Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 

 VERSCHENEN: HOE ZULLEN WIJ LEVEN?  209 pagina's   17,00 BIJ VERZENDING 19,00

 

Hoe zullen wij leven?

 

 

 Je kunt het bestellen via:

 tesselaren@gmail.com  of via: https://www.evangeliebelijden.nl/product/2249277/hoe-zullen-wij-leven?fbclid=IwAR2KpD9A5ckYNLf9IuQfdn4oIrXYQ_mygh60uDsZ2h0yEBY656M9z5xVVgI 

 

 

Ook andere boeken te bestellen via

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

 

REEKS: MEDITASIES KORONATYD/MEDITATIES CORONATIJD

 

HERDER

     

“Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, profeteer tegen de  herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen, tegen die herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden?” Ezechiël 34:1,2

 

De laatste tijd gaan mijn gedachten veel naar het herder zijn en naar de schapen uit. Bij dat denken sluit ik mijzelf in met de taak die de HERE mij gegeven heeft. Herder zijn in opdracht van de HERE en daarbij niet voor jezelf leven maar voor de kudde. De kudde leiden en verzorgen met het Woord van de Goede Herder. Niet met mijn eigen woord, niet met de leiding volgens mijn gevoel en ideeën maar volgens wat Christus zegt. Ezechiël moest daarover spreken. Hij laat als Gods profeet zien hoe dat mis kan gaan. Hij laat ook op weg naar Christus’ komst zien dat de Goede Herder komt. Dat Hij laat zien wat het betekent om hart voor de kudde te hebben. Om niet voor jezelf te leven maar voor Christus en daarmee voor de schapen.

Daarover hoop ik vanuit Ezechiël 34 de tijd naar het Kerstfeest toe te schrijven. Eerst een algemene opmerking. Het is duidelijk dat je ook als herder verkeerde leiding kunt geven. Bijvoorbeeld door  de kudde aan haar lot over te laten. Dat gebeurt o.a. als je uit bent op eigen macht en invloed. Of wanneer je je eigen positie vast wilt houden en niet met het Woord leiding geeft en verzorgt die jou in problemen kan brengen. We moeten er altijd weer  op gericht zijn om de schapen niet over te geven aan verkeerde invloed. Je kunt stil blijven, je kunt met allerlei procedures en regels bezig zijn. Je bent daar druk mee maar de schapen worden nog langer overgegeven aan verkeerde invloed en een verkeerde manier van het lezen van de Bijbel. Dan moet de kudde voorgaan. Om te zorgen dat ze echte rondlopen in de weide waar ze het onvervalste Woord te eten krijgen. Laten we daarop alles inzetten en dan steeds weer zoeken naar de echte eenheid van de kudde. Elkaar zoeken die de Bijbel als het onvervalste en onfeilbare Woord volgen. Als de zuivere stem van de Goede Herder. Om zo Christus echt te volgen op Zijn Woord.