Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

VAKANSIEMYMERINGE - VAKANTIEMIJMERINGEN

 

17  Augustus

 

Ego's. Wat hebben we daar een last van. Gewoon om ons heen, in de samenleving en ook in de kerk. Vroeger was ik op dit punt nogal naïef. In de kerk gaat het toch om Christus, om in Zijn dienst staan en daar komt dat toch bijna niet voor. Het leven geneest je jammer genoeg van die naïviteit. Ook in de kerk zijn er de dikke ikke, zijn er de mensen bij wie het om hun posities gaat. Is er kerkpolitiek. Verschrikkelijk.
Gisteren hoorde ik in de auto via de radio een gesprek over narcisme dat door de opvoeding wordt bevorderd. Een opvoeding die niet alleen warmte en waardering naar kinderen uitstraalt maar steeds door complimenten de indruk wekt dat je beter dan anderen bent. Dat je ook beter moet zijn. Onderzoek laat zien dat dit tot arrogantie en narcisme leidt. In dat gesprek met iemand die niet vanuit geloof sprak, kwam ook naar voren dat ieder mens de neiging heeft tot dit soort dingen. Er is bij ieder mens een voedingsbodem voor. Hier zie je hoe God de waarheid vanuit de werkelijkheid zelf laat zien. 
Beginnen bij onszelf. Ons kennen in het licht van Gods liefde en daardoor door Christus in de eerste plaats dienstbaar willen zijn aan de HERE en de naaste. Mijn dikke ik zo dun mogelijk willen maken om weg te blijven bij het zoeken van eigen positie en jezelf beter voelen dan anderen. Zo vijandschap, oorlogen en onnodige ruzies en kerkscheuringen voorkomen. Wat is het een zegen als we onze ego's kwijtraken en alleen maar dienstbaar willen zijn. Ik hoef niet te presteren. Laat me maar dienstbaar zijn. Dan is het goed. Dan mag de ijver voor de HERE mij verteren.