Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 

 VERSCHENEN: HOE ZULLEN WIJ LEVEN?  209 pagina's   17,00 BIJ VERZENDING 19,00

 

Hoe zullen wij leven?

 

 

 Je kunt het bestellen via:

 tesselaren@gmail.com  of via: https://www.evangeliebelijden.nl/product/2249277/hoe-zullen-wij-leven?fbclid=IwAR2KpD9A5ckYNLf9IuQfdn4oIrXYQ_mygh60uDsZ2h0yEBY656M9z5xVVgI 

 

Ook andere boeken te bestellen via

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

 

 

REEKS: VAKANTIEMIJMERINGEN


Vakantiemijmering 2021  27 juli 2021

Op een bankje samen met iemand die niets tot weinig van de Bijbel weet. Er over praten hoe het er met ons als mensen voorstaat. Is er echt toekomst, is er heil, is er vrede en harmonie zonder verstoring te verwachten als het aan de mensheid ligt? Dan kan het helpen om ook te lezen wat mensen die niet als christen leven schrijven. De laatste dagen heb ik het boekje gelezen dat in de Boekenweek als essay voor 2,50 te koop was. Geschreven door Roxane van Iperen. Vooral bekend om het boek 't Hooge Nest. Het boekje dat ik gelezen heb telt 64 bladzijden. De titel is De Genocide Fax. Een indrukwekkend boek dat laat zien hoe verrot de wereld van ons als mensen is. Wij als mensen hebben de VN Veiligheidsraad opgericht na de Tweede Wereldooorlog. De VN zou voor vrede op aarde moeten zorgen. Nooit meer zou mogen gebeuren wat er inde Tweede Wereldoorlog met de Joden en bepaalde andere groepen mensen gebeurd is. De wereld zou ingrijpen als weer zoiets zou dreigen. We zouden door de VN op weg gaan naar een wereld vol van vrede en harmonie tussen mensen. Tussen volken en groepen. Nooit meer wat er was gebeurd.
Daarna is er het nog zo vaak gebeurd dat groepen mensen die dreigen vermoord te worden in de steek werden gelaten door de wereld. Ook door de VN, ook door het zogenaamde vrije Westen. Terwijl de verantwoordelijke mensen wisten wat er dreigde terwijl verantwoordelijke instanties wisten wat er bezig was te gebeuren. Wel gauw eigen mensen evacueren. Geen hulp bieden aan de mensen die vrede zoeken. Omdat we niet zo veel belangen hebben laten we 800.000 Tutsies in Rwanda vermoorden. Op een beestachtige manier. We kijken er naar en doen niets. Op de Balkan bij Serbrenica laten we mensen zomaar vermoorden omdat we niet genoeg belang er bij hebben om ze te redden. Dan tellen mensenlevens niet. Mensen die dit aan de orde stellen wordt de mond gesnoerd of worden bedreigd. Het kan je jouw baan of meer kosten. Velen houden in die omstandigheden hun mond. Vandaag stond nog in de krant dat in een Londense wijk meer dan 700 kinderen misbruikt zijn en dat de mensen in de wijk om de lieve vrede hun mond hielden. Waardoor dit kon gebeuren en blijven gebeuren.
Heil, vrede is niet van ons mensen te verwachten. Voorbeelden genoeg om duidelijk te maken dat het heil niet van ons komt. Dat wij zo vaak levens van andere verwoesten of laten verwoesten. Laten we dan ook naar onszelf kijken. Ook in de kerk. Wanneer we vooral aan een bepaalde groep verbonden zijn kan het zomaar gebeuren dat we mensen uit onze eigen groep beschermen als ze dingen doen of zeggen die tegen Gods Woord ingaan. We gaan vergoeilijken om die ander te beschermen. Die broeder, die zuster, die ouderling, die dominee die de ander aanspreekt en blijft aanspreken met Gods Woord moet daarmee ophouden. Die moet dat niet steeds aan de orde stellen. Dat is een onruststoker en maakt zoveel stuk. Zo kan er zomaar gereageerd worden. Dan stellen we de groep boven Christus. Dan dienen we niet de echte vrede. Mensen zijn bang om iets te zeggen want ik kan wel eens snoeihard neergesabeld worden. Omdat de groep belangrijker dan Christus en Zijn Woord is.
Ja maar dominee we moeten toch verdragen en de liefde bedekt toch veel zonden? Dat is waar maar nooit om de zonde te laten bestaan. Nooit om mensen in zonde te laten leven en de levens van anderen stuk te maken. Dan is er de moed van het geloof nodig om getuige van Christus te zijn Als het moet tegen alles en iedereen in. Als het moet tegen de schijnvrede die heerst. Bij en door Christus is er het heil, de vrede, de toekomst waarin die echte vrede er is en nooit meer bedreigd wordt. Ik heb mijn ongelovige naaste op dat bankje nederig veel goeds te vertellen.  Gelukkig houdt het leven bij het sterven niet op.


