Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-v00r-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

Je kunt je dus opgeven via: 

info@gereformeerdekerkennederland.nl

 

 

VUUR VAN DE GEEST

 

Handelingen 2:3: "En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen."


Gods vuur brandt. Dat wordt ook zichtbaar op de Pinksterdag. We zien hier het vuur van Gods aanwezigheid zonder dat het mensen verteert. Dat doet denken aan de brandende braamstruik. Mozes ziet dat het vuur de braamstruik niet verbrandt. De HERE laat zien dat Hij daar aanwezig is. Dat Hij Zijn volk dat bij Hem schuilt redt. Op de Pinksterdag laat de HERE zien dat Hij niet meer in de tempel te vinden is. Je moet nu zijn bij de volgelingen van Jezus Christus. Je moet daar zijn waar het evangelie van Christus volgens Gods eigen Woord verkondigd wordt. Daar is de HERE te vinden. Daar laat Hij zich vinden. Het vuur brandt op hen die hun redding bij Jezus Christus zoeken en die door Zijn bloed niet door Gods vuur verteerd worden. Christus vraagt van ons om te komen in Zijn kerk waar het echte evangelie verkondigd wordt en om ook persoonlijk echt te geloven. Je toe te vertrouwen aan de HERE. Dat wil Hij ons juist geven door Zijn Geest. De HERE wil ons geven wat Hij van ons vraagt. Dat doet Hij voor ieder die tot Christus vlucht. Ook dat is het werk van de Geest.

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...