Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 VERSCHENEN 13 NOVEMBER 2019: HETWONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING II

 

Dit boek telt  net als deel I ongeveer 225 bladzijden. Het eerste deel is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel van wat verder in de Dordtse Leerregels volgt . De prijs is van beide delen voor ieder 16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. Deel II zal na verschijning tot 1 januari 14,00 kosten. Wie de twee delen samen koopt bestaalt 30,00 zonder verzendkosten. Als het verstuurd moet worden komt er. Je kunt bestellenvia

  tesselaren@gmail.com  of via:

 

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

 

 

 

 

 

REEKS: VARIA

ECHTE THEOLOGIE EN MEDITATIES VOOR 11 -17 JANUARI

 

"Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord,
laat geen enkel ​onrecht​ over mij heersen." Psalm 119:133

Terug van een heel intensieve week samen met de 5 theologische studenten en de 2 collega- docenten. Het was voor iedereen heel intensief en zeker ook na de tijd van Kerst en Oud en Nieuw met heel veel preken. Allemaal moe maar wat zijn we samen gezegend. Wat was het goed. Nu voor mij een week echt vakantie.
Het is zo goed om in de wereld van vandaag en ook in de kerkelijke en theologische wereld vanuit het gegeven geloof in de HERE en daarmee het vertrouwen op Zijn onfeilbare Woord bij elkaar te zijn. Om toegerust te woorden vanuit Gods Woord. Op een heel goed niveau waarop we ons niet afzonderen van wat er om ons heen gebeurt. Om vanuit de rijkdom van Gods Woord te antwoorden op wat er in de wereld om ons heen gezegd en geschreven wordt. Theologie in rapport met eigen tijd. Om dan ook juist te bouwen aan het positieve. Wat zegt de Geest in het Woord wel. Wat is de rijkdom die we mogen uitpakken in de wereld, in de kerk, voor het persoonlijke leven en ook voor en in de theologie. Wat was het bijvoorbeeld goed om samen te zien wat het feit van uittocht uit Egypte en intocht in het beloofde land betekent in het geheel van de Bijbel. Hoe de HERE dat in allerlei verbanden in Oude en Nieuwe Testament laat functioneren. Hoe de Here God al Zijn daden als echte daden met elkaar verweven heeft. Hoe de HERE ons zo in de wereld en ook de theologische wereld leert vaststaan in Zijn Woord. We hoeven ons niet te schamen en terug te trekken met echte gereformeerde theologie! Laten we de moed hebben die vrijmoedig uit te dragen en ons niet door het onrecht van kritiek en twijfel aan de Schrift te laten overheersen. De HERE is God, de HERE is de Betrouwbare. Christus heeft het voluit betrouwbare Woord gegeven en tegen het onrecht van de twijfel aan dat Woord mogen we de rijkdom die vast en zeker is en die we steeds weer nieuw mogen ontdekken, uitdragen. Dan is er zegen te verwachten. Ook voor de kerken. Wanneer dienaars van het Woord zo het Woord spreken!

 

 

11 januari 2020

 

"Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder." Joh 10:16

Die kerk is Christus se bruid. Die vrou van die Lam. As jy daaraan dink kan jy ook verstaan dat die HERE in die Ou-Testament so dikwels daaroor praat dat Sy volk owerspelig is. Dat sy haar teenoor Hom as 'n hoer gedra. Wanneer 'n vrou of 'n man oor die tou trap, leef jy nie in liefde en trou met jou eggenoot nie. Dit vra van ons dat ons regtig Christus se bruid is. Dat ons in liefde vir Hom leef. As jy dit lees, gaan jy ook raaksien hoe van ons as kerk in diepte gevra word wat ons in Efese 5 van die huwelik lees: "Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees." 22-24
Christus is die volmaakte man. Hy is die Persoon wat ons in alles moet navolg. Sonder om te dink self Verlosser te kan wees. Ons moet steeds weer as kerk Sy Woord dophou. Daarop met liefde gerig wees. Dit leer ons dwaalleer en die gees van die tyd te bestry. Hoekom? Omdat die aanhang daarvan tot owerspel lei. Tot die gedrag van 'n ontroue eggenote. Hoe belangrik is dit om regtig met 'n hart vol liefde trou aan Christus se Woord kerk te wees. Dan leer je die aanpassing aan die wêreld wat teen Sy Woord is, haat en ontmasker. Ook in jou eie lewe.

