Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 HET ECHTE LICHT

 

"Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht." Johannes 1:9

God die mens geworden is, is het waarachtige Licht. Hij was vanaf God belofte in Genesis 3:15 komende in de wereld. Hij was volgens Gods belofte op pad en is gekomen. Er zijn allerlei mensen in de geschiedenis die zeggen dat zij licht in de wereld brengen. We moeten vooral naar hen luisteren dan komt het goed. Ook in de tijd rond de Here Jezus waren er verschillende geweest die kwamen vertellen dat zij de beloofde bevrijder waren. Steeds weer staan mensen op die zeggen dat je vooral naar hen moet luisteren. Zo zijn er ook allerlei ideeën en filosofieën die ons beloven dat als we dit uitvoeren het allemaal goed komt. 
De Heilige Geest zegt ons hier dat het echte licht in Christus is gekomen. Wanneer we willen zien wat echt is, hoe het er echt met ons leven voorstaat, moeten we bij Christus zijn. Moeten we ons leven in het licht van Hem en Zijn Woord zetten en zo zien we de werkelijkheid. Dat laat ook zien dat een wetenschap zonder Christus en Zijn Woord geen echte wetenschap kan zijn. Wetenschap met Christus en Zijn Woord tussen aanhalingstekens kan alleen maar gedeeltelijk iets laten zien en trekt allerlei dingen scheef. We hebben dat echte licht dat uit de hemel komt dus nodig om God te kennen, om onszelf te kennen, om de wereld te kennen. Laat je doorlichten door Christus, door Zijn Geest en daarmee door Gods Woord.

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...