Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

AANKONDIGING VERSCHIJNING: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 230 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. Rond 1 november verschijnt deel 1. Het gaat 16,00 kosten. Bij verzending komt er 1,50 bij. Wie voor 1 november bestelt, betaalt 14,00.

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

  UIT DE MAAGD

 

En de ​engel​ zei tegen haar: Wees niet bevreesd, ​Maria, want u hebt ​genade​ gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam ​Jezus​ geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader ​David​ geven, en Hij zal over het huis van ​Jakob​ ​Koning​ zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen." Lukas 1:30-33

De Verlosser is in het Oude Testament beloofd. Een wereld waarin dood, ellende en het recht van de sterkste de dienst uit maken heeft verlossing nodig. Heeft nodig om van al de ellende en uitzichtloosheid bevrijd te worden. Na de zondeval is die ellende en die uitzichtloosheid de realiteit. Je kunt het proberen te ontkennen. Zolang je gezond bent, zolang je welvarend bent, zolang je niet door andere mensen voor heel moeilijke dingen wordt gezet, kun je dat van je afzetten. Doen alsof die ellende er niet is. Het lijkt er op dat je jezelf wel redt. Het gaat toch best zo. Als je er dan ook nog voor zorgt dat je gelooft dat er na de dood niets is dan is er toch niets aan de hand? Dan hebben de sterksten op deze wereld het goed voor elkaar. Dan hebben de zwakken en armen op deze wereld een verloren leven. Dan zou het recht nooit overwinnen. Als wij het maar goed hebben. Zo is het gelukkig niet. Boven de hele schepping en de hele geschiedenis staat de enig levende God. Hij trekt zich het lot van Zijn schepping aan. Hij stuurt de Verlosser. Die Redder moet de naam Jezus krijgen. Die naam betekent: De HERE verlost. Deze Verlosser wordt uit de maagd Maria geboren. Daaraan kun je zo duidelijk zien dat het Gods werk is! Hij wordt uit Maria geboren. Hij is ook echt mens. Dat is nodig om die echte Verlosser te zijn. Om als mens voor mensen die geloven te kunnen lijden en overwinnen.

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...