 

 

12 januari 2020

 

"Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder." Joh 10:16

De kerk is de vrouw van het Lam. Dat betekent dat er liefde is. Dat het in het geloof en in de kerk om liefde, om teerheid gaat. Als je bedenkt hoeveel liefde er van God komt. Hoeveel liefde er van Hem door Christus komt. Hoe Hij liefde geeft door ons door de Geest aan Hem als de Drie-enige te verbinden dan houden we het in de kerk niet meer bij hardheid uit!
Soms hoor je mensen zeggen dat met een moeilijk woord polemiek goed is. Polemiek is een woord dat uit het Grieks komt en dat met oorlog voeren te maken heeft. In de kerk zou er weer meer polemiek moeten zijn. Wie mij kent weet dat ik vanuit Gods Woord er van overtuigt ben dat dwaalleer geen wettige plaats in de kerk mag krijgen. Dat tegen dwaalleer en zij die dat leren gestreden moet worden. Uit liefde voor Christus. Tot bescherming van de schapen. Toch betekent dat niet dat we de oorlog moeten opzoeken in de kerk. dat we hard voor elkaar zouden mogen zijn. We moeten altijd weer beginnen om het samen bij Christus te zoeken en te vinden. Om elkaar in liefde de weg van Christus te wijzen. Door Zijn Woord en niet door onze redeneringen. Dat vraagt gebed, dat vraagt een leven waarin je er verwonderd over bent dat de HERE zich over jou heeft ontfermd. Dan kijk en spreek ik niet in hardheid en vanuit de hoogte met de ander. Ik denk nu o.a. aan de woorden van de Heilige Geest in Galaten 5 en 6: "Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Draag elkaars lasten. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige ​overtreding​ komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van ​Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf." 5:25-6:30

 

 

14 januari 2020

 

"Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder." Joh 10:16

Waar regte liefde is verlang jy na die ander. Jy wil by die ander wees. Naby die ander wees is die beste in jou lewe. Dit behoort ook so met die kerk te wees wat die vrou van die Lam is. Christus se kerk verlang daar na om by haar Verlosser, Heer en God te wees. Christus se kerk sien vol verlange na Sy wederkoms uit. Ons lees dit in die laaste hoofstuk van die Bybel so: "En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet." Openb 22:17
By die ware geloof, bij regtig kerk wees op aarde behoort dat ons verlang om by Christus te wees. Dat ons ons heeltemal met ons hart op Hom rig. Dat ons ook vol verlange bid om Sy terugkeer op aarde. Ons sien Christus se liefde vir Sy kerk ook daarin dat as Hy van de aarde weggaan ons nie alleen agterlaat nie. Dit is Gods se liefde vir Sy volk dat Christus hierdie belofte doen: "En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ’n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe." Joh 14:16-18
Die Gees wil selfs in ons woon om ons op aarde met Christus te verbind. Elke dag. Om bij ons die verlange lewendig te hou dat ons na die dag van Jesus se terugkeer verlang.

 

 

15 januari 2020          

 

"Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder." Joh 10:16

Kerk van Christus zijn heeft dus alles met liefde te maken. De kerk is er alleen maar omdat Gods liefde door Christus als het Lam onverdiend tot ons komt. De kerk is alleen maar echt kerk wanneer we als kerk vanuit de liefde van en voor Christus leven. Wanneer we ons echt in alles aan onze volmaakte Man overgeven. Dat betekent o.a. het in het kerk-zijn nooit alleen kan gaan om je houden aan bepaalde regels. Kerk-zijn wordt niet beslist met of we op papier een goede kerkorde en goede regels hebben. Kerk-zijn wordt niet beslist met of we op papier een goede belijdenis hebben. Ik hoor en zie te vaak dat gezegd wordt: het gaat er om dat het op papier in orde is. Het andere, de praktijk is van minder belang. Dit soort meningen heeft ook invloed op hoe je in de kerk zit en hoe je luistert naar de gebeden en de verkondiging van het evangelie. Dan hoor je dat luisteraars het niet zo belangrijk vinden en zich zelfs ergeren wanneer de preek heel praktisch wordt en zo ingaat op ons dagelijkse leven voor de HERE. Dat is niet zo belangrijk het zou er namelijk om gaan dat we vooral in verstandelijke kennis groeien. Laten we goed bedenken dat de profeten in het Oude Testament en ook de Here Jezus in het Nieuwe Testament en ook in de brieven heel veel gezegd wordt over wat het evangelie voor ons dagelijkse leven voor Gods ogen betekent. Groeien in kennis om ook te groeien in een teer en liefdevol leven met de HERE en daardoor met de naaste. Je ziet steeds weer in de geschiedenis dat we geneigd zijn om het leven met de HERE als minderwaardig te zien. Dat gebeurt ook als je leeft vanuit de gedachte: Jezus houdt van mij en dan maakt het niet zoveel uit hoe ik leef. Het komt in de kerk van Christus aan op leer en leven. De meest orthodoxe kerk die niet al meer heilig voor de HERE wil leven is een dode kerk.

 

 

16 januari 2020

 

"Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder." Joh 10:16

Dit gaan in Christus se kerk om leer en lewe. Wie leer en lewe van mekaar skei en die kerk wat dit laat gebeur, is geen kerk van Christus nie. Waar dit lyk asof die leer heeltemal reg is, ortodoks, maar mense liefdeloos leef is dit 'n skynkerk. Dit is ook wat ons baie duidelik en mooi bely in die Nederlandse Geloofsbelydenis. In artikel 29: "Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk: Ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christene, naamlik hulle geloof9 dat hulle die enigste Verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God en hulle naaste liefhet, nie na regs of links afwyk nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig.
Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie; inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in Hom vergewing van hulle sondes het."
Ons sien hier so duidelik dat juis in Christus se kerk daar baie aandag moet wees, ook in die prediking, vir jou daaglikse lewe voor God se oë. Om regtig vir Christus te leef. Dit is ons opdrag. Dit het alles met die ware liefde te doen. Wie regtig 'n skaap van Christus is, wil Hom in alles volg. Dit moet in die kudde se harte wees,. So moet die ampsdraers wat die onderherders is die trop lei!

 

 

17 januari 2020

 

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn ​juk​ op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van ​hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn ​juk​ is zacht en Mijn last is licht."

Ik onderbreek even de meditaties over de geloofsleer. Die nu over de kerk gingen. We willen nu eerst een poosje onze aandacht richten op wat de Geest ons leert over de zachtmoedigheid. Dat is belangrijk. Voor je hele leven als christen. Dat is belangrijk ook voor de ambtsdragers in de kerk om te zien hoe om leiding te geven. Dat is onmisbaar in het omgaan met elkaar in de gemeente van Christus. Je kunt ook in de kerk van Christus met hardheid te maken krijgen. Hardheid waarbij veel over eigen gelijk en de waarheid gesproken wordt maar waarbij de ander snoeihard wordt neergesabeld. De persoon of de personen die het raakt kunnen daardoor diep geraakt worden en uit het lood raken. Wat kan dat een verdriet en zuchten veroorzaken. Ook in onze samenleving worden veel mensen aan hardheid blootgesteld. Harde woorden, pesten. Mensen worden stukgemaakt.
Juist als je geroepen bent door Christus om ambtsdrager te zijn, kan dat je raken. Paulus heeft dat ook heel wat keer moeten meemaken. O.a. vanuit de gemeente van Korinthe kwamen de harde verwijten naar hem toe. Wat is het dan belangrijk om te weten dat Christus die zachtmoedig en nederig is je geroepen heeft. Dat die Christus, die de Verlosser en Koning van de kerk is je de kracht wil geven om tegenover die hardheid je plaats te blijven innemen. Dat je je getroost weet dat Christus de zachtmoedige liefheeft en wie hard is en blijft het met Hem aan de stok krijgt. De HERE wil juist de zachtmoedige de kracht geven om vol te houden en de juiste leiding te blijven geven. Om de gemeente te blijven onderwijzen wat echt leven met Christus is. Zachtmoedig door de onverdiende van genade van God!