Psalmen

Psalm 23 Drie preken De HERE is mijn Herder

3 PREKEN OVER PSALM 23   ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Gez 22:1,3 Lezing van Gods wet Psalm  119:64,66 Schriftlezing: Psalm 23                       Johannes...

Psalm 44:24-27 HERE sta op!

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 42:1,2 Lezing van Gods wet Psalm  94:5,6 Gebed Schriftlezing: Psalm 44                          Romeinen 8:31-39 Psalm...

Psalm 69:5 Christus zal gehaat worden

Orde van dienst    Votum Vrede/Zegengroet Psalm 22:1,2 Lezing van Gods wet Psalm 1 Gebed Schriftlezing: Psalm 69:1-6                         Johannes 15: 18-27 Psalm...

Psalm 69:6-10 Christus zal niet beschaamd maken

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  38:6,9,11 Lezing van Gods wet Samenvatting  Mattheus 22 Psalm 119:46,52,53 Gebed Schriftlezing: Johannes...

Psalm 77:20,21 HERE wie bent U? (preek oudjaar/jaarwisseling)

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 42:1,2 Gebed Schriftlezing:  Psalm 77 1 Johannes 1:1-4 Psalm 102:6,8 Tekst:  Psalm 77:20,21 Verkondiging van het evangelie Psalm 42:6,7 Geloofsbelijdenis met artikel 13 NGB Gezang 32:3,4 Dankgebed Collecte Psalm...

Psalm 91:1,2 Wie op de HERE vertrouwt is veilig

Orde van dienst   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 61:1,2,3 Lezing van Gods wet Gezang 38:1,4,5 Gebed Schriftlezing: Psalm 91                         Psalm 103 Psalm 121 Tekst: Psalm...