Welke kleren draag je? Preek over Genesis 3:21

Welke kleren draag je? Preek over Genesis 3:21

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 8:1,2,4

Lezing van Gods wet

Samenvatting van de wet Mattheus 22

Psalm 15:1,2

Schriftlezing: Genesis 3:8-21

                       Marcus 15:16-32

                       1 Petrus 3:1-6  

Gebed

Psalm 45:1,5,6

Tekst: Genesis 3:21

Verkondiging van het evangelie

Gez 131:3,4,5 

Dankgebed

Eerste deel avondmaalsformulier 1

Lied  473:1,5,10

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Zijn kleren voor jou belangrijk? Is het voor jou belangrijk hoe je er uit ziet?  Hoe lang sta je elke ochtend in de badkamer en voor de spiegel? Ben je dan heel kritisch op jezelf. Moet alles wat jij niet zo mooi aan jezelf vind weggewerkt worden?  Als je dat doet waarom doe je dat eigenlijk?

Hoe lijkt je kledingkast? Trek je je veel aan van de laatste mode?  Trek je die broek of dat jurkje van verleden jaar echt niet meer aan omdat het niet volgens de mode van dit jaar is?  Wat wil je met de kleren die je hebt bereiken. Gaat het er om dat je het zelf goed en mooi vind of wil ook indruk op andere maken. Zijn daarbij beroemdheden voor jou een voorbeeld?  Is die kleding waarmee veel beroemdheden alle aandacht op hun lichaam richten voor jou een voorbeeld? Wil ook gezien worden?  Zo gezien worden dat anderen zoveel van jou lichaam zien dat hun verlangen geprikkeld wordt om meer te kunnen zien van jou?

Waarom hebben we eigenlijk kleren aan? Waar dienen onze kleren voor?  Heeft christen-zijn als het goed is invloed op de kleren die je draagt of heeft het er niets mee te maken?  Goede vragen die ook een antwoord verdienen. Vragen die ook alles te maken hebben met het vieren van het Heilig Avondmaal volgende week. Want als we het over onze kleren hebben, blijkt dat ook alles te maken te hebben met de witte kleren die die gelovigen aangetrokken krijgen op de nieuwe aarde. Daar heeft Christus en daar heeft de viering van het Avondmaal alles mee te maken. Laten we samen zien wat het evangelie is dat vanuit Gen 3:21 tot ons komt.

Ik verkondig jullie de goede boodschap van de Drie-enige God onder het volgende thema:

 

DE HERE MAAKT VOOR DE MENS KLEREN

 

1.  Dat is nodig

2.  Dat doet Hij

3.  Hoe wij die kleren dragen

 

 

 

 

1. Dat is nodig

 

De HERE heeft in Zijn grootheid het prachtige paradijs op aarde gemaakt.  In zes dagen maakte Hij de doodse aarde in het heelal tot een wonder van leven. Zo mooi, zo goed. Zo vol van Gods grootheid en vrede. Er was totale vrede. Het leven was er echt paradijselijk.  Niet maar eventjes maar steeds.

Adam was als mens door de HERE uit de aarde gemaakt. De HERE zelfs had de adem in Adam geblazen en zo kwam de mens tot leven. In alles door de God van het leven gemaakt. Nog op dezelfde dag maakte de HERE uit de slapende adem zijn vrouw Eva. Uit de rib van Adam gemaakt. Onvoorstelbaar maar door een Goddelijke wonder is er ook de vrouw.

Ze leven in het paradijs. Ze zijn er de vertegenwoordigers van God. Zij zijn naar het beeld van God gemaakt. Ze leven daar zonder dat ze maar ergens bang voor zijn. Ze hoeven ook voor niets bang te zijn op aarde. Ze lopen er in al hun kwetsbaarheid rond.  Open en bloot naar elkaar toe. Zonder schaamte,  zonder angst, zonder wantrouwen, zonder dat er door het zonder kleren rondlopen  seksuele gevoelens opgeroepen werden. Alles was zo goed, alles was zo zonder angst. Echt een onbekommerd leven.

