Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-v00r-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

Je kunt je dus opgeven via: 

info@gereformeerdekerkennederland.nl

 

 

DIE SKEPPING NIE GODDELIK NIE

 

“In die begin het God die hemel en die aarde geskape.”  Gen 1:1

 

Die HERE maak die skepping uit niks. Is dit regtig so? Lees ons dit so in die Bybel? Dan is juis die lees van die hele Bybel baie belangrik. Ons gaan dan eers na Hebrëers 11:3:  “Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.” Ons lees hier dat dit wat ons sien nie ontstaan het uit iets wat jy kon sien nie. Jy sou by die begin, as jy daarby sou gewees het, nie iets kon voel of sien waaruit ander dinge ontstaan het nie. Dit word bevestig deur wat ons in Rom 4 lees: “soos geskrywe is: Ek het jou ’n vader van baie nasies gemaak — voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan.”vs 17. Ons lees hier dat die HERE dit is wat deur te praat dinge wat nie bestaan nie skielik maak. Hy praat, Hy gee die bevel en plotseling bestaan dit. Ons lees dit ook in Psalm 33: “Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.  Hy versamel die waters van die see soos ’n hoop; Hy bêre die wêreldvloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die HERE vrees; laat al die bewoners van die wêreld vir Hom bedug wees;  want Hý het gespreek, en dit was; Hý het gebied, en dit staan.”

Ons sien  hier raak dat die HERE regtig nie met ’n skepsel en selfs nie met die hele skepping vergelyk kan word nie. Hy is soveel meer. As ons die HERE regtig as die Skepper leer ken het, begin ons vol eerbied vir Hom leef. Dan begin ons Hom aanbid. Die groot wonder is dat Hy deur Christus se werk jou en my Vader elke dag wil wees. Die almagtig Skepper as jou Vader ken,  beteken dat jy ewig veilig is.  

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...