Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

  WEES NIE BANG NIE

"Na hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ’n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ’n skild en jou loon is baie groot. Toe vra Abram: Here HERE, wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders heengaan en die erfgenaam van my huis die Damaskéner Eliëser is? Gen 15:1,2

Die HERE sluit in Genesis 15 Sy verbond met Abraham en sy nakomelinge. Dit is 'n pragtige geskenk van die HERE vir Abraham en vir ons. Die HERE wys dat Hy regtig die troue God is. Juis in omstandighede dat Abraham redes het om bang en onseker te wees. Die eerste wat die HERE sê is; "Vrees nie, Abram". Die HERE maak duidelik dat dit vir Abram nie nodig is bang te wees nie. Hoekom sou God se kind hier op daardie oomblik bang wees? Ons moet mooi bedink dat Abraham in Gen 14 die magtige Elam verslaan het. Hulle moes vlug. Die oorlogseisoen is verby. Nou stap die tyd weer verder. Die kans bestaan dat Kedor-Laomer met 'n groot leër sal terugkom om wraak te neem. Hoe haglik is Abram se posisie in Kanaan! Hy is niks anders as 'n vreemdeling nie. Dit kan wees dat Kedor -Laomer terugkom en die anderes wat Abram gehelp het dit die volgende keer nie meer sal doen nie. 
Juis in die haglike omstandighede kom die HERE om te wys dat Hy Abraham se God is. So kom die HERE ook na ons en gee Hy doop en nagmaal om midde in die lewe met al sy moeilike dinge vir jou te sê: My kind jy hoef nie bang te wees nie. As jy jou aan My toevertrou bly Ek altyd vir jou sorg!

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...