Artikel archief

Preek over Ezra 3:8-13 Het fundament van de nieuwe tempel gelegd

26-06-2017 17:03
    ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/zegengroet Psalm 136: 1,2,18,21 Lezing van Gods wet Deut 5 Psalm 22:2,10,11 Gebed Schriftlezing: Haggai 2:2-10                        ...

Exodus - Eksodus

21-06-2017 07:33
VAN FAMILIE TOT VOLK   Eksodus 1:1-7 Die eerste verse van Eksodus verbind hierdie boek met die vorige boek: Genesis. In enkele verse word ons daaraan herinner dat Jakob met sy familie na Egipte getrek het. Dit is nie die einde van God se geskiedenis met sy volk nie. Sy beloftes vir Sy...

Verdriet en Verlangen Over de besluiten rond vrouw in het ambt in de GKV

20-06-2017 09:30
VERDRIET EN VERLANGEN   Aanleiding   Het is donderdag 15 juni. Je weet dat de synode van de GKV vandaag besluiten gaat nemen over de vrouw in het ambt. Ik ben de hele dag bij een andere gelegenheid. Toch gaan mijn gedachten en hart steeds weer naar de vergadering van de synode. Wat zal er...

Meditasies - meditaties Filippense - Filippenzen

17-06-2017 07:04
IN CHRISTUS'  HAND   Filippenzen 1:1,2 De gemeente in Filippi is de oudste in Europa. Filippi is de plaats waar Paulus vanuit Troas in Europa kwam. Lydia de purperverkoopster was de eerste die hier tot geloof kwam. Zij was een vrouw die niet van Joodse afkomst was. Paulus wordt...

Preek over Ezra 3:4-7 DE DIENST VAN DE VERZOENING ROEPT OM DE BOUW VAN DE TEMPEL

16-06-2017 17:52
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  113 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Leviticus 23:33-44                         Efeze 2:11-22 Psalm ...

Reeks Meditaties verskillende Bybelboeke

15-06-2017 08:20
  DERTIG JAAR GELEDEN   1 Samuël 3:10: "Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: ​Samuel, ​Samuel! En ​Samuel​ zei: Spreek, want Uw dienaar luistert." Het is dertig jaar geleden dat ik als dienaar van het Woord op Urk bevestigd...

Preek over Handelingen 2:18 Pinksteren is uitgieting van de Heilige Geest

06-06-2017 16:20
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 89:1,7 Lezing van de wet Gezang 27:1,5,9 Gebed Schriftlezing: Handelingen 2:1-21                       1 Samuel 13:19-22 Gez ...

Preek over Lukas 16:1-9 GEBRUIK GELD EN GOED ZO DAT JE IN DE HEMEL VERWELKOMT WORDT

01-06-2017 09:12
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 24:1,4/Psalm 25:1,2 Lezing van Gods wet Tekst 9e gebod: Mattheus 7:1,2 Psalm 147:1,2,7 Schriftlezing: Psalm 49 Gebed Psalm 127 Tekst: Lucas 16:1-9 Verkondiging van het evangelie Psalm 112:1,3 Gebed Collecte Psalm 146:1,2,3 Zegen   Broeders en...

Preek over Openbaring 20:7-10 DE DUIVEL ONTPLOOIT IN DE LAATSTE KORTE PERIODE AL ZIJN MACHT TEGEN DE KERK

30-05-2017 08:46
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 87:1,2,5 Lezing van de wet 2 Kor 9:6-9 Psalm 79:3,4,5 Gebed Schriftlezing: Ezechiel 38-39:6 Psalm 65:1,2,3,4  (Psalm van de week vs 3)  Tekst: Openbaring 20:7-10 Preek Psalm 35:1,2,13 Dankgebed Collecte Psalm 20:4,5 Zegen   Gemeente...

Preek over Openbaring 20:1-6 DE HERE GEEFT NA CHRISTUS WERK OP AARDE EEN LANGE PERIODE VOOR DE WEDERKOMST

30-05-2017 08:44
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 21:1,2,3   Lezing van de wet Mattheus 5:27-30 Psalm 2:1,4 Gebed Schriftlezing: Handelingen 14: 8-18                       ...
Onderdelen 11 - 20 van 338
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>