Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

AANKONDIGING VERSCHIJNING: HET WONDER VAN GODS GENADIGE VERKIEZING I

 

Dit boek telt 225 bladzijden. Het is een verklaring van de Dordtse Leerregels I,1-III/IV,10. Het tweede deel zal DV in mei 2019 verschijnen. Rond 1 november verschijnt deel 1. Het gaat 16,00 kosten. Bij verzending komt er 1,50 bij. Wie voor 15 november bestelt, betaalt 14,00.

Te bestellen via:   tesselaren@gmail.com  of via:

 

www.evangeliebelijden.nl/product/325311/het-wonder-van-gods-genadige-verkiezing-i

 

 

 

 

 

 

 ALMAL PROFEET

 

"U is die Christus, die Seun van die lewende God." Matteus 16:16

Jesus Christus het as die beloofde Verlosser na die wêreld gekom. Nie net vir die Jode nie maar vir mense oor die hele wêreld. Hy het gekom om mense van alle rasse, van enige velkleur tot God se verloste volk te bring. Dit is die beste boodskap wat op hierdie sondige aarde klink. Die boodskap om tot Christus te kom en tot God se eer te gaan leef. Om nie jou eie eer te soek nie. Wie sy eie eer en belange soek, sal eendag vir altyd in ellende leef. Kom tot Christus is die boodskap wat uit ons lewens moet spreek. Vanuit die verbinding met Christus het ons so profete op aarde te wees. Ons lees dit baie duidelik in 1 Petrus 2:9,10: " Maar julle is ’n uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is; aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is."
Let daarop dat dit nie net die taak van die ampsdraers of evangeliste en sendelinge is nie. Ons word vanuit die wonder dat jy Christus as jou Verlosser mag ken, geroep om van Hom en van God se Woord te getuig. Om regtig profeet te wees. 'n Profeet wat Christus by mense aanbeveel. Wat hulle met liefde roep om ook tot Hom te kom. Tot hul redding.

 

 

 

 

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...