Vakantiemijmering VII


God is mijn heil. Jezus Christus is mijn Heiland en heeft voor de gelovigen eeuwig heil verdiend. Prachtige woorden. Woorden die we makkelijk in de kerk uitspreken. Die zo in een preek naar voren worden gebracht. Iemand die niet met de Bijbel en Christus opgevoed hoort dit. In de kerk of misschien wel doordat een digitaal uitgezonden meditatie of kerkdienst beluisterd wordt. Hij of zij hoort het woord heil. Wat is dat eigenlijk? In het gewone nederlands wordt dit woord bijna niet meer gebruikt. Het meest waarschijnlijk nog in de uitdrukking: Ik zie daar geen of wel heil in. 

Heil is een niet veel gebruikt woord en is eigenlijk ook voor velen heel vaag. Laatst sprak ik met een broeder uit Zuid-Afrika die geregeld op een bankje gaat zitten tussen bedelaars en andere mensen aan de rand van de samenleving. Dan probeert hij een gesprek te voeren en over Christus te vertellen. Om mensen duidelijk te maken hoe nodig ze de Here Jezus hebben en dat Hij voor hen de hoop en de toekomst is. Als ze Hem als hun Redder en Verlosser aannemen. Dan is de grote vraag wat dan die verlossing, het goede is dat ze van Christus krijgen? Wat betekent dat in een leven waar je bijna niets hebt?

Wat betekent verlossing en heil voor mensen die er van overtuigd zijn dat met de dood het leven stopt? Wat betekent heil voor mensen die in het welvarende Nederland veel hebben en die God eigenlijk nergens voor lijken nodig te hebben. Ze hebben alles wat ze nodig hebben. Genoeg te eten, genoeg geld om zich te redden. Eens ga je dood maar dat hoort nu eenmaal bij het leven. God en Christus zijn woorden voor hen maar meer niet. 

God is mijn heil wat is dat? Daar zit ik op een bankje met die Nederlander die niets van de Bijbel weet en die het eigenlijk heel goed gaat. Een bijbels gezien rijk iemand. Voor rijken is het moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Zo moeilijk als een kameel die door het oog van een naald moet. Toch is het niet onmogelijk omdat bij God alle dingen mogelijk zijn. Voor ons in het welvarende Westen is het moeilijk om ons echt afhankelijk te weten. We hebben zoveel. Tenminste de meerderheid.

God is ons heil. Christus in de Heiland die je nodig hebt. Dat betekent dat ik moet gaan uitleggen dat ik en alle mensen dat heil, dat goede, dat uitzicht op een prachtig bestaan zonder dood, zonder verdriet, zonder onrecht van onszelf niet hebben. Dat juist het niet hebben van die toekomst onze nood is. Dat ook de armen op deze aarde te horen krijgen, ook die bedelaar op dat bankje in Zuid-Afrika, dat hij niet voor altijd arm en verschopt hoeft te zijn. Er is ook voor hem of haar uitzicht. Er is heil, iets zo goed dat de omstandigheden op aarde dat niet kunnen verhinderen. Het is ook zoveel beter dan een leven in welvaart dat eens ophoudt.  Dat goede dat er alleen is als je Christus kent en met Hem als jouw Verlosser leeft is het heil dat God je wil geven. Dan wordt het tijd om er over te praten hoe we dat zijn kwijtgeraakt en hoe we dat weer terug kunnen krijgen. Daarover een volgende keer.


