Vakantiemijmering 29 juli 2015

Vakantiemijmering 29 juli 2015

VAKANTIEMYMERINGEN (II)

 

Vorige week waren Marthy en ik ochtend naar Harderwijk.  Prachtig wat er daar nog over is vanuit vroeger tijden. We liepen daar en ineens zag ik het bordje: Academiestraat.  We zijn die straat ingelopen. Dan kom je bij de kerk en de gebouwen waar vroeger een Universiteit was. De Gelderse. Met daarbij als belangrijk deel een theologische faculteit.  Die heeft van 1648 tot 1811 bestaan. Dan gaan je gedachten uit naar een tijd waarin in ons land het luisteren naar de HERE een belangrijke plaats innam. Een tijd met veel gebreken maar wel een tijd waarin erkent werd dat Christus Koning over het hele leven is. Dat we eens van al onze daden ook bijvoorbeeld in de politiek eens verantwoording moeten afleggen tegenover de koning van de koningen Jezus Christus. Ik kom waarschijnlijk nog wel terug op de Academiestraat. Nu doet deze straat mij denken aan de wijsheid van God.  Wijsheid die gezond maakt en levens redt. Heel letterlijk. Het is altijd weer mooi als je tijdens je studieverlof daarvan weer meer gaat zien.

 

Dr Ignaz Semmelweis

 

Deze dokter leefde van 1818 tot en met 1865. Hij was een Hongaar. Hij werkt in het ziekenhuis in Wenen. Hij heeft de leiding over de kraamafdeling. Het is de tijd dat nog veel moeders in de kraamdagen sterven. Op een bepaald moment valt het hem op dat er vooral veel vrouwen sterven die geholpen zijn door artsen die dezelfde dag bij een lijkschouwing betrokken waren. Semmelweis geeft aan de artsen die onder hem werken de opdracht om hun handen te wassen voordat ze bij de kraamvrouwen komen. Het gevolg was dat op deze afdeling het sterftecijfer van 17%  naar 2% daalt.

Later gebeurd hetzelfde als Semmelweis in het ziekenhuis van Boedapest werkt. Toch aanvaarden mensen in die tijd nog niet dat het handenwassen en verdere hygiëne hiervan de oorzaak is. Later komt vast te staan dat het echt zo is.

 

 

Menselijke wijsheid?

 

 Is dat dan een of andere nieuwe ontdekking die de mens dan pas doet?  Zo lijkt het.

Toch is het zo dat de HERE al duizenden  jaren hiervoor dit al aan ons duidelijk gemaakt heeft.

Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in Straatsburg. In die 14e eeuw. De builenpest gaat door Europa en zorgt voor heel veel doden. Ook in Straatsburg Het is opvallend dat in de Joodse wijk in Straatburg er veel minder doden vallen. De Joodse arts Balavignus drukt de mensen daar op het hart om zich aan de reinigingswetten in het Oude Testament te houden.  De Bijbelse hygiëne zorgt ervoor dat de builenpest in deze wijk 20 keer minder slachtoffers maakt dan in de rest van de stad.

Ook als we weer even terugdenken aan dr Semmelweis zien we hoe de Heilige Geest in de Bijbel al heel beschermende maatregelen voorschreef als je in contact met een dode was geweest.  Ik denk nu aan o.a. Numeri 19: “Wie het lijk van een mens aanraakt is zeven dagen onrein.  Zo iemand moet zich op de derde en op de zevende dag met het water laten reinigen, dan is hij weer rein. Als hij zich niet laat reinigen op zowel de derde als de zevende dag, blijft hij onrein.   …..  De reine persoon moet de onreine op de derde en op de zevende dag besprenkelen. Nadat hij de onreine op de zevende dag gereinigd heeft, moet deze zijn kleren en zijn lichaam met water wassen. ’s Avonds is hij dan weer rein.”vs 11,12,19

De hygiëne in de Bijbel ging zo ver dat een pot die niet afgesloten was  en dichtbij de gestorvenen stond vernietigd moest worden. We weten nu ook hoe goed dat was. Deze potten waren bijna altijd poreus en daardoor kun je nooit helemaal het zo schoonmaken dat er geen besmettelijk materieel meer in is.  Dit geldt ook als iets in aanraking is gekomen met  een dood dier. We lezen daarover o.a. in Lev 11: “ Wanneer zo’n kadaver in een aarden kruik wordt aangetroffen, is de inhoud onrein; de kruik moet worden stukgeslagen.  Voedsel in een vat waarop zo’n kadaver is aangetroffen, is onrein wanneer het met water in aanraking is geweest; drank in zo’n vat is in alle gevallen onrein.  Ook al het overige waarop het kadaver van een onrein dier wordt aangetroffen, is onrein. Ovens en kookstellen die met zo’n kadaver in aanraking zijn geweest, zijn en blijven onrein en moeten worden stukgeslagen.” Vs 33-35   

Als laatste voorbeeld iets dat voor ons heel gewoon geworden is maar het een paar honderd jaar geleden niet was. Dat is dat als het om onze ontlasting gaat we moeten zorgen dat we daarmee zo min mogelijk in aanraking komen. Het is heel gauw een bron van allerlei besmettingen. We lezen in Deut 12:12-14: “Tegen het vallen van de avond moet hij zich baden; na zonsondergang mag hij dan het kamp weer binnenkomen.  Verder moet er buiten het kamp een gelegenheid zijn waar u uw behoefte kunt doen.  U moet een tentpin bij uw uitrusting steken, die u kunt gebruiken om een gat te maken waar u boven hurkt, en om uw uitwerpselen te bedekken.”

De HERE is de Alwijze God.  Hoe goed is het om naar hem te luisteren en volgens Zijn Woord te leven. Heerlijk om ook in deze dingen de wijsheid van de Eeuwige Vader van onze Here Jezus te ontdekken.

 

29 juli 2015