Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

 

 VERSCHENEN 13 NOVEMBER 2019: HETWONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING II

 

Dit boek telt  net als deel I ongeveer 225 bladzijden. Het eerste deel is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel van wat verder in de Dordtse Leerregels volgt . De prijs is van beide delen voor ieder 16,00. Bij verzending komt er 1,50 bij. Deel II zal na verschijning tot 1 januari 14,00 kosten. Wie de twee delen samen koopt bestaalt 30,00 zonder verzendkosten. Als het verstuurd moet worden komt er. Je kunt bestellenvia

  tesselaren@gmail.com  of via:

 

https://www.evangeliebelijden.nl/boeken

 

 

 

 

 

 

REEKS: MEDITASIES KORONATYD/MEDITATIES CORONATIJD

 

VOOROORDELEN

    

“De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.” Hebr 13:20,21

 

Door Jezus Christus welbehaaglijk, welgevallig in Gods ogen. Dat hebben we allemaal zo nodig. Altijd weer gericht op de HERE, altijd samen en persoonlijk weer gericht op Christus. Daar moeten we het van hebben ook als gemeente van Christus. Dat laat me nu denken aan een opmerking van een broeder ongeveer 25 jaar terug in Pretoria. We hadden het over meerdere zaken en hij zei: ‘Rob bedenk wel dat er bij mensen altijd weer vooroordelen zijn. Van vooroordelen (letterlijk zei hij: persepsies) kan je het niet winnen.’ Toen nog heel naïef haalde ik daarover mijn schouders op. Ik zei: dat is zo oneerlijk. Dat laatste meen ik nog steeds vanuit mijn hart. Zeker in de gemeente van Christus is dit verschrikkelijk. Door schade en schande wijzer geworden, weet ik dat het vaak wel zo werkt. Dat het dan niet echt om Christus alleen gaat. Mensen hebben hun eigen gedachten en gevoelens en vullen die voor jou in. Hij zal wel dat bedoelen, zeggen of denken ze dan. Mensen denken in de kerk ook nog zo vaak in groepen. Ze luisteren vaak naar de ander en ook naar de prediking vanuit dit soort vooroordelen. Dan luister je niet meer naar wat er echt gezegd wordt. Dan bouw je een muur op zodat de verkondiging van het evangelie je niet meer raakt op de punten waarop het jou zou moet raken. Vooroordelen zijn echt heel erge dingen. Het is zo anders als echt luisteren. Niet dingen zelf invullen maar wat gezegd wordt echt als de woorden van God naar je toe laten komen en jezelf daar aan toetsen. In de Heidelbergse Catechismus staan deze gouden woorden voor de omgang met elkaar: “dat ik niemands woorden verdraai, en geen kwaadspreker of lasteraar ben. Dat ik ook niemand lichtvaardig en onverhoord veroordeel of help veroordelen. …… Verder dat ik ook de eer en goede naam van mijn naaste zoveel ik kan verdedig en bevorder.” Zondag 43Ik ben wijzer geworden in hoe het vaak in de wereld en jammer genoeg ook in de gemeente van Christus gaat. Maar ik weet ook al ben ik minder naïef als toen dat Gods Woord anders spreekt en ik bid dat ik daarnaar zal handelen en spreken. Laten we dat allemaal doen en vooroordelen in ons leven altijd weer tot Gods eer bestrijden. Laat het om de HERE en om Christus gaan in ons leven. Wegdoen uit ons leven wat de HERE haat.