Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

AANKONDIGING VERSCHIJNING: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 230 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. Rond 1 november verschijnt deel 1. Het gaat 16,00 kosten. Bij verzending komt er 1,50 bij. Wie voor 1 november bestelt, betaalt 14,00.

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

  NAKOMELING VAN DAWID

 

"Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee," Lukas 1:32

Die Here Jesus word uit die maagd Maria gebore. Die Here Jesus is regtig 'n mens. Hy is 'n nakomeling van koning Dawid. Die HERE het ook beloof dat uit die familie van Dawid die Verlosser gebore sal word. Die engel sê ook vir Maria dat haar seun op die troon van Sy vader Dawid sal sit. As 'n mens nou daarop let, kan jy vrae begin vra. Die Here jesus word nie gebore in 'n paleis nie. Hy het op hierdie aarde nooit op 'n troon gesit nie. Hoe is dit moontlik dat Hy nogtans die beloofde Verlosser is? 
Ons moet dan daarop let dat die Verlosser juis koning sal word deurdat Hy die diepste lyding en vernedering moet ondergaan wat bestaan. Sien o.a. Jesaja 53. Hy moet onder God se toorn teen ons sondes deurgaan en so ons straf dra. Dit bring Hom op die kruis. Hy verdien deur Sy lyding tot op die kruis dat Hy die ewige Koning sal wees. Hy is die nakomeling van Dawid wat die huis van Dawid vir ewig laat regeer. Die Here Jesus is ook die nakomeling van Dawid wat vir altyd koning bly. Hy het uit die dood opgestaan en so gewys dat Hy alle mag in hemel en op aarde het. Geen skepsel en geen mag kan Hom verslaan. Hy regeer nou vanuit die hemel. Hy kom as die groot koning eendag van die hemel na die aarde. Hoe moeilik jy dit op hierdie aarde ook het nogtans is jy vir ewig veilig as jy jou aan Christus toevertrou. Hy is magtig. Hy is selfs die Seun van die Allerhoogste. Daaroor môre meer.

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...