Vakantiemijmering 23 julie 2021

Leven in 2021 in Nederland. In een samenleving waar er veelen zo opgroeien dat ze niets of bijna niets weten over God en over wie Jezus Christus is. De inhoud van de Bijbel is ze helemaal vreemd. In de meeste gevallen kunnen ze daar niets aan doen. Ze zijn zonder Christus, zonder de Bijbel, zonder God opgevoed. Het is voor hen een vreemde wereld. Ik denk wel eens dat veel orthodoxe christenen zich beter dan deze medemensen voelen. Zij doen en zeggen zoveel dingen die niet goed zijn. Wij doen het in ieder geval beter dan zij. Dat is een heel gevaarlijk gevoel als je dat herkent bij jezelf. Jij en ik hebben het kennen van God en Zijn Woord op geen enkele manier aan onszelf te danken. Het is niets anders dan een voorrecht dat de HERE ons heeft laten geboren worden of een plaats gegeven heeft in een gezin of omgeving waar we naar Christus zijn geleid. Waar we steeds weer vanuit de Bijbel over de HERE hebben gehoord. Dat heb ik niet gekregen omdat ik uit mezelf beter ben dan anderen die in een gezin zonder Christus en Zijn Woord zijn opgegroeid. Dat is iets dat we ons heel goed moeten bedenken. Als we zeggen dat we het van Gods genade moeten hebben, moeten we ook hiervan zeggen dat we het onverdiend van de HERE hebben gekregen.
Dit leert me om bewogen te zijn met al die naasten die zonder Christus en Zijn Woord opgroeien en leven. Ik hoor iemand al tegen me zeggen of dat wel nodig is om me hier zo druk over te maken? Dan zie ik de Here Jezus voor me die vol inenerlijke ontferming bewogen was met de mensen om Hem heen die verkeerde leiding kregen. Dan zie ik de Here Jezus voor me die juist de tollenaars, de hoeren en andere zondaren opzocht en de goede boodschap bracht. Dan weet ik dat het de Vader was die Christus heeft gestuurd en dat Hij vol was van de Geest. Dan zie ik hoe de Drie-enige God juist mensen die zonder Hem leven opzoekt. Hoe kun je bij Gods volk horen als je niet bewogen bennt met mensen die Christus niet kennen?
Dit spreekt tot ons in een wereld waarin mensen zover bij het christelijke geloof zijn weggeraakt dat ze allerlei woorden die wij gebruiken echt niet begrijpen. Bewogenheid met mensen die dreigen verloren te gaan betekent ook dat ik er over nadenk hoe ik de inhoud van het evangelie aan deze mensen kan brengen. Zodat ze begrijpen waar we het over hebben. Dat betekent dat ik zo heb te preken dat als iemand die vanaf de straat de kerk binnenkomt lopen, begrijpt waarover ik het heb. Dat ik mijn best doe om de boodschap zo te brengen dat de man van de straat beseft waarover het gaat. Dat hij of zij niet weggaat met het idee dat het maar adacadabra is voor ingewijden. Ik ga hierover eens verder mijmeren om te zien hoe we dat het beste kunnen doen. Omdat de Geest mij geleerd heeft dat het alleen genade is dat ik geloof en mij geleerd heeft om mij druk te maken over de naasten die zonder God leven en zelfs bijna niets van Hem weten. Ik ben niet voor niets er toe geroepen om beeld van God te zijn. De volgende keer meer hierover.


