Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

VAKANSIEMYMERINGE - VAKANTIEMIJMERINGEN

 

22 JULIE

 

Ek stap amper elke dag na 'n klein riviertjie. Die naam daarvan is die Regge. Die laaste jare het hulle die loop van hierdie rivier verlê. Meer soos dit vroeër was. Daar was baie bogte in die rivier. Waar die rivierkromminge was, was daar ook baie ruimte vir die water om oor die rivieroewers te stroom. Later het hulle alles reg gemaak. Die doel was om die water so vinnig as moontlik weg te kry. Nou die klimaat verander en ons ook in Nederland tye van droogte begin ken, is dit nodig om die water nie so vinnig as moontlik weg te laat stroom nie maar ook al hoe meer te kan bêre.
Toe ek by die Regge staan en hieraan dink, moes ek dink aan hoe dit in ons eie lewe gaan. In ons lewe kan die draaie wees waardeur ons van die regte pad wat die HERE ons wys weggaan. Ons wil dikwels die draai van die smalle pad na die breë pad neem. Hoe goed is dit dan om die Gees te vra om ons daarvoor te bewaar. Om ons weer na die pad van die God se wil terug te bring. HERE maak my paaie reg! 
Hoe goed is dit om die sondes vinnig uit ons lewe te laat stroom. Om jou al hoe minder aan wat sondig is te heg. Hoe goed is dit om juis die woorde van God al meer in jou lewe te bêre. Om so die water van die lewe in jou te laat stroom. Om daarna te dors. Om te bid dat die HERE dit om Christus se werk in ons lewe gee. Laat die sondes al meer uit my lewe stroom en laat God se wil wat goed en heilig is al hoe meer my lewe in besit neem.

 

23 JULI

 

Iets meer dan 45 jaar geleden werkte ik deze tijd bij een bollenboer. Vaak zes weken soms zelfs langer. Het was een tijd waarin er onder ons als jongeren onder het werk veel gepraat werd. Het was een tijd van verandering. Een tijd waarin wat in de Bijbel stond onder mensen in de kerk waar ik toen deel van uitmaakte al meer met vragen omgeven werd. Was de zondag echt een rustdag, was het echt zo dat het ongeboren leven leven is en daarom niet weggehaald mag worden? Is wat in de Bijbel staat echt wel zo waar? Kun je daar echt zeker van zijn. Wat zijn er onder het werk en daarna veel gesprekken geweest. Als ik daaraan terugdenk, was het een goede tijd. Wat hebben we een goede jeugd gehad bij ons op het dorp. Wat goed dat je de HERE toen leerde kennen ook door de prediking die je in de jaren daarvoor hebt gehoord als kind en jongere. Wat was het goed om op de school met de Bijbel met eerbied de verhalen uit de Bijbel te horen vertellen. De HERE heeft het gebruikt! Er is nog steeds ook verdriet als ik terugdenk. Wat is er een kaalslag gekomen onder jongeren van die tijd en daarna. Al die vragen over de Bijbel waarbij een vraagteken achter het gezag van Gods Woord werd gezet, heeft geleid tot niet meer geloven. Bij de grote meerderheid. Wat doet dat nog zeer. Dat komt weer boven als je ziet hoe diezelfde manier van denken, eerst voorzichtig en al hoe meer er ook komt in kerken die tot niet lang geleden het Woord als Gods onfeilbare Woord voluit beleden. Laten we toch gewaarschuwd zijn want het loopt uit op leegloop. Het loopt er op uit dat het geloof in Christus mensen en vooral jongeren weinig meer zegt. Je hebt de jeugd niet meer echt iets te vertellen. Terwijl Gods Woord door de Geest zo'n heerlijke en vaste boodschap heeft. Die een mens vrijheid en uitzicht geeft. De vrijheid om Christus volgens Zijn Woord te dienen. Here onferm u over dit arme volk.

 

24 JULIE

 

'n Mens is met verlof. Jy geniet van die natuur. Jy het die tyd om blomme en plante met allerhande kleure raak te sien. As jy mooi kyk, sien jy dat die kleure steeds weer verskil. Hoe pragtig het die HERE dit gemaak. In Sy wysheid. 
Wanneer ons op de HERE se wysheid in Sy Woord let, sien ons hoe ook Sy wysheid in baie kleure na ons toe kom. Ons lees daarvan in Ef 3:10. Ek gee hier sowel die 1953 as die 1983 vertaling weer: "Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim,"
"sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word,"
God se wysheid begin jy al hoe ryker en groter sien as jy regtig al hoe meer God se wysheid tot jou neem. Mense en ook teoloë beweer in ons tyd dikwels dat die verskillende kleure van God se wysheid teenstellings sou wees. Wie goed na die natuur kyk, weet dat dit glad nie nodig is. Die HERE gee so baie kleure en al die kleure saam pas in Sy skepping. God se wysheid ken geen teenstellings. Alles behoort by elkaar en vorm die groot harmonie van God se wysheid. In alle omstandighede is in Christus God se wysheid daar vir ons. Wie 'n oor het moet hoor wat God se wysheid is en op Sy pad stap. Die HERE volg sorg daarvoor dat jy 'n goed lewe het vol van die kleure van God se wysheid. Wysheid wat jou by die HERE bring en jou leer om God se kind te wil wees.

 

26 JULI

 

Afgelopen zondag weer een kind mogen dopen. De HERE gaat met Zijn verbond in deze wereld verder. Wat is het een feest om te zien hoe zeker de HERE met Zijn belofte naar de kinderen van de gelovigen komt. Wat is dat ook bijzonder, wat is dat een voorrecht. Als je denkt aan velen die zonder de HERE en zonder Christus en Zijn Woord worden opgevoed. Deze dingen schijf ik terwijl ik in de vakantie bezig ben met het lezen van de biografie van Jan Wolkers. Deze man is als baby gedoopt. In een Gereformeerde Kerk door ds K. Schilder. Gods beloften zijn in de doop en de prediking tot hem gekomen. Jan Wolkers was in mijn jeugd en ook daarna iemand die veel opzien baarde. Die heel veel gelezen werd. Hij was een van de bekende baanbrekers die openlijk met het gereformeerde leven en met het christelijk geloof brak. Hij was het die in zijn boeken steeds weer wilde laten zien dat het christelijke geloof voor bekrompenheid zorgt. Dat je met dat geloof niet echt kunt leven. Daarvan loskomen zou een bevrijding zijn. Zijn boeken willen laten zien hoe je zonder Christus juist van het leven kunt genieten en dat ook moet gaan doen. Wat de HERE zonde noemt is volgens hem in veel gevallen juist waar je van moet genieten. Leven en genieten zoals jij dat nu wilt daar zou het om gaan. Wat is het een verdriet als je ziet hoe iemand Gods belofte die je juist de echte vrijheid laat zien, met overgave verwerpt. Hoe dat leidt tot een leven voor jezelf waarin de natuur de nieuwe god wordt. Het is goed om te zien waar zulke dingen toe leiden. Om daarom met des te meer kracht juist uit te dragen hoe goed het leven in geloof vanuit Gods gegeven belofte is. Dan heb je toekomst die is er niet als je op deze aarde voor de bevrediging van je eigen verlangens leeft.