Welkom op onze website

Elke dag hebben we goed nieuws nodig om door het leven te kunnen. Om uitzicht te hebben. Om de weg te kunnen vinden. De weg die je een leven van hoop en toekomst geeft. De Ene die je dat kan en wil geven is Christus. Hij die terecht gezegd heeft dat Hij de weg de waarheid en het leven is. De ene God, de HERE kan en wil ons in alle omstandigheden de weg wijzen. Zijn Woord is echt de lamp die de goede weg wijst.

De dagstukjes op deze site en ook de artikelen willen je die weg steeds weer wijzen. Vanuit dat ene Woord van God, de Bijbel. De meditatie van de dag zelf vind je hier.  De Meditaties die hiervoor geschreven zijn in dezelfde reeks vind je in de rubriek: Dagelijkse meditaties - Daaglikse meditasies.

Eerdere reeksen vind je in het menu onder dagelijkse meditaties.

Deze site zal over een paar maanden alleen uit meditaties en preken bestaan. De artikelen en de boeken met een webshop zullen allemaal verhuizen naar www.evangeliebelijden.nl  De naam van deze site is Evangeliebelijder. Je vind daar nu ook preken, meditaties en artikelen. Evangelie-voor-elke-dag wordt dus voor meditaties, preken en bijbelstudies. Evangeliebelijder wordt voor artikelen en boeken. 

 

7 december 2017 

 

TEN DELE  KENNEN

 

1 Korinthe 13:9: "Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele."

Wanneer je deze woorden leest. Woorden van God. Woorden van de Geest. Als je dit leest maakt het bescheiden. Wij moeten niet denken dat we alles weten. Wij moeten ook niet zekerder van eigen gedachten zijn dan we kunnen zijn. Wij kennen ten dele. Dat geldt zelfs als we lezen wat er in de Bijbel, Gods Woord staat. De HERE heeft ons niet alles geopenbaard. Er is meer! Veel meer. Soms wordt daar de conclusie uit getrokken dat we eigenlijk heel weinig zeker kunnen weten en elkaar dus maar vrij moeten laten. We zouden ook in de kerk eigenlijk over alles verschillend kunnen denken behalve over de gedachte dat God bestaat. Je ziet ook in veel discussies in onze tijd het argument dat we maar voor een deel de waarheid kennen en dus mekaar vrij moeten laten. Dat is een makkelijk argument dat niet met het geheel van Gods Woord klopt. Wat de HERE ons namelijk in Zijn Woord vertelt over Zijn daden, wat Hij ons als Zijn goede geboden voor het leven geeft is de waarheid. Wij kennen ten dele maar dat zorgt er niet voor dat Gods Woord daardoor minder duidelijk en zeker is. Dat zorgt er ook niet voor dat de waarheid anders is als wat we in de Bijbel lezen. We mogen wel weten dat de werkelijkheid nog veel grootser en rijker is als wat wij nu weten. Ik hoop mijn leven lang leerling van het Woord te blijven. Dan blijf ik elke dag leren. Om dan te weten dat Gods werkelijkheid nog grootser is dan wat we in Gods Woord lezen maakt mij op die manier bescheiden dat ik leer om de HERE vol verwondering te aanbidden.

 

 

 

 

Nieuws

Laatste nieuws

21-06-2016 13:42
Laatste artikel gaat over de GKV en de besluiten over de vrouw in het ambt. Zie:...

ANDERE WEBSITES

08-09-2014 10:16
ANDERE...