Vakantiemijmering V 21 juli 2021


Ben ik een idealist? Iemand die denkt dat bepaalde idealen door mijn toedoen en dat van anderen werkelijkheid kunnen worden? Ga ik voor een betere wereld? Zouden we dat allemaal moeten doen? Zelf ben ik geboren in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Opgegroeid in een tijd dat er veel idealisme was. Mensen die hun levensstijl aanpasten om er voor te zorgen dat arme mensen het beter zouden krijgen, dat onderdrukking zou verdwijnen en onrecht al meer zou verdwijnen. De tegenbeweging was dat mensen zeiden dat het toch niet zou helpen. De tegenbeweging was ook dat mensen zich in hun positie en welvaart bedreigd voelden. Ook als er tegenstemmen klonken waren er velen die zeiden: al zou ons leven er maar voor kunnen zorgen dat er 00,1% minder armoede of onrecht is dan is het nog de moeite waard. 

Van dit idealisme is nu heel weinig over. Het is er nog in heel kleine groepen. Vandaag de dag is de stemming veel meer dat we vooral eigen positie en welvaart willen bevorderen en als er wat overblijft kunnen we nog wel een eens aan armoede en onrecht van anderen denken. Vooral leven voor eigen ontplooiing. De hele beweging van idealisme was in de jaren zestig en daarna vooral door een verkeerde overtuiging gedreven. Toch moet ik zeggen dat ik het meerdere keren mis wanneer ik zie hoe hard de samenleving geworden is. Hoe mensen leven voor een zogenaamd goed leven voor zichzelf. Dat moet want anders is je leven mislukt. Je stapt  uit het leven als het moeilijk wordt want als ik het niet meer zo goed heb, is er niets meer aan. Ik en wij zijn veel te belangrijk geworden. Hoe het met anderen gaat en daarvoor offers willen brengen, lijkt niet meer in beeld. Openlijk en blijvend aandacht geven voor onrecht die bepaalde groepen in zekere  landen treft, doen we niet omdat onze handelsbelangen dan wel eens geschaad kunnen worden. Dat zou ons geld en welvaart kunnen kosten. Dat hebben we er niet voor over. 

Als gelovigen zijn we niet geroepen tot idealisme. Idealisme stelt ook teleur want het loopt stuk op de zondige werkelijkheid en ons eigen zondige hart. Wij kunnen die nieuwe rechtvaardige wereld niet bouwen. Betekent dit dat we maar lekker voor onszelf moeten leven met af en toe een fooi voor de armen op deze wereld? Af en toe iets zeggen over onrecht met daarbij de zin: Dat verandert toch niet totdat de Here Jezus terugkomt. Moeten we zo ons leven leiden? Moet er zo gepreekt worden in de kerk? Nee en nog eens nee.  Juist de opstanding van Christus en Zijn regering vanuit de hemel moet ons er toe brengen om alles wat schuld voor God is, ook in de samenleving schuld te noemen. Zelfs schuld voor God. Erger en zwaarder kan niet. We moeten leren om dat onrecht te haten. Een hart voor de zwakken op deze wereld hoort bij het echte christelijke geloof. Dan weet ik dat ik die rechtvaardige wereld niet kan bouwen. Dan weet ik ook dat ik vanuit het belijden van eigen schuld en vanuit de vergeving die ik zelf zo nodig heb, geroepen ben tot een leven zoals de Geest mij dat o.a. in Micha 6:8 voorhoudt: "De HEERE heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt   de HEERE van u anders recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God." 

Geen idealisme vanuit de mens. Niet denken vanuit eigen kracht. Wel leven met een hart dat diep bewogen is met anderen die het echt moeilijk hebben. Vanuit Gods onverdiende liefde onrecht aan de orde stellen en mensen in nood willen helpen. Waar die bewogenheid er niet is, is er geen werkelijk christelijk leven. Hoe kunnen we zo leven en het volhouden? Door op Christus als de Opgestane te letten, op Hem als de Koning  van de koningen, op Hem als de Verlosser en Koning die terug komt op de wolken. In Zijn dienst staan en Zijn beeld zijn en weten dat die wereld zonder onrecht er komt, geeft blijvende moed. Door de Geest. Dan staan we met hoop in dienst van onze God en Koning.  

