Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 STILLE ZATERDAG

 

"Zij gingen erheen en beveiligden het ​graf​ met de wacht, nadat zij de steen ​verzegeld​ hadden." Mattheus 27:66

De dag tussen Christus kruisiging en Zijn opstanding wordt stille zaterdag genoemd. Was het wel zo stil? Nee, er was veel activiteit in Jeruzalem. In de tempel was het heel druk. Er werden veel offers gebracht. Op dat moment overbodige offers want het offer dat gebracht moest worden had Christus op het kruis gebracht. Het gordijn in de tempel dat gescheurd was, was daar het teken van. Het teken dat van boven, van God zelf kwam. Het is ook druk bij het graf waarin de Here Jezus ligt. je ziet daar de wachten die er voor moeten zorgen dat het lichaam van de Here Jezus niet uit het graf gehaald zal worden.
Ondanks al die drukte ligt het lichaam van de Here Jezus deze zaterdag in alle rust in het graf. De Here Jezus is met Zijn menselijke ziel in de hemel bij Zijn Vader. De wachten voor het graf zijn het teken van de duivelse activiteit om Jezus in het graf te houden. De duivel zet nog alles op alles om de overwinning van de Here Jezus tegen te houden. Dan moet je er aan denken dat God in de hemel lacht. Psalm 2. De Here Jezus kan in alle rust nu in de hemel zijn. Om morgen voor veel rumoer te zorgen door op te staan. Door vanuit de hemel de wachten en alle helse krachten zo de stuipen op het lijf te jagen dat ze machteloos wegvluchten. Het is alleen jammer dat het zo stil is bij Jezus' volgelingen. Ze hebben geen hoop door hun ongeloof. Toch komt Christus morgen naar hen om hun de hoop van hun leven te geven. Die ook in diepe eerbied onze hoop en zekerheid mag zijn. Wat een genade!