Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-v00r-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

Je kunt je dus opgeven via: 

info@gereformeerdekerkennederland.nl

 

 

WOORD VAN DE GEEST    

 

Psalm 119:105: “Uw woord is een ​lamp​ voor mijn voet en een licht op mijn pad.”

De Heilige Geest is God hebben we gisteren gezien. Een van de dingen waarbij de Geest heel in het bijzonder bij betrokken is, is het tot stand komen van de Bijbel. Het is de Geest die er voor gezorgd heeft dat zondige mensen de zuivere woorden van God hebben opgeschreven. Het is de Geest die er voor gezorgd heeft dat we een boek in menselijke taal gekregen hebben dat voor 100% het Woord van God is. We lezen dat heel duidelijk in 2 Petrus 1:20,21: “Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele ​profetie​ van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de ​profetie​ is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar ​heilige​ mensen van God, door de ​Heilige​ Geest​ gedreven, hebben gesproken.”

Het gevolg van het werk van de Geest door mensen is dat we in heel de Schrift het Woord van God lezen. Als we de Bijbel lezen komt de adem van God naar ons toe. We lezen dat letterlijk in 2 Timotheus 3: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de ​rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” vs 16,17 Het woord ingegeven is letterlijk dat het door God geademd is. De Bijbel is het boek waarin de HERE zuiver spreekt. Hij kan niet anders dan zuiver spreken. Hij neemt mensen in dienst zonder dat de Bijbel een feilbaar, gebrekkig menselijk boek wordt. Je kunt op het Woord van God aan. De Bijbel is geen geheimzinnig boek wat je voor raadselen zet. Het is het boek van God voor elke dag.    

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...