Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 GOED EN HEILIG

 

"Christus​ heeft ons vrijgekocht van de ​vloek​ van de wet door voor ons een ​vloek​ te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt". Gal 3:13

Gods wet is goed en heilig. Dat is iets wat we in onze tijd tegenover de minachting van Gods wet moeten blijven zien. Dat moeten we ook uitdragen. Een leven volgens Gods wil en je daarbij toetsen aan Gods wet hoort bij een leven in liefde met Christus. Het kan niet zonder. 
Toch is het ook zo dat de wet ons niet kan redden. Dit moeten we blijven zeggen tegenover het wetticisme. Waarbij mensen elkaar gaan beoordelen op grond van regels die zij wel of niet houden. Dan komt Christus zelf, dan komt de HERE zelf al meer buiten beeld. We moeten dit ook blijven zeggen omdat als je alleen met de wet leeft je wel moedeloos moet worden. Gods wet laat ons namelijk in de spiegel van Gods wil kijken en dan ontdekken we als we eerlijk zijn altijd zonden in ons leven. Daarbij moet je bedenken dat we in Rom 6:23 lezen: "Want het loon van de ​zonde​ is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door ​Jezus​ ​Christus, onze Heere." Wie alleen met de wet leeft, ziet vooral dat hij of zij niet aan Gods eis kan voldoen en dus voor eeuwig verloren gaat. 
Dat is de vloek van de wet. Juist omdat de wet goed en heilig is en wij zondige mensen zijn. Het geweldige is nu dat Christus die vloek, die veroordeling van de wet voor de gelovigen op zich genomen heeft. Hij heeft het zo op zich genomen dat Hij een en al zonden werd en zo onder Gods vloek door moest. Dat heeft Hij gedaan. Hij moest het uitroepen toen Gods vloek tot het uiterste over Hem kwam: "Mijn God, Mijn God waarom hebt u mij verlaten." Hij droeg die vloek zo dat ieder die bij Christus zijn of haar leven zoekt, mag weten: Christus heeft voor mij geleden zodat Gods eeuwige vloek mij niet meer treffen zal!

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...