Is dit links gepraat van een behoudende dominee? Nee, het is de weg die Christus ons wijst door Zijn Woord. Dan gaat het nooit over rechts of links maar alleen om gehoorzaamheid in liefde aan God. 


Vakansiemymering IV 17 juli 2021

Die water het in Wes-Europa een spoor van vernieling en hartseer veroorsaak. Met al ons dyke wat walle moet vorm om die water te keer en oorstromings te voorkom, het die water tog gekom. Het meer as 100 mense daardeur gesterf. Het mense baie besittings verloor en het hulle baie skade gely. As 'n mens dit sien, kan jy die hartseer en rou van mense wat getref is, voel. Dit gaan hier om 3 of 4 dae dat aanhoudend die reen uitgesak het. Wanneer 'n mens sien wat daarvan die gevolg is, kan jy dink aan die tyd van Noag. Toe die mnse gedink het dat hulle sonder God en sonder Sy sorg en liefde kon klaarkom. Hulle het met miljoene vir hulleself geleef. Die reg van die mooiste en die sterkste het gegeld. Dan kom die HERE se straf. 40 dae het toe die reen voortdurend uitgesak.
Ek begin nou 'n betjie verstaan hoe dit toe was. Wat moet die water toe gestroom het! Wat het die water toe met 'n verwoestende krag oor die aarde gegaan. Wat het dit toe vir veranderings van die aardbodem gesorg. Nou die water 3 of 4 dae vanuit die hemel gekom het, het ons met al ons dyke, met al ons moontlikhedde om die water weg te laat vloei vir 'n groot deel magteloos gestaan. Ons kan as mensen nie daarvoor sorg dat die gevare van die natuur in alles beteuel word nie. Ons het nodig om ook hierin dit by die HERE te soek. Ons het nodig om Christus as ons Verlosser te ken om as ons hierdeur getref word hoop te he. Hoop, sekere hoop op die ewige toekoms waarin die HERE op die nuwe aarde daarvoor sorg dat die natuur nooit meer verwoes nie. Dat die natuur vir altyd God se grootheid in die harmonie en vrede wys waarvoor Hy dit geskape het. Ons het deur die sonde die verwoestende kragte van die natuur losgemaak. Die natuur self verlang daarna dat die verwoestende kragte vir altyd beteuel word. Sien Romeine 8:18-22
Hoe goed is dit dan om Sondag daar te wees waar die Woord van die enigste God verkondig word. Waar Hy ons roepom ons aan Hom toe te vertrou. Aan Christus wat die Koning van die konings is en jou die pad na die Vader wys wat ewig in liefde vir jou wil sorg.


Vakantiemijmering III


Leven voor de ogen van God. Alles wat je ook bij het theologische onderwijs doet en zegt heeft met dat leven met Christus te maken. Het zijn maar geen elitaire denkhoogstandjes. Dat heeft niets met theologie te maken al noemen velen dat dan wetenschap.  Echte theologie heeft als doel om de HERE de enige God in Zijn grootheid en glorie te kennen.Om al meer te leren in de wereld van vandaag om tot Zijn eer te leven. Wat daar niet toe dient is speculatie, is menselijk gepraat waar we niets aan hebben. Het gaat er niet om eigen intellectuele verlangens te bevredigen. Dat is het zoeken van jezelf. Het gaat om het kennen en leven met de HERE. Om voluit leerlingen van Christus te willen zijn als het hoogste doel van theologisch onderwijs en een theologische opleiding. Van het hele leven. Wat is het dan goed om in die geest bij elkaar te zijn en zo te werken zoals we dat de laatste dagen intensief hebben mogen doen. Dan komt er de aanbidding van de HERE in je leven. Ook als erom je heen moeilijke dingen gebeuren die je bezighouden. Geliefden die echt in heel gevaarlijke omstandigheden leven. Die maar moeten zien of er eten is en er de omstandigheden komen om veilig uit het gevaar te kunnen komen. Als je hoort van het overlijden van een ongeboren kindje dat op het punt stond om geboren te worden. Wat een schok en wat een verdriet. 

