Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 10 SEPTEMBER 2019: NAAR DE DRUKKER: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING II

 

Dit boek telt  net als deel I ongeveer 225 bladzijden. Het eerste deel is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel van wat verder in de Dordtse Leerregels volgt . De prijs is van beide delen voor ieder 16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. Deel zal na verschijning tot 1 januari 14,00 kosten. Wie de twee delen samen koopt bestaalt 30,00 zonder verzendkosten. Deel I is nu niet op voorraad. Zodra deel II verschijnt zal ook deel I weer leverbaar zijn. Wie alvast wil reserveren kan bestellen via

  tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

REEKS: GELOOFSLEER: HEILIGING

 

JE TERUGTREKKEN UIT DE WERELD?

 

"Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, ​heilig​ is, word zo ook zelf ​heilig​ in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees ​heilig, want Ik ben ​heilig.." 1 Petr 1:15,16

 We zagen gisteren dat heiliging van ons leven betekent dat we ver van de zonden en van wat daarvoor aanleiding geeft hebben te blijven. Betekent dat nu dat we ons uit de wereld terugtrekken? Is dat onze roeping als gelovigen? Heel kort gezegd is het antwoord: nee! In de eerste plaats moeten we niet denken dat als we ons op een eiland terugtrekken de zonde en de verleidingen niet op ons afkomen. Een van de grootste vijanden in ons eigen leven is ons eigen zondige hart. Dat blijft er ook als we ons in een bijna volledig isolement terugtrekken. Dat zie je ook als je bijvoorbeeld denkt aan misstanden in kloosters en andere gemeenschappen die zich van de wereld isoleren.
Is een isolement dan verkeerd? Ouderen kennen nog wel de uitspraak: In het isolement ligt onze kracht. Wanneer isolement betekent dat we samen geconcentreerd zijn op Gods Woord, dat we in alle verbanden elkaar helpen om samen op alle terreinen van het leven vanuit dat Woord te leven en het leven vorm te geven is dat goed. Dat is zelfs nodig. Maar dan nooit om je terug te trekken. Altijd weer om juist ook samen vanuit dat Woord met het Woord uitnodigend in de wereld te staan. Het Woord laten spreken in je eigen hart tot verandering en dan spreken en leven uit dat Woord om midden in de wereld als Gods kind getuigend te leven. Dat is een goed en heilig isolement. Dan mag je weten en je kracht er ook in vinden dat Christus gezegd heeft: "Ik ​bid​ niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.Heilig​ hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid."Joh 17:15-17