Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

AANKONDIGING VERSCHIJNING: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. Rond 1 november verschijnt deel 1. Het gaat 16,00 kosten. Bij verzending komt er 1,50 bij. Wie voor 15 november bestelt, betaalt 14,00.

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 KAN IK PROFEET ZIJN?

 

"U bent de ‚ÄčChristus, de Zoon van de levende God." Mattheus 16:16

oP Hervormingsdag slaat Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Heidelberg. Op 31 oktober kan iedereen die het wil en kan lezen. De hervorming die door Gods genade komt, heeft alles te maken met het profeet zijn van elke gelovige. Gisteren zagen we hoe we profeet in die aan Christus kunnen zijn door te luisteren naar Zijn stem. Door werkelijk vanuit de Bijbel het evangelie te kennen. De HERE te kennen en Zijn wil te kennen. Dat kunnen we doordat de Geest ons Gods duidelijke Woord gegeven heeft. 
Toch is er nog wel een andere vraag. Hoe durven we profeet te zijn in dienst en verbondenheid aan Christus? Dan komen we bij het Pinksterfeest. Bij de uitstorting van de Heilige Geest. Het is niet zo dat de Geest toen pas kwam om mensen tot geloof te brengen. Vanaf Adam is het de Geest die geloof in mensen werkt als onverdiend cadeau van God. De Geest komt om in de nieuwe omstandigheden dat het evangelie over de hele wereld verkondigd moet worden de gelovigen te geven dat ze ook zelf kunnen en zullen getuigen. We lezen het in Handelingen 2 zo: "En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren." vs 17,18 Bidden om de Geest om te getuigen van Christus en Zijn Woord is onze opdracht en Christus' kerk kan dit door het geschenk van de Geest dat over de gelovigen is uitgestort. De HERE geeft wat Hij vraagt.

 

 

 

 

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...