Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 CHRISTUS BRING DIE OFFER

 

"Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!" Joh 1:29

Hoekom het die gelowiges in die Ou-Testament offers gebring? Hoekom was dit die priesters wat baie offers in die tabernakel en die tempel gebring het? Daarin het die gelowiges gewys dat hulle met die HERE verbonde wou wees en dat hulle hul lewe aan Hom wou wy. Nogtans is dit nie die belangrikste van alles nie. Die belangrikste van die offerdiens in die Ou Testament was om enige dag in die jaar aan te wys dat die groot offer vir die sondes nog gebring moes word. Die Een wat as die offerlam vir de sondes kom optree, moes nog kom. Die offerdiens het gewys op die verwagting van die Verlosser wat regtig in die gelowiges se plek moes sterf. 
Johannes wys nou dat dit die Here Jesus is wat so gaan maak. Hy is dit wat gekom het om in die plek van ons sondes te ly. Ons lees o.a. daarvan in Hebreeërs 9: "Want Christus het nie ingegaan in ’n heiligdom met hande gemaak, ’n teëbeeld van die ware nie, maar in die hemel self om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn; ook nie om Homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes Hy dikwels gely het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het Hy een maal in die voleinding van die eeue verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen." vs 24-26
Christus offer aan die kruis van Golgota was genoeg vir altyd! By Hom is vergifnis vir elkeen wat dit regtig met sy of haar hart by Hom soek.

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...