Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 

 VERSCHENEN: HOE ZULLEN WIJ LEVEN?  209 pagina's   17,00 BIJ VERZENDING 19,00

 

Hoe zullen wij leven?

 

 

 Je kunt het bestellen via:

 tesselaren@gmail.com  of via: https://www.evangeliebelijden.nl/product/2249277/hoe-zullen-wij-leven?fbclid=IwAR2KpD9A5ckYNLf9IuQfdn4oIrXYQ_mygh60uDsZ2h0yEBY656M9z5xVVgI 

 

 

Ook andere boeken te bestellen via

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

 

REEKS: MEDITASIES KORONATYD/MEDITATIES CORONATIJD

 

 

VERLOS VAN EIE LIEFDELOOSHEID

 

“Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het.” 1 Johannes 2:11

 

Die Gees beklemtoon weer dat leef in haat vir jou broer of suster in geloof nie by ’n Christen pas nie. Die mense wat die gemeente verlaat het, sê dat dit nie ’n probleem is nie. Die verhouding met ander mense raak volgens hulle nie die geestelike, mistieke lewe nie. Dit leef met die HERE sou van die verhoudings met mense los staan.

Die Here God maak vir ons nou duidelik dat mense wat so dink en handel in die duisternis leef. As jy so leef is Christen wees net ’n uiterlike ding. As jy dan na jou afsterwe voor Christus as jou Regter staan, bly jy in die duisternis. Dan ken jy nie die regte liefde van God nie. Jy deel deur jou eie manier van lewe dan nie in Christus se liefde nie. Dan leef ons in die duisternis waarvan ons juis verlos moet word.

Dat ons uit daardie duisternis gered moet word lees ons  baie duidelik in die volgende gedeelte van God se Woord: “en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig —Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.”Kolossense 1:12-14

Ons moet van ons eie liefdeloosheid verlos word deur Christus. Deur die wonder van God se liefde vir ons wat vanuit onsself sondare is. Wie daardie liefde ken, wil sy broer of suster in geloof liefhê. Ons het nodig dat ons hart en oë deur God verlig word sodat ons ander mense wil word. Mense wat God se liefde in eie lewe uitdra. Ons lees oor die lewe wat deur God verlig word  en waardeur jy  Sy liefde na die mense rondom jou wil uitstraal o.a. in Efese 1: “Daarom — vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges —  hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie,  dat  die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is”.  Vs 15-18