Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 10 SEPTEMBER 2019: NAAR DE DRUKKER: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING II

 

Dit boek telt  net als deel I ongeveer 225 bladzijden. Het eerste deel is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel van wat verder in de Dordtse Leerregels volgt . De prijs is van beide delen voor ieder 16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. Deel zal na verschijning tot 1 januari 14,00 kosten. Wie de twee delen samen koopt bestaalt 30,00 zonder verzendkosten. Deel I is nu niet op voorraad. Zodra deel II verschijnt zal ook deel I weer leverbaar zijn. Wie alvast wil reserveren kan bestellen via

  tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 

GELOOFSLEER: REGVERDIGING/RECHTVAARDIGING

 

IS ER NOG PLAATS VOOR CHRISTENEN IN NEDERLAND? 

 

Het is voor dit keer een lang verhaal geworden. Iets dat me van het hart moet. Laten we ook afspreken dat hieronder geen gescheld en beledigingen naar andere gepost wordt!, Dat gaat juist in tegen wat hier geschreven wordt.

Ik moet niets hebben van het salafisme. Juist als kind van God verwerp ik uitspraken om mensen die een ander geloof hebben, die andere seksuele keuzes maken te haten en zelfs te doden. Ik wil vanuit Gods liefde in Christus in deze wereld staan. Als iemand die zijn eigen zondige hart is gaan kennen. Juist vanuit Gods Woord. Waardoor ik keuzes gemaakt heb en nog maak tegen wie ik van mijzelf ben. Juist om kind van God te zijn. Juist om de liefde van Christus in liefde te beantwoorden. Ik weet dat ik dat niet verdiend heb. Daarom wil ik juist het evangelie van Christus ook aan anderen brengen. Mijn kinderen en kleinkinderen en zoveel anderen daarmee opvoeden.
Ik moet niets hebben van het salafisme dat haat verkondigt zoals dat deze week naar voren kwam. Toch is er in mijn hart een maar. Waarom een maar? Mag ik vanuit Gods liefde in onze samenleving nog zonde noemen wat de HERE, onze Schepper zonde noemt? Als ik homoseksualiteit zonde noem, ben ik dan bijna een misdadiger? Als ik mijn kinderen en kleinkinderen, mijn catechisanten, de gemeente die de HERE mij toevertrouwt heeft, voorhoudt om ook tegen eigen hart en verlangens in geen wisselende seksuele contacten te hebben omdat de HERE dat niet wil, ben ik dan iemand die discrimineert? Wanneer orthodoxe christenen vanuit Gods liefde in de samenleving staan en er voor de naaste willen zijn maar dingen zonde noemen die de samenleving dat niet noemt, mogen we er dan nog zijn? Als dat niet zo is, is het de omgeving die ons haat. Dan treft ons wat Christus ons al leert: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.” Joh 15:18-20

 

Moeten we bang zijn voor de inspectie van de overheid omdat we in een dictatuur gaan leven waar alleen de normen en meningen van de meerderheid verkondigd worden? Zijn kinderen het bezit van de staat die een staatsopvoeding moeten krijgen? Het doet me heel erg denken aan dictaturen die we nu veroordelen en communistische dictaturen die we in het verleden vanuit onze vrijheden veroordeeld hebben. We komen in ons land op voor vrijheid en hebben kritiek op landen waar minderheden met andere ideeën of geloven achteruitgezet of vervolgd worden. (Dan heb ik het niet over groepen die geweld en haat verkondigen!) Hoeveel zijn deze dingen waard als je in eigen land alleen de mening van de meerderheid mag volgen en uitspreken?
HERE ontferm U over ons zodat we in een vrije samenleving met een open Bijbel kunnen leven . Waarin we elkaar niet met de dictatuur van de meerderheid of minderheid verdrukken maar met woorden elkaar kunnen proberen te overtuigen. Anders komt ook in ons land de dictatuur en de verdrukking wel heel dichtbij. Dan is er van vrijheid en vrede niet veel over. Laten we bidden voor ons land en volk. Niet schelden maar met gevouwen handen moedig getuigen van Christus die ons de goede weg wijst. Niet door geweld maar door Zijn Geest en Woord. Niet met het zwaard en met dreiging maar met liefde door de oproep om tot Christus te komen en zo van het oordeel bevrijdt te worden.