Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

JOUW GELOOF? 

 

"Petrus​ antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u ​dopen​ onder aanroeping van ​Jezus​ ​Christus​ om ​vergeving​ te krijgen voor uw ​zonden. Dan zal de ​heilige​ Geest​ u geschonken worden." Handelinge 2:38

Soms krijg je met heel bijzondere vragen te maken. Hoe zit het nu als je tot bekering komt en je gaat geloven, Kun je dan spreken over jouw geloof of kun je dan van anderen zeggen dat is zijn of haar geloof? Er bestaat daarvoor nogal eens een huiver. Net zo goed als dat er huiver is om te zeggen dat iemand die gelooft Christus heeft aangenomen. Toch spreekt de Heilige Geest zelf zo. In navolging daarvan belijden we het ook zo in onze belijdenisgeschriften. Een voorbeeld daarvan is Dordtse Leerregels I,4: "Op hen die dit evangelie niet geloven, blijft de toorn van God. Maar zij die het aannemen en de Verlosser Jezus met een echt en levend geloof omhelzen, worden door Hem van de toorn van God en van de ondergang verlost, en zij ontvangen door Hem het eeuwige leven". We lezen in onder anderen de brieven van Paulus dat Hij spreekt over het geloof van de mensen in de gemeente.Een voorbeeld is Kol 2:5: "Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in ​Christus​ is."
Ik begrijp de huiver om van jouw of mijn geloof te spreken. In onze tijd wordt het dan zo snel dat het onze eigen werk is of dat we zelf bepalen wat ons geloof is. Toch mogen we onbekommerd en blij van ons geloof spreken als een prachtig geschenk van God dat zich laat leiden door Christus en Zijn Woord. Ook als het om de inhoud van het geloof gaat.