Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 DANKBAARHEID 

 

"Die Here is die Gees" 2 Kor 3:17

Wat is die gevolge in jou lewe as die Gees in jou woon? Kan dit so wees dat jy 'n Christen is maar dat in jou manier van lewe eintlik baie min verander? Kan dit so wees dat jy vergifnis vra en dat jy in Christus as jou Verlosser glo maar dat jy bly leef as iemand wat nie regtig in liefde vir jou naaste leef nie? Ook in die Heidelbergse Kategismus word daardie vraag gestel as ons bely het dat ons net deur Christus en Sy werk geregverdig word. Ons lees daar dan in vraag en antwoord 64: "Maar maak hierdie leer nie mense onverskillig en roekeloos nie? 
Antwoord: Nee, want dit is onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie"
Ons lees hier oor die vrug van die dankbaarheid. Dit is die vrug wat die Gees in ons lewe wil werk. As jy in liefde en verwondering met Christus as jou Verlosser verbind is, wil jy Hom ook volg as jou Here. Dan bid jy om die volgende werk van die Gees in jou lewe: "Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. 
Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel." Gal 5:22-25
Wie by Christus behoort bid dat die Gees so in jou lewe werk.Wie dit nie doen nie is nie regtig 'n Christen nie.