Dan komt het moment dat Adam en Eva tegen het gebod van God in en op aanraden van duivel eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Het de HERE in liefde voor 100% op Zijn Woord vertrouwen is voorbij. Dat gaat niet ongemerkt voorbij. Dat wordt o.a. duidelijk als Adam en Eva naar elkaar kijken. Ze hebben elkaar al zo vaak gezien maar dan was het goed. Nu, is er iets veranderd. Ze zien nu iets wat ze nog nooit opgevallen is, wat ze nog nooit geplaagd heeft. Waar ze nog nooit last van gehad hebben. Omdat er door Gods vrede geen schaamte was en die schaamte ook nergens voor nodig was. Maar nu is het anders. Ze kijken naar elkaar en ze vinden het nu vreemd dat ze zonder kleren naakt in de wereld staan. Ze hebben zich nog nooit bekeken gevoeld maar vanaf het moment dat ze tegen Gods wil in van de boom van kennis van goed en kwaad gegeten hebben is dat wel zo. Ze voelen zich naakt niet veilig. Zelfs niet tegenover elkaar. Er is iets stukgegaan. De echte goede naïviteit is door de keuze voor de zonde uit ons leven verdwenen.

Het is een schande geworden om openbaar nog naakt op deze wereld rond te lopen. We hebben de schaamte nodig om nog veilig op deze wereld  te leven. Die hebben we nodig om niet  door meer als je eigen man of vrouw begeerd te worden. We hebben het zelfs als kinderen nodig omdat we weten hoe bij mensen zelfs naar kinderen seksuele verlangens opgewekt worden. we horen en weten daar meer als genoeg van. Adam en Eva voelen de schaamte en doen er dan ook alles aan om hun geslachtsdelen te bedekken. Ze maken van vijgenbladeren een soort kleren om dat deel van hun lichaam te bedekken. Het is allemaal erg gebrekkig en tijdelijk. De schaamte laat zien dat de zonde die tot de dood leidt het leven van de mens is binnengekomen.

Dan kijken we nu duizenden jaren verder. Mensen lopen in kleren op deze wereld. Ook in Israel. We komen in Jeruzalem. We zien daar de Here Jezus. De enige mens die nooit een van Gods goede geboden overtreden heeft. De Zoon van God die mens geworden is en als mens altijd voor 100% in liefde voor Vader in de hemel leeft. Er wordt met Hem gespot. Er wordt  met hem gesold. Hij wordt te schande gemaakt. Hij is door zijn broeders in de kerk omdat Hij in volle liefde voor de HERE bleef leven en spreken aan de Romeinen over geleverd. De Romeinen trekken in het paleis van Pilatus de Here Jezus Zijn kleren uit. Ze bespotten Hem als ze Hem een purperen kleed aandoen en een kroon van doornen opzetten. De Here Jezus wordt veroordeeld en naar de heuvel Golgotha gebracht om daar gekruisigd  te worden. De soldaten trekken Hem zijn kleren uit. Hij hangt daar met net zijn geslachtdeel nog bedekt aan het kruis. Iedereen moet Jezus kunnen bekijken. Hij verdiend geen kleren meer. Hij is zo schuldig en verdiend om onze zonden niets meer dan alleen Gods oordeel dat op ons had moeten neerkomen. De Here Jezus draagt daar onze schaamte en schande. Hij verdiend daar voor wie met eigen schaamte en schande, en eigen verkeerde verlangens en daden op seksueel gebied tot hem vlucht dat je eens voor altijd de goede kleren aankrijgt. Daarover straks verder in het derde punt.

We hebben na de zondeval kleren nodig voor onze eigen veiligheid. We hebben nodig dat ons lichaam bedekt wordt om elkaar te beschermen. Na de zondeval zijn kleren een must geworden. Kunnen ze in het leven voor een mens buiten de privéslaapkamer niet gemist worden. We hebben kleren nodig. Kleren die er ook voor zorgen dat bij een ander niet onnodig  verlangens naar jou worden opgewekt. Kleren die er niet toe uitnodigen om naar de ander zo te kijken dat  het seksuele gevoelens oproept. Hier zie je al een heel duidelijke richtlijn voor de manier waarop we ons juist als kinderen van God kleden.  We mogen er mooi uitzien maar niet zo en niet om de harten van anderen op hol te brengen. Dat past niet bij een christen-man, niet bij een christen-vrouw, niet bij een christen-meisje en ook niet bij een christen-jongen.

