Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

30 NOVEMBER 2018 VERSCHENEN: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. De prijs is16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. 

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 DE GEEST ALLEEN EEN KRACHT?

 

"De Heere nu is de Geest" 2 Korinthe 3:17

Is de Geest van God meer dan de kracht van God? Meerdere keren beweren mensen en groepen dat de Geest Gods kracht is omdat ze niet kunnen of willen geloven in de Drie-enige God. Dat de Geest wel degelijk meer dan een kracht is, zien we o.a. in Handelingen 5. Dat is de geschiedenis over Anannias en Saffira. Zij brengen geld bij de apostelen in Jeruzalem. Ze zeggen dat ze al het geld dat ze voor een stuk land gekregen hebben nu voor Christus kerk geven. Zo is het niet. Ze geven een deel van de opbrengst. Ze liegen om maar in aanzien bij de gemeente te staan. Ze zoeken de eer van mensen in plaats dat ze helemaal tot Gods eer willen leven. Als dit gebeurd is, lezen we o.a. het volgende: "En ​Petrus​ zei: Ananias, waarom heeft de ​satan​ uw ​hart​ vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de ​Heilige​ Geest​ en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond?Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw ​hart​ voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God." vs 3,4
Let er op dat hier Satan en de 'Heilige Geest tegenover elkaar gezet worden. De Satan is een persoon en daartegenover staat de persoon van de Geest. Daarbij komt dat Petrus zegt dat Ananias gelogen heeft tegen God. Je ziet hier heel duidelijk dat de Geest God is. Hij is een persoon. De Geest verdiend om als God geëerd te worden. In Hem komt de Drie-enige God naar ons toe.