Ezra

Ezra 1:1-6 De HERE zorgt voor de terugkeer uit Babel

Votum Vrede-Zegengroet Psalm  14:1,5 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing:  Ezra 1                       Filippenzen 2: 12-18  Psalm 106: 19-22 Tekst: Ezra 1:1-6 Verkondiging van het evangelie Psalm...

Ezra 1:6-11 De dienst aan de HERE overwint

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 23 (vers 1 kinderen) Gezang 1:1 Lezing van Gods wet Gezang 1:13 Doop Ruth Maria ter Velde Psalm 105:2,5 Schriftlezing: Openbaring 18:1-10 Tekst: Ezra 1:6-11 Verkondiging van het evangelie Psalm 72:3,5,6 Dankgebed Collecte Psalm ...

Ezra 2:1-42 Gods volk keert uit Babel terug naar Jeruzalem

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 20:1,2  (2 kinderen) Lezing van Gods wet Psalm 15 Schriftlezing: Jeremia 29:1-14 Gebed Psalm 85 Tekst: Ezra 2:1-42 Verkondiging van het evangelie Psalm 84:5,6 Dankgebed Collecte Gez 18  Zegen     Broeders en zusters, jongens en...

Ezra 2:43-70 Gods volk keert terug naar Israël

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/zegengroet Psalm  147:1,2 Lezing van Gods wet Samenvatting Matt 22 Psalm   147:3,7 Schriftlezing:  2 Koningen...

Ezra 3:1-3 GODS VOLK IS ECHT TERUG IN HET BELOOFDE LAND

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Gezang 18  Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Psalm 23 Psalm 85:1,2 Schriftlezing: Ezra 2:64-3:6 Psalm  85:3,4 Tekst: Ezra 3:1-3 Verkondiging van het evangelie Psalm  126 Geloofsbelijdenis Dankgebed Collecte Psalm ...

Ezra 3:4-7 De dienst van de verzoening roept om de bouw van de tempel

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm  113 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Leviticus 23:33-44                         Efeze 2:11-22 Psalm ...

Ezra 3:8-13 Het fundament van de nieuwe tempel gelegd

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/zegengroet Psalm 136: 1,2,18,21 Lezing van Gods wet Deut 5 Psalm 22:2,10,11 Gebed Schriftlezing: Haggai 2:2-10                         Mattheus...

Ezra 4:1-15 Gods volk krijgt met tegenstand bij de kerkbouw te maken

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 29:1,5  (Psalm van de week) Gezang 1:1 Lezing van Gods Wet Gezang 1:13 Gebed Schriftlezing: 2 Koningen...

Ezra 4:24-5:5 Gods oog is over Zijn volk in verband met de herbouw van de tempel

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 121:1,2 Lezing van Gods wet Deut 5 Psalm 34:5,6 Gebed Schriftlezing: Haggai 1                         Hebreeën 12:1-14 Psalm 33:...

Ezra 7:10 De goede hand van God is over zijn ambtsdrager Ezra

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 111:1,6 Lezing van de wet Psalm 50:10,11 Schriftlezing: Ezra 7:1-10                        Johannes 5:30-40 Bevestiging...