Je ziet de onverdiende liefde van God ook nu in onze tekst. Het is de HERE die zelf voor betere kleren gaat zorgen. We zien dat in het tweede punt.

 

2.  Dat doet Hij

 

Adam en eva staan schuldig en beschaamd als de HERE na de zondeval bij ze komt. De HERE komt naar ze toe en roept ze tot zich. Het eerste wat dan gezegd wordt is dit: “Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’  ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ “ vs 10,11

De mens staat daar tegenover God in Zijn schuld. Hij kan niets verbergen. Je zou zeggen dat dit het einde voor ons is van alle hoop en verwachting. Dat hebben we verdiend. Jij en ik net zo goed als Adam en Eva toen. Dan zie je ook in wat de HERE met Adam en Eva in hun kleding doet dat de HERE  de onverklaarbaar genadige God en Vader is. Hij ziet nu heel liefdevol naar de mens om. Hij laat zien hoe teer en liefdevol Hij zelfs nog voor de mens wil zorgen die aan Hem ongehoorzaam geworden is. Zoals we dat ook volgende week aan het avondmaal zien dat Christus voor Gods kinderen gestorven is toen ze nog Zijn vijanden waren.

Adam en Eva hebben gauw geprobeerd om iets te maken dat hun geslachtsdelen bedekt. Vijgenbladeren moesten daarvoor zorgen. Die bladeren gaan verdorren  en moeten weer vaak vervangen worden. Het blijft allemaal heel primitief.

Dan komt de HERE met Zijn belofte van de Verlosser Jezus Christus naar ons als mensen toe. Hij laat zien in de behandeling van Adam en Eva hoe dichtbij Hij weer bij ons als mensen wil komen door Christus. Door ons leven te verliezen aan Hem als onze Heer en Redder.  

Vanuit die  geweldige belofte komt de HERE naar Adam en Eva toe. Hij komt zo dichtbij met Zijn genade. De HERE heeft in Zijn genadige zorg kleren voor hen gemaakt. Kleren die echt kleren zijn. Kleren waardoor ze echt gekleed zijn. Let er ook op waarvan deze kleren gemaakt zijn. Van dierenvellen. Dus veel duurzamer dan die schorten van vijgenbladeren. Er komt nog iets bij. De HERE heeft dieren gedood om voor de mens kleren te geven. Dieren moeten sterven om voor de mens te zorgen. Duizenden jaren lang zullen er dierenoffers gebracht worden om te wijzen op de Verlosser van de zonden die komen moet. Om te wijzen op het grote lam van God die het grote en beslissende offer aan het kruis moet brengen. Die door Zijn offer er voor gaat zorgen dat mensen die schuldig staan de kleren aan zullen krijgen die hun zonden bedekt. Die laat zien dat ze gewassen zijn in het bloed van Christus.

De HERE trok Adam en Eva kleren aan waar bloed voor gevloeid was. Christus wil jou ook nieuwe kleren geven. Hij wil jou en mij zi dicht naar hem toetrekken dat we bij Christus vergeving zoeken en ook een veranderd leven. Een leven in dienst van Christus, een leven in liefde voor God en de mensen om ons heen. Wie dat leven zoekt, ook volgende week bij de viering van het avondmaal die kan echt blij zijn. Zoals we daarvan lezen in Jesaja 61: “Ik vind grote vreugde in de HEER, mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mijhttps://www.biblija.net/images/opomba.gif in de mantel van de gerechtigheid, zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.” Jes 61:10

Onze redding, onze veiligheid en verborgenheid ligt alleen in God. We hebben zo nodig dat de Geest ons leert om te zien dat we nooit en nergens zonder de HERE kunnen. Hij wil jouw God en Vader zijn. Leef met Hem. Dan is de viering van het avondmaal volgende week een feest en willen we ook in de kleren die we dragen laten zien dat we bij Christus horen. Daarover nog in het derde punt.