Als je ziet hoe de regen een paar dagen metb akken uit de lucht komt en dat voor zoveel schade, gevaar en verdriet zorgt. Wat is het leven kwetsbaar. Wat een verdriet, wat een angst, wat een spanning, wat een zorg. Elke keer zien we weer hoe het bestaan gestempeld wordt door de gevolgen van de zonde die wij in de wereld binnen gebracht hebben. We staan er vaak niet bij stil omdat het allemaal eigenlijk wel goed gaat. Maar als de zorg, de spanning, het verdriet komt. Dan mogen we naar die HERE die boven deze dingen staat. Die onaantastbaar is. Van wie we in Psalm 29 lezen: "De HEERE troont boven de watervloed, ja, de HEERE troont als Koning voor eeuwig." vs 10

Het water, ook niet als het als vloed komt heeft voor wie zich aan Christus toevertrouwt niet het laatste woord. Door Christus offer, door Zijn bloed is er voor ons de weg naar Hem als onze Vader. Hij die ook als het water tot het dak staat voor ons zorgt. Hij is het die het water kan laten zakken.Hij is het die zelfs als het water ons meesleept en we op Hem bouwen, ons thuisbrengt. Ons door het water heen een eeuwig goede toekomst geeft. Hij is het die in de gevaren, ook voor je eigen leven de Herder is aan wie je jou mag toevertrouwen: "Al gaan ek ook in n dal van doodskaduwee, ek sal geen enkel onheil vrees nie; want U is met my; u stok en staf die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor." Psalm 23:4,5 Dit bid jy hulle in die gevaar toe! Die HERE hoor en gee wat nodig is.

Als jij getroffen wordt door het sterven van zo'n jong kind. Dan mag je weten dat de HERE meer dan de dood is. Dat Christus de dood overwonnen heeft. Dat je dan als gelovige het houvast gekregen hebt dat jouw kind leeft! Dat wat we in Dordt Leerregels I,17 belijden de werkelijkheid is: "Over de wil van God kunnen wij aons alleen uitspreken op grond van Zijn eigen Woord. Dit verzekert ons ervan, dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van nature maar uit de kraht van het genadeverbond waartoe zij met hun ouders behoren. Daarom moeten godvrezende ouders niet twijfelen aan de uitverkiezing en het behoud van hun kinderen die God zeer jong uit dit leven wegneemt." Dordtse Leeregels I,17

 

Vakantiemijmering II  10 Juli 2021
 
Een zomer vol sport. EK voetbal, Tour de France, Olympische spelen en nog meer. Er wordt veel over prestaties gesproken. In veel gevallen zelfs zo dat  als  je tweede of derde wordt het eigenlijk een mislukking was. Alleen de eerste plaats telt. De druk om te presteren ligt in onze samenleving heel hoog. Met zelfs de uitspraak dat als je iets wilt je het ook kunt. Dat zou een goed levensdevies zijn. De aandacht is heel sterk op wat jij wilt en kunt in eigen kracht. Bedenk hierbij alleen eens dat er meerderen graag de eerste prijs willen halen. Dan zie je alleen al daaraan hoe groot de onzin is van de uitspraak: wat je wilt dat kun je bereiken. Dit heeft niets meer met de werkelijkheid te maken. Dit zorgt alleen maar voor mensen die teleurgesteld raken en zelfs de vernieling in worden geholpen. Door mensen die dit soort onzin verkondigen en stimuleren. 
Voor veel mensen telt alleen de eerste plaats. Telt alleen wat jij als doel van je leven hebt gesteld. Bereik je dat niet dan is jouw leven mislukt. Soms wordt daarbij zelfs de Bijbel nog aangehaald. Bijvoorbeeld het volgende dat Paulus schrijft:    “En dit doe ik ter wille van het Evangelie, opdat ik daarvan ook zelf deelgenoot zou worden.  Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen.  Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.” 1 Korinthe 9:23-27
Paulus schrijft dat in het stadion bij de atletiek er maar een is die de prijs ontvangt. De overwinnaar. Het heerlijke is dat de Geest hier ook laat zien dat de HERE zoveel barmhartiger is dan wij. Wie echt in geloof geconcentreerd in liefde voor Christus leeft, krijgt de prijs! Een prijs die zoveel meer is dan een Olympische gouden medaille!  Mijn training in geloof is altijd onvoldoende. Ik kom nooit in eigen kracht over de streep. Ik val in eigen kracht lang voor de streep voor altijd neer. Christus heeft verdiend dat de Geest wie gelooft geeft wat nodig is om vol te houden. Om over de streep te komen. Zo komt er maar niet een over de streep. De hemel en de nieuwe aarde zijn er niet voor een of enkele zogenaamd supergelovigen. Nee de Geest zorgt er voor dat  de menigte die niemand tellen kan over de streepkomt. (Zie Openbaring 7) Dat zij  het eeuwige leven krijgen dat nooit stuk kan. Zo goed is het leven met Christus! Zo genadig is de HERE!    
 
