Markus

Markus 10:13-16 Jezus ontvangt de kinderen graag

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 90:1,8 Lezing van de wet Ps 78:1,2 Schriftlezing: Psalm 8 Psalm 139:1,6,7,8 Doop  Psalm 105:5 Tekst: Marcus 10:13-16 Verkondiging van het evangelie Psalm 147:1,5 Dankgebed Gezang 35 Zegen     Broeders en zusters, jongens en meisjes....

Preek: Markus 15:26 Jezus veroordeeld tot het kruis

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 100: 2,3 Lezing van Gods wet Psalm 22:3,4,5 Gebed Schriftlezing: Marcus 15:1-32 Psalm 22:6,7,8 Tekst: Marcus 15:26 Preek Gezang  14:1,2 Dankgebed Collecte Gezang 18 Zegen   Geliefde gemeente van onze Verlosser Jezus Christus, broeders en...

Preek Markus 15:27,28: HET ONSCHULDIGE LAM ONDER DE MISDADIGERS GEREKEND

Votum Vrede/Zegengroet Gezang 15 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Mattheus 27:33-44 Psalm 6:1,2,3 Schriftlezing:  Marcus 15:33-41 Ps 37:15,16 Tekst: Marcus 15:27,28 Verkondiging van het evangelie Ps 22:11,12 Geloofsbelijdenis art 23 NGB Gezang 13:4,5 Dankgebed Collecte Gez...

Preek Markus 16:9,10: DE OPGESTANE CHRISTUS GEBRUIKT MARIA VAN MAGDALA ALS ZIJN BIJZONDERE BOODSCHAPSTER

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 28:4,5 Lezing van de wet Psalm 16:1,2,3 Gebed Schriftlezing: Marcus 16:1-14 Gezang 22:1-4 Schriftlezing: Lukas 8:1-3 Psalm 16:4,5 Tekst: Marcus 16:9,10 Verkondiging van het Evangelie Gez 21 Dankgebed Collecte Psalm 103:1,9 Zegen   Gemeente...