede in je eigen leven. Dan ben je door het leven met Christus, door dat tere leven met Hem als de Verzoener van je zonden en schuld deel van dat volk, dat volk dat  grote vreugde heeft. Dat volk dat nooit in die vreugde teleurgesteld zal worden. Dat volk dat later zal zien dat die vreugde  veel groter is en voelt dan dat je dat nu al kent. Je bent in het leven met Christus op weg naar het bestaan waarin je echt helemaal van elke angst verlost bent. Waaruit alle angst verdwenen is. Voor altijd vergeten is.  De liefde van God, de vrede met God zal dan alle angst uit je leven gebannen hebben. In het volmaakt geredde leven is de angst voor altijd weg. Daarop  wijst de Geest ons in 1 Joh 4:18: “Er is in de ​liefde​ geen vrees, maar de volmaakte ​liefde​ drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de ​liefde.”

Wie door Christus verlost is, is verlost van de straf!  Dan leer ik juist door op Christus te zien te leven voor God, om uit dankbaarheid mijn leven voor Christus te leven. Dan leer ik om bij Hem mijn angst te brengen, om door de warmte van Gods liefde niet de angst in mijn leven te laten regeren maar Gods liefde, Gods warme geboden voor mijn leven. Dan leer ik in de strijd tegen de zonden mij te warmen aan Gods liefde in Christus om door Hem getroost te worden.

Broeders en zusters, jongelui zoek Christus en vier het kerstfeest als deel van Gods volk in diepe dankbaarheid: onbevreesd!

 

AMEN