Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-v00r-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

OKTOBER 2017 VERSCHENEN: GELUKKIG GEEN MYTHE

 

In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn ook voorzien van gespreksvragen voor gezamenlijke Bijbelstudie. Er zijn hoofdstukken over schepping en evolutie toegevoegd. In deze hoofdstukken vind je ook een bespreking van argumenten die prof G van den Brink in zijn boek: 'En de aarde bracht voort' gebruikt om te zeggen dat schepping en evolutie samen kunnen gaan. Het laatste hoofdstuk gaat over Genesis 1 en de positie van man en vrouw in de kerk. Het boek telt 18 hoofstukken en 156 pagina's. BIJ VERZENDING 1,50 EXTRA. DUS DAN TOTAAL 15,50. Te bestellen via:

tesselaren@gmail.com 

Of:

www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

 

ALMAGTIGE

 

Jesaja 40:25: “Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de ​Heilige.”

De enige God heeft ons geleerd om Hem Jahwe dat is HERE te noemen. Om Hem zo als de enig levende God aan te spreken. Toch lezen we over de Hem niet alleen als HERE met allemaal hoofdletters. Hij wordt in de Bijbel ook vaak aangeduid met: God. De God van het verbond is ook de enige God! Daarom kan Hij als God aangeduid worden. Dan weten we vanuit Gods openbaring meteen over wie het gaat. Meerdere keren lezen we over Hem als God de Almachtige. Hij heeft werkelijk alle macht in hemel en op aarde. Als je daarover nadenkt, zie je meteen dat de Here Jezus ook echt God is. We lezen namelijk dat Hij in Mattheus 28 zegt: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” De HERE is de Almachtige God. Hij is dus ook in de toekomst de God die doet wat Hij belooft. Hij voert met Zijn almacht Zijn verlossingsplan uit.  Hij brengt als de Almachtige de toekomst tot stand die Hij beloofd heeft.

Een andere titel die je heel vaak voor de HERE is de Bijbel leest is het woord Here. Hetzelfde woord in onze taal als Zijn Naam maar dan met een hoofdletter. Dat kan verwarrend zijn. Het verschil is in het Hebreeuws heel duidelijk te zien: Jahweh (HERE) en Adonai (Here). De laatste is een titel die duidelijk maakt dat de HERE de Koning is. Hij is de Heer en Meester van alles. Denk er hierbij ook aan dat we over de Here  Jezus spreken.  Wij zijn onderdanen van de Drie-enige God. Met dit geweldige dat wie in geloof met Hem verbonden is ook Zijn kind mag zijn!  Je kunt je vol vertrouwen aan de Almachtige toevertrouwen als je Vader en je Verlosser.   

 

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...