Artikel archief

Preek over Ezra 3:4-7 DE DIENST VAN DE VERZOENING ROEPT OM DE BOUW VAN DE TEMPEL

16-06-2017 17:52
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  113 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Leviticus 23:33-44                         Efeze 2:11-22 Psalm ...

Reeks Meditaties verskillende Bybelboeke

15-06-2017 08:20
  DERTIG JAAR GELEDEN   1 Samuël 3:10: "Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: ​Samuel, ​Samuel! En ​Samuel​ zei: Spreek, want Uw dienaar luistert." Het is dertig jaar geleden dat ik als dienaar van het Woord op Urk bevestigd...

Preek over Handelingen 2:18 Pinksteren is uitgieting van de Heilige Geest

06-06-2017 16:20
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 89:1,7 Lezing van de wet Gezang 27:1,5,9 Gebed Schriftlezing: Handelingen 2:1-21                       1 Samuel 13:19-22 Gez ...

Preek over Lukas 16:1-9 GEBRUIK GELD EN GOED ZO DAT JE IN DE HEMEL VERWELKOMT WORDT

01-06-2017 09:12
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 24:1,4/Psalm 25:1,2 Lezing van Gods wet Tekst 9e gebod: Mattheus 7:1,2 Psalm 147:1,2,7 Schriftlezing: Psalm 49 Gebed Psalm 127 Tekst: Lucas 16:1-9 Verkondiging van het evangelie Psalm 112:1,3 Gebed Collecte Psalm 146:1,2,3 Zegen   Broeders en...

Preek over Openbaring 20:7-10 DE DUIVEL ONTPLOOIT IN DE LAATSTE KORTE PERIODE AL ZIJN MACHT TEGEN DE KERK

30-05-2017 08:46
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 87:1,2,5 Lezing van de wet 2 Kor 9:6-9 Psalm 79:3,4,5 Gebed Schriftlezing: Ezechiel 38-39:6 Psalm 65:1,2,3,4  (Psalm van de week vs 3)  Tekst: Openbaring 20:7-10 Preek Psalm 35:1,2,13 Dankgebed Collecte Psalm 20:4,5 Zegen   Gemeente...

Preek over Openbaring 20:1-6 DE HERE GEEFT NA CHRISTUS WERK OP AARDE EEN LANGE PERIODE VOOR DE WEDERKOMST

30-05-2017 08:44
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 21:1,2,3   Lezing van de wet Mattheus 5:27-30 Psalm 2:1,4 Gebed Schriftlezing: Handelingen 14: 8-18                       ...

OPEN BRIEF AAN DE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT 22 MEI 2017

23-05-2017 07:32
OPEN BRIEF AAN DE SYNODE VAN GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT BIJEEN IN ELSPEET   Staphorst 22 mei 2017   Beste broeders   Het is voor mij ruim anderhalf jaar geleden dat ik de GKV verliet om predikant te worden bij de Gereformeerde Kerk Nederland van Zwolle e.o.  Dat was een...

Preek over Johannes 21:15-17 Bevestiging ambtsdragers 21 mei 2017

22-05-2017 12:26
ORDE VAN DIENST    Votum Vrede-Zegengroet Psalm 135:1,2,3 Lezing van de wet Psalm 63:1,2 Schriftlezing: Johannes 21:1-23 Psalm 134 Bevestiging ambtsdragers Gez 38:4,5,6 Tekst: Johannes 21:15-17 Verkondiging van het evangelie Psalm 63:3,4 Dankgebed Collecte Psalm...

Pasen (2017) Preek over Jesaja 53:10 De beloofde Verlosser blijft niet in de dood

19-05-2017 11:43
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Gez 25:1,3 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Jesaja 53 Psalm 22:11,14 Schriftlezing: 1 Korinthe 15:20-28 Psalm 21:2,3,7 Tekst: Jesaja 53:10b Verkondiging van het evangelie Psalm 91:7,8 Dankgebed Collecte Gez 19:1,4 Zegen   Geliefde...

Preek over Marcus 16:2 (Pasen 2017) DE SCHEPPING DIE WAKKER WORDT, BEGROET DE OPGESTANE CHRISTUS

16-05-2017 14:02
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm 19:1,2 Lezing van de wet Wet en Pasen: Kol 3:1-4 Psalm  30;3,6,7 Gebed Schriftlezing: Markus 16 Gez 20:1,2,3,4 Tekst: Markus 16:2 Verkondiging van het evangelie Gezang 21 Dankgebed Collecte Psalm  57:5,6 Zegen   Geliefde gemeente...
Onderdelen 21 - 30 van 344
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>