Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 VERSCHENEN 13 NOVEMBER 2019: HETWONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING II

 

Dit boek telt  net als deel I ongeveer 225 bladzijden. Het eerste deel is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel van wat verder in de Dordtse Leerregels volgt . De prijs is van beide delen voor ieder 16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. Deel II zal na verschijning tot 1 januari 14,00 kosten. Wie de twee delen samen koopt bestaalt 30,00 zonder verzendkosten. Als het verstuurd moet worden komt er. Je kunt bestellenvia

  tesselaren@gmail.com  of via:

 

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

 

 

 

 

 

REEKS: VARIA

 

IN DEZE BIJZONDERE TIJDEN HOOP IK ELKE DAG DE MEDITATIE IN NEDERLANDS EN AFRIKAANS TE PLAATSEN/ IN HIERDIE SPESIALE TYE HOOP EK DIE MEDITASIES IN AFRIKAANS EN NEDERLANS TE PLAAS.

  

VERSLAE NOGTANS GETROOS/VERSLAGEN EN TOCH GETROOST

 

“Verlaat my nie, o HERE! My God, wees nie ver van my af nie! Maak tog gou om my te help, Here, my heil!” Psalm 38:22,23

 

Siek. Baie siek. Vir die lewe word gevrees. Jy bid. Die kinders bid. Die familie bid. De vriende bid. Die gemeente en so baie ander bid. Nogtans kom wat ’n mens so gevrees het. Alles voel so onwerklik. Hartseer so diep en so erg. Hoe moet dit verder?  HERE hoe is dit moontlik.

In al my trane en verslaenheid sien ek die Here Jesus. Ek sien hoe Hy op pad is na die kruis. Die via dolarosa. Die siekte van elkeen laat my sien wat die gevolge van ons skuld en sondes is. Ons word almal daarby bepaal. Ek sien die Here Jesus gaan als die Onskuldige wat so diep, so diep moet ly. Hy word gemartel en bespot. Hy dra God se toorn wat ons almal verdien het. ’n Toorn, ’n straf wat nooit vir ons sou ophou nie. Ek hoor die Here Jesus aan die kruis roep: Dit is volbring. Die straf wat ek en niemand anders kon dra nie het Hy vir elkeen wat glo gedra. Weggedra.

Dan dink ek aan wie in geloof gesterf het. Deur Christus lyding, deurdat Christus van God verlaat is maar aan Hom vasgehou het tot die bitter end, sien ek dat vir my geliefde die dood verby is. Hy leef deur Sy Heiland. De HERE was en is vir hom die God van sy heil. Hoe moet jy verder? Sonder jou geliefde? HERE help! Weet dit dat Christus beloof het en dit ook waarmaak: Ek is met jou al die dae van jou lewe!  Verslae nogtans getroos!     

 

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij.  Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38:22,23

 

Ziek. Heel erg ziek. Voor zijn leven wordt gevreesd. Jij bidt. De kinderen bidden. De familie bidt. De vrienden bidden. De gemeente en zoveel anderen bidden. Toch komt er wat werd gevreesd. Alles voelt zo onwerkelijk. Verdriet zo diep en zo erg. Het doet zo zeer. Hoe nu verder? HERE hoe is het mogelijk?!

In al de tranen en verslagenheid zie ik de Here Jezus. Ik zie hoe Hij naar het kruis op weg is. De via dolorosa. De ziekte van iedereen laat mij zien wat de gevolgen van onze schuld en zonden zijn. We worden er allemaal bij bepaald. Ik zie de Here Jezus gaan als de Onschuldige die zo diep, zo diep moest lijden. Hij wordt gemarteld en bespot. Hij draagt de toorn van God die we allemaal verdiend hebben.  Een toorn, een straf die voor ons nooit zou ophouden. Ik hoor de Here Jezus aan het kruis roepen: ‘Het is volbracht.’ De straf die ik en  ook niemand anders kon dragen, heeft Hij voor ieder die gelooft gedragen. Weggedragen.

Dan denk ik aan wie in geloof gestorven is. Ik zie nu dat door Christus lijden, doordat Christus door God verlaten is maar aan Hem vastgehouden heeft tot het bittere einde,  dat voor mijn geliefde de dood voorbij is. Hij leeft door zijn Heiland. De HERE was en is voor hem de God van zijn heil. Hoe moet je verder? Zonder jouw geliefde? HERE help! Weet dat Christus beloofd heeft en het ook waarmaakt: Ik ben met je al de dagen van jouw leven! Verslagen en toch getroost!