Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 

 VERSCHENEN: HOE ZULLEN WIJ LEVEN?  209 pagina's   17,00 BIJ VERZENDING 19,00

 

Hoe zullen wij leven?

 

 

 Je kunt het bestellen via:

 tesselaren@gmail.com  of via: https://www.evangeliebelijden.nl/product/2249277/hoe-zullen-wij-leven?fbclid=IwAR2KpD9A5ckYNLf9IuQfdn4oIrXYQ_mygh60uDsZ2h0yEBY656M9z5xVVgI 

 

 

Ook andere boeken te bestellen via

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

 

REEKS: MEDITASIES KORONATYD/MEDITATIES CORONATIJD

 

 

HEMELVAARTSDAG

 

“En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.” Handelingen 1:9

 

Zomaar een paar heerlijke feiten voor wie in geloof met Christus verbonden zijn die in de hemel is.

  1. De Here Jezus doet wat volgens ons onmogelijk is. Zonder raket van de aarde loskomen en naar een bestemming buiten de aarde reizen. De wet van de zwaartekracht kan Hem niet tegenhouden. Jezus Christus laat zien dat Hij God is. Dat Hij boven de schepping en elk schepsel staat. Aan Hem kun je jouw leven toevertrouwen. Bij Hem ben je veilig voor alle gevaren die in deze schepping op je afkomen. Bij Hem kun je schuilen. Bij Hem ben je voor altijd geborgen in Gods bescherming en veiligheid.
  2. Christus is naar de hemel gegaan om vanuit de hemel te regeren. Hij zit in de troon aan de rechterhand van de Vader. Hoe corrupt, hoe onbetrouwbaar regeerders op deze wereld ook zijn toch gaat de geschiedenis onder de regering van Christus op weg naar Gods doel. Dat is vast en zeker. De geschiedenis onder menselijke regeerders is uitzichtloos. Brengt mensen tot wanhoop. De regering van Christus geeft zelfs in de wanhoop echte hoop en toekomst. Bij Hem is er de weg uit onrecht, corruptie en verdrukking.
  3. Jezus Christus is naar de hemel gegaan om terug te komen. Hij komt op de wolken met heerlijkheid terug. Dan verdwijnt alle onrecht van de aarde. Dan ga je zien dat de door Hem verdiende vergeving je een leven met ziel en lichaam geeft wat niet beter kan. Dat nooit meer verstoord wordt door zorgen en verdriet. Wat is het goed om in geloof Hemelvaartsdag te vieren met echt hoop en uitzicht. Door de HERE uit genade gegeven.