Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 

 VERSCHENEN: HOE ZULLEN WIJ LEVEN?  209 pagina's   17,00 BIJ VERZENDING 19,00

 

Hoe zullen wij leven?

 

 

 Je kunt het bestellen via:

 tesselaren@gmail.com  of via: https://www.evangeliebelijden.nl/product/2249277/hoe-zullen-wij-leven?fbclid=IwAR2KpD9A5ckYNLf9IuQfdn4oIrXYQ_mygh60uDsZ2h0yEBY656M9z5xVVgI 

 

 

Ook andere boeken te bestellen via

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

 

REEKS: MEDITASIES KORONATYD/MEDITATIES CORONATIJD

 

JEUGDHONKEN, BARRETJES EN DE GEEST

 

“Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging.” 1 Tessalonicenzen 4:7

 

Ons leven heiligen voor God. Bij de doop beloven onze kinderen zo opvoeden dat ze Christus mogen zien en steeds weer door ons op Hem gewezen worden. Laten zien dat een leven waarin de Geest in ons woont en we voor de HERE leven het echte leven is. Is dat het wat we ook echt doen? Als ouders, als opa’s en oma’s als gemeenteleden die om onze kinderen en jonge mensen heen staan? Of laten we het maar gaan omdat de wereld in de levens van onszelf en onze jongeren teveel is doorgedrongen? Omdat we denken dat het later wel goed komt? Dan zie je ook in de zogenaamde Biblebelt de jeugdhonken, de barretjes en hoe je het ook maar noemen mag. Dan zie je dat in een groot deel van deze gedoogde honken de alcohol zeer overvloedig stroomt. Dat drugs in en rond deze plekken overvloedig te krijgen zijn. Dat er de zoldertjes zijn waar je naar toe kan om je ook seksueel te kunnen uitleven. Waar mensen pilletjes krijgen en dan onder invloed misbruikt worden. Ze kunnen er later niet zoveel van terug vertellen want het was allemaal zo wazig. Een goddeloos leven ontwikkelt zich en wordt een bedreiging voor al meer anderen die meegenomen worden. Want dit is toch normaal op de zaterdagavond. Je moet toch wat te doen hebben. Je kunt je dan eens echt uitleven. Je raakt gewoon aan een werelds leven. Mensen worden misbruikt en laten zich misbruiken. Dat hoort er bij. Levens worden verwoest. Velen kijken er naar en laten het gaan. Onze jeugd wordt zo stukgemaakt. De heiliging van het leven in dienst van Christus is maar niet iets wat je moet doen maar is juist ook goed voor je leven. Dan krijgt je leven zin. Dan wordt je niet stukgemaakt. Dan wordt je geen product waar anderen mee doen wat ze willen om zelf maar bevredigd te worden. Dan breek je je eigen lichaam niet af door veel alcohol en pilletjes en lijntjes. Die genezende heiliging maakt ook bewogen met duizenden die hun leven leggen in handen van mensen die leven voor eigen geld en genot en zo dat van anderen stukmaken. Juist ouderen hebben hier een verantwoordelijkheid. Daarover morgen meer.