Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

AANKONDIGING VERSCHIJNING: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. Rond 1 november verschijnt deel 1. Het gaat 16,00 kosten. Bij verzending komt er 1,50 bij. Wie voor 15 november bestelt, betaalt 14,00.

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

  LUISTER

 

"U bent de ​Christus, de Zoon van de levende God." Mattheus 16:16

Jezus Christus is de Gezalfde. Gezalfd ook tot onze hoogste profeet en leraar. Hij leert ons om in verbondenheid aan Hem profeet in deze wereld te zijn. Als we er op letten hoe de Here Jezus profeet was, zie je waarin het gezag van een profeet ligt. In de tijd van de Here Jezus werd er veel over de Bijbel gesproken. Er waren veel discussies. De Schriftgeleerden praten veel over allerlei meningen die er over gedeelten in het Oude Testament waren. Ze kwamen steeds weer met wat die en die rabbi er eens over gezegd had. Mensen kregen allerlei meningen voorgeschoteld en moesten dan zelf maar kijken waar ze voor kozen. In die zin lijkt het veel op wat we in onze tijd meemaken. Er zijn allerlei meningen over bepaalde delen van de Bijbel. Je kunt allemaal je eigen waarheid hebben. Dat moet je van elkaar accepteren. Je moet leren om met die verschillen om te gaan. Dat maakt het volgens meerderen ook nog spannend. Natuurlijk zijn er altijd bepaalde gedeelten waar je niet zo makkelijk uitkomt als het om de betekenis gaat. Toch is 

het overgrote deel van Gods Woord duidelijk. De Here Jezus laat dit zo duidelijk zien tot verbazing van de mensen die zijn onderwijs horen. Aan het einde van de Bergrede lezen we dat zo: "Toen ​Jezus​ deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de ​schriftgeleerden." Matt 7:28,29
Wij hebben Gods duidelijk Woord tot ons te nemen en naar onszelf en anderen uit te dragen en als Woord met gezag te volgen. Zo zegt de HERE!

 

 

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...