Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 UITSLAG VERKIEZINGEN

 

"Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in ​vrede​ met alle mensen." Romeinen 12:17,18

Nederland wordt wakker. De stembusuitslag is bekend. Toen ik gisteravond het begin van de uitslag zag, moest ik al aan de woorden uit Romeinen 12 denken. Vooral toen ik Theo Hiddema als vertegenwoordiger van de grote winnaar Forum voor Democratie hoorde spreken. Een partij is de grote winnaar die heel laatdunkend doet over het verbinding met elkaar zoeken. Dat kwam zo duidelijk uit in zijn toespraakje. Ook een partij die niets met echt christelijk leven heeft. Ook een partij die mensen zelfs tegen elkaar wil opzetten rond een aanslag in ons land. Wat staan deze dingen ver af van echt christelijk leven. Wat staan deze dingen veraf van wat deze partij wel genoemd heeft de Joods-christelijke wortels van onze samenleving. Kort door de bocht gaan, arrogant optreden waarbij je de ander belachelijk maakt, hebben niets te maken met de een leven waarin je vanuit een leven met Christus vrede zoekt met alle mensen. Waarin je vrede zoekt in een samenleving om in vertrouwen in die samenleving te kunnen leven en overleggen. 
Het vreemde is dat dit soort partijen bij aanslagen altijd naar anderen wijzen als de oorzaak maar zelf juist het zaad zaaien van mensen tegen elkaar opzetten en zo zorgen voor een sfeer waarin zulke aanslagen een voedingsbodem krijgen. Wat is het goed om altijd weer vanuit Gods Woord over de dingen te denken en zo te willen handelen. Dan zoek je juist verbinding, Dan zoek je vrede. Om juist ook in de vrede met liefde de ander op Christus te wijzen als de enige Verlosser en de Koning. Zonder om daarbij geweld te gebruiken, zonder om met haat tegenover een ander te staan, zonder laatdunkend over een ander te spreken en te denken. Omdat je zelf beseft hoe nodig jij de genade van God nodig hebt. Hoe nodig we Christus hebben om in vrede met God te leven. Als het grote goed dat je nodig hebt en daarom ook anderen tot Christus wil brengen.