Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 

 VERSCHENEN: HOE ZULLEN WIJ LEVEN?  209 pagina's   17,00 BIJ VERZENDING 19,00

 

Hoe zullen wij leven?

 

 

 Je kunt het bestellen via:

 tesselaren@gmail.com  of via: https://www.evangeliebelijden.nl/product/2249277/hoe-zullen-wij-leven?fbclid=IwAR2KpD9A5ckYNLf9IuQfdn4oIrXYQ_mygh60uDsZ2h0yEBY656M9z5xVVgI 

 

 

Ook andere boeken te bestellen via

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

 

REEKS: MEDITASIES KORONATYD/MEDITATIES CORONATIJD

 

VADER EN ZOON EEN!

 

“Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.” 1 Johannes 2:23

 

Johannes laat hier zien dat je zonder de belijdenis van Jezus als de Christus, als de Zoon van God niet bij de Vader kunt komen. Zonder het leven uit het volbrachte werk van de Zoon als de Verlosser woont de Vader niet in jou. Je bent dan niet echt aan Hem verbonden. 

 Dat je zonder God bent, dat je niet verbonden  bent met  de enig echte God als je niet gelooft dat de Zoon van God echt mens geworden is, heeft ook een duidelijke plaats in de belijdenisgeschriften van de kerk gekregen. Ik noem als voorbeeld de artikelen 27,28 van de Geloofsbelijdenis van Athanasius: “maar het is voor zijn eeuwig behoud noodzakelijk dat hij ook de vleeswording van onze Here Jezus Christus oprecht gelooft.  Het ware geloof nu is,  dat wij geloven en belijden, dat onze Here Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is.”

Een belangrijk deel van de handschriften heeft meer dan we in de Statenvertaling of de HSV lezen. We lezen daar aan het slot van vers 23 nog de woorden: “Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.” (Vertaling 1951)  we horen hier het positieve. Wanneer je in Christus gelooft zoals die in de Bijbel naar ons toekomt,  is het ook de Vader die in je woont. Dan ben je door Christus een echt kind van de hemelse Vader.

De nauwe verbinding tussen de Zoon en de Vader vinden we ook in het Johannesevangelie. We kunnen meerdere keren ook niet uitmaken of het in bepaalde verzen nu over de Vader of de Zoon gaat. Dat is omdat de Vader en de Zoon een zijn. Zie Johannes 10:30.  Wie dus de Zoon raakt, raakt ook de Vader. Dat is wat de Geest ons steeds weer vertelt. Je mag ze niet van elkaar losmaken. Je kunt dus alleen echt verbonden zijn met de Vader als je door het echte evangelie verbonden met de Christus zoals die in de Bijbel tot ons komt.

Wie zo met Christus leeft is dan ook echt verbonden met de Vader en deelt in Zijn zorg en liefde.