Artikelen

Preach God’s Word

14-10-2013 13:41
    PRESS REVIEW   Clarion 24 July 1998 By J. De Jong (Was toen professor o.a. in homiIetiek aan  CANADIAN REFORMED THEOLOGICAL SEMINARY)     Preach God’s Word   Under the heading above, Rev. Rob Visser of the Free Reformed Churches of South Africa writes in...

Inleiding op de brief aan Titus

08-10-2013 10:53
TITUS INLEIDING   Tijdens het studieverlof in 2013 heb ik ook een inleiding op het Bijbelboek Titus geschreven. De dagstukjes over de hele brief zijn nu ook geschreven. Ik hoop in de loop van de maanden die komen de Afrikaanse dagstukjes naar nederlands te vertalen en dan deze dan met de...

SAMEN GROEIEN IN GELOOF

25-09-2013 11:14
Je vind hieronder een stuk dat ik geschreven heb voor de toerusting van de kerkenraad op het thema: SAMEN GROEIEN IN GELOOF.  We hopen dat 4 Oktober 2013 te bespreken. Hopenlijk kunnen meerderen hiermee hun winst doen.   SAMEN GROEIEN IN GELOOF     Wat is groeien in...

DE DUIDELIJKHEID VAN DE BIJBEL

16-09-2013 10:11
Soms schrijf je een artikel dat jaren later nog veel actueler is dan toen. Je had gehoopt dat je het toen mis had maar dat blijkt niet het geval.  Hieronder vind je een artikel dat in 2007 geschreven is en toen in de Reformatie gepubliceerd is. Zeker met het nieuwe rapport over man-vrouw in de...

MAG IK NOG HERDER ZIJN? OVER DE SITUATIE IN DE GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT

09-09-2013 11:45
Hieronder lees je een lezing die ik 23 Augustus 2008 gehouden heb.   Er is meer te zeggen als wat je hier leest omdat de ontwikkeling na 2008 is verdergegaan.  Wat o.a. zichtbaar is in het voorstel aan de synode om alle ambten voor de vrouw open te stellen. Toch denk ik dat wat in de...

Een week bij(bel)lezen over de wederkomst

21-06-2013 14:39
Hieronder vind je een voorbereiding op een startzondag in Dronten Noord in 2010. Met als thema de wederkomst.  Kan ook voor persoonlijke Bijbelstudie nuttig zijn.    EEN WEEK BIJ(BEL)LEZEN OVER DE WEDERKOMST   Dag 1   Lezen:  Mattheus 24:23-31   Heeft geloven...

EENHEID IN GELOOF IN OUDE EN NIEUWE TESTAMENT

04-06-2013 09:10
DE EENHEID VAN HET OUDE EN NIEUWE TESTAMENT IN GELOOF   Wat is de bedoeling van dit verhaal? In deze lezing wil ik laten zien dat we in het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde geloof te maken hebben. Wezenlijk werd door de Oudtestamentische gelovige hetzelfde geloofd als door de...

Alcohol en vrolijk zijn

01-05-2013 16:21
  ALCOHOL EN VROLIJK ZIJN.   Inleiding   We waren met een groep catechisanten bezig om een kerkdienst voor te bereiden.  Ik heb ze gevraagd waarover ze graag zouden willen dat de preek dan  gaat. Ze mochten allemaal 3 onderwerpen of gedeelten uit de Bijbel opschrijven. Het...

Leve de koning!

01-05-2013 07:54
  LEVE DE KONING   Prins Willem-Alexander is 30 april 2013 koning geworden. Een bijzonder gebeurtenis.  Het is goed om juist nu het licht van Gods Woord daarover te laten schijnen.  Om ook te zien hoe we als kinderen van God voor hem en zijn gezin hebben te bidden....

Christus voert uit wat er over hem in het Oude Testament staat.

22-04-2013 16:32
  DE LIJDENDE JEZUS VOERT UIT WAT ER OVER HEM IN HET OUDE TESTAMENT STAAT   De Here Jezus en Jesaja 53   Het is heel duidelijk dat de Here Jezus ons vertelt dat het Oude Testament al vertelt dat de Verlosser zal gaan lijden. Meerdere keren lezen we dat Hij zegt dat de Verlosser die...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>