Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 VERKIEZINGEN 

 

"Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het ​vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!" Gen 1:26

Verkiezingen in Nederland. Dat heeft alles met politiek en besturen te maken. Wanneer je daar aan denkt kan dat nooit zonder een bepaald doel. Wanneer dat doel is dat jezelf macht en invloed wil hebben,gaat het mis. Je ziet dat vaak bij politieke partijen. Ze kijken er naar met welke standpunten ze de meeste kiezers trekken. Om zo maar de meeste invloed te krijgen. Dan is de zucht naar macht en invloed beslissend. Dan ga je ook denken in groepen als rechts en links, conservatief en progressief. 
Toch kan en mag dat nooit de manier zijn waarop christenen denken en handelen. Ook niet in de politiek. Ook niet bij het invullen van het stembiljet. Het is namelijk zo dat Christus Koning over alles is. Hij vraagt om liefde en gehoorzaamheid aan Hem in alle dingen van het leven. Ook in de politiek, ook in het besturen. Dat betekent als christen dat je niet kiest voor conservatief of progressief maar om ook in de politiek te streven naar wat volgens Gods Woord is. Dat we ook daarin willen voldoen aan de opdracht om zo te heersen over de aarde dat we dat als beelden van God doen. Verantwoordelijk tegenover Hem en Zijn wil. Dat betekent dat we Gods schepping goed beheren. Dat we het goede zoeken voor alle mensen en dat we daarin Gods wijsheid als de beslissende leidraad gebruiken. Dan is het geen politiek ten koste van anderen. Geen politiek waarbij we alles doen om macht. Dan is het politiek die op weg naar de nieuwe aarde laat zien hoe goed een leven volgens Gods bedoeling is. Is dat wereldvreemd? Nee, dat past bij de wereld zoals God die gemaakt heeft en wil zien.