Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-v00r-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

Je kunt je dus opgeven via: 

info@gereformeerdekerkennederland.nl

 

 

GOD SE STEM DEUR DIE APOSTELS    

 

Psalm 119:105: “U woord is ’n lamp vir my voet en ’n lig vir my pad.”

Die apostels het die evangelie gaan verkondig oor die wêreld.  Dit wat die Here Jesus geleer en gedoen het,  word vertel. Dit word ook in die vier Evangelies opgeskryf.  Die Gees sorg daarvoor. Paulus bou op wat die Here Jesus gesê en gedoen het voort. Die Gees gebruik o.a. hom om deur briewe die mense te leer wat dit is om Christen en om Christus se gemeente te wees. Dit is nie Paulus se werk nie. Dit is nie die werk van die ander leerlinge van die Here Jesus nie. Dit is die Gees wat daarvoor sorg dat mense oortuig raak dat wat hulle volgens die evangelie sê die waarheid is. Ons lees dit in 1 Tessalonicense so: “Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar, soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo.” 2:13

Die Gees sorg daarvoor dat mense ontdek dat die verkondiging van Paulus en die ander wat Christus stuur die Goeie Herder se stem is.  God se stem. Die Gees sorg ook daarvoor dat juis daardie briewe wat regtig vir 100%  God se suiwer stem is in die Bybel kom. Hy sorg daarvoor dat die hele Bybel God se stem is. Dat die hele Bybel die betroubare Woord van God is. Wie regtig God wil leer ken, kan nie sonder die Bybel nie. Die HERE wys Homself in die Bybel.  Dit wys vir ons hoe belangrik die Bybel in ons lewe en in die lewe van die kerk behoort te wees. Wie ’n goeie huwelik het, praat elke dag met sy vrou of met haar man. Liefde beteken dat jy kommunikeer. Wie van die HERE hou wil elke dag God se stem hoor en vat daarom die Bybel,. Die vat saam met ander elke dag weer hierdie Boek.   

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...