 

3.  Hoe wij die kleren dragen

 

Wie ben jij eigenlijk? Ben ik in de eerste plaats Rob Visser? Iemand die moet zorgen dat je het op een of andere manier maakt in dit leven. Moet ik zorgen dat ik gezien wordt door anderen. Waarbij je dan ook je kleren kunt gebruiken om op te vallen, om mensen naar je toe te trekken. Wie bij de HERE hoort en wil horen is niet in de eerste plaats zichzelf. Het gaat niet om jou of mij in het leven. Het gaat er niet om of ik het maak in het leven. Ik ben niet in de eerste plaats Rob Visser. Ik ben in de eerste plaats kind van God!  Als het goed is bepaald mijn kind van God mijn leven en verandert mijn leven.

Dat betekent ook dat als het om de kleren die we aantrekken het in de eerste plaats er om gaat dat we daarin uit laten komen dat we kind van God zijn, dat we christenen zijn.

Betekent dit dat we bijvoorbeeld zoals de Amish kleren moeten dragen die ons er uit laten zien als mensen uit de 17e eeuw?  Nee, we leven in deze wereld en we leven in onze eigen tijd.  We hoeven ook geen uniform aan te trekken dat aan iedereen laat zien dat is een christen.

Nee, zonder om elkaar een bepaalde mode of klerensmaak voor te schrijven zijn er wel duidelijk dingen waar we juist als kind van God rekening mee hebben te houden. O.a:

a. Kleren zijn nodig om onze schaamte bedekken. Kleren zijn nodig om niet onnodig seksuele verlangens bij anderen op te wekken. We moeten mensen geen inkijk geven in delen van je lichaam die als het om anderen gaat net voor ogen van je eigen man of vrouw bedoeld zijn. Voor een christen is allerlei verleidende kleding uit liefde voor Christus en de naaste taboe.

b. We dragen geen kleren om op anderen indruk te willen maken. We beseffen juist als christenen die het alleen van Gods genade moeten hebben dat kleren niet de man of de vrouw maken. Natuurlijk mag je er mooi en netjes uitzien maar niet om met jezelf te pronken.

Het gaat niet om ons uiterlijk! Het is wel zo dat als het goed is ons innerlijk, ons leven met HERE ook ons uiterlijk bepaalt! De Geest zegt het ons zo voor: “Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding,  maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.”  1 Petr 3:3,4 

c. Kleren zijn nodig en je mag er goed uitzien maar we leven niet voor de kleren en de mode. We leven er niet voor om er zo mooi mogelijk uit te zien. Als het om onze geld en tijd gaat zijn er belangrijker zaken.

d. We willen goed gekleed voor de HERE verschijnen. Feestkleren zijn juist bedoeld voor de ontmoeting met de HERE. Je wilt niet slonzig en vies bij de HERE in Zijn huis komen als je hem daar elke zondag ontmoet. Bij Hem hoort het beste dat we hebben. Natuurlijk als we arm zijn en niet veel hebben dan is het beste dat we hebben goed genoeg.

Hoe goed is het om vanuit die genade en liefde van god volgende week samen in feestkleren het feest van het avondmaal te vieren.

Naar het avondmaal. Juist daar laat Christus ons zien dat Hij ons wil bekleden, dat Hij ons wil aantrekken de kleren die getuigen van vergeving en een nieuw leven. Dat jij door Hem bij de HERE als je Vader mag komen.  Dat Hij er voor wil zorgen dat jij niet naakt en schuldig voor God verschijnt en dan altijd ver van hem moet verder bestaan. Christus laat je zien hoe echt Hij jou wil wassen in Zijn bloed. Jouw en mijn vuile kleren wil schoonwassen in Zijn bloed. Hij wil er voor zorgen dat jouw en mijn sterfelijke en schuldige bestaan voor eeuwig schoongewassen een leven bij de HERE zal zijn. Dat laat het avondmaal volgende week ook zien. Daartoe nodigt de HERE je uit. Beschaamd over eigen zonden om daarvan verlost te worden. Om te weten dat je nieuwe witte kleren aankrijgt die gewassen Zijn in Christus bloed. Om zo op weg te Zijn naar Gods heerlijke toekomst. Waarvan we in Openb 22 lezen: “‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.  Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’  Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.  Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.”

Kom binnen en laat je leven, laat je kleren wassen in Christus bloed. Wees in de eerste plaats kind van God ook in de kleren die je draagt.

 

AMEN