Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 KIND VAN GOD ZIJN

 

"Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven ​kinderen​ van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven" Joh 1:12

De laatste dag van 2018. Christus is in de wereld gekomen. Hij heeft Zijn werk als de Verlosser gedaan. Tot de laatste druppel toe heeft Hij de beker van Gods toorn voor onze zonden leeggedronken. Hij de Zoon van God is uit de dood opgestaan en regeert nu vanuit de hemel op weg naar de nieuwe hemel en aarde. Velen horen dit en leven ondanks dit hun eigen leven. Ze verwerpen Christus. Ze volgen Hem niet in liefde. Dat moest de Here Jezus zo schrijnend meemaken tijdens Zijn leven op aarde. Maar ondanks wat de meerderheid doet zijn er mensen die Jezus Christus als de gekomen Zoon van God aannemen. Dat betekent dat ze zich in geloof aan Hem uitleveren. Geloven betekent voor hen niet dat ze alleen met hun verstand zeggen dat het evangelie waar is. Geloven betekent dat ze verwonderd over Gods werk echt kind van God willen zijn. Echt in liefde God als hun Vader door Christus willen kennen met verstand en gevoel. Dat ze zich aan God als hun Vader willen toevertrouwen. Dat ze op de belofte van God bij de doop gedaan hun hart willen leggen. Wie zo door het werk van Gods Geest naar de HERE gaat, laat Hij nooit maar dan ook nooit staan. Dan geeft Hij in Zijn heerlijke liefde jou de macht, de bevoegdheid om echt als kind van God te leven. Om zo al in het eeuwige leven te staan. Het gaat er in het boek Johannes om dat Christus komt om je te bewegen om te geloven in Hem als Gods Zoon en zo het leven te hebben in Zijn Naam. Door Zijn lijden en sterven. Hebben jij en ik zo geleefd in 2018? Als dat niet zo is buig dan je knieën om dat leven van God te krijgen. Om in 2019 zo te leven. Er is niets beters en mooiers als om Gods kind echt te zijn!

 

 

 

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...