 
 
Vakantiemijmeringen (I)  8 juli 2021
 
Peter R de Vries neergeschoten. Misdaadgroepen hebben veel macht. Mensen worden afgeperst. Als je niet geeft wat de ander wil hebben, word je gemarteld. Eventueel gedood. De wet van de sterkste die alleen zijn of haar eigen belang zoekt. De fundamenten van de samenleving worden omvergeworpen. De strijd tegen de misdaad wordt al moeilijker. Hackers leggen bedrijven plat. Universiteiten kunnen niet meer bij hun gegevens. Ze moeten eerst miljoenen aan onbekenden betalen voordat ze het kunnen terugkrijgen. Er moeten miljarden worden geïnvesteerd om de cybercriminaliteit te kunnen tegengaan. Je ziet de macht van de zonde voor je eigen ogen. Je ziet het werk van de duivel die mensen leert om vooral aan jezelf te denken. Je ziet voor je hoe de mens in en uit zichzelf geworden is. Deze dingen laten ons zien dat we een heel ander leven nodig hebben. Dat we nodig hebben dat de aarde van de zondaren verlost wordt. Van mensen die voor zichzelf leven en daarvoor anderen willen benadelen en zelfs willen doodmaken. Jij moet je mond houden en ons geven wat wij willen hebben. Daarna laten ze je zwaar gewond ergens achter op straat of ergens in het veld. We hebben als mensen allemaal dat donkere en duistere in ons. Daarom raken we er in de geschiedenis niet van verlost. In sommige tijden zien we het onrecht met heel veel kracht. Vaak ook tot in de hoogste kringen geïnfiltreerd. Harde aanpak is nodig. Zerotolerance voor de echte schuldigen. Criminelen zetten gewone burgers met verleidelijke beloningen onder druk. Politiemensen worden bedreigd en er worden bedreigingen gedaan aan hun gezin. Ze laten horen dat ze weten waar je geliefden wonen. De aarde moet daarvan bevrijd worden. We moeten het bestrijden maar we krijgen het nooit uitgeroeid. Daarom is het zo geweldig en vol van zekere hoop als je met Christus leeft. Hij komt terug naar de aarde en dan zorgt Hij ervoor dat alle zondaars, zij die voor zichzelf willen leven van de aarde voor altijd verdwijnen. De Geest heeft er dan voor gezorgd dat ieder die dan voor altijd op aarde leeft zelfs niet meer aan onrecht denkt. Dan is er tot Gods eer de wereld waar alle onrecht tot in het hart van de mensen die daar leven, verdwenen is. Leven dat aan het doel voldoet waartoe God alles gemaakt heeft. Vanuit die hoop willen we alle onrecht bestrijden tot in ons eigen hart. Bidden we voor hen die door het onrecht getroffen zijn.