Lukas

Lukas 15:1-10 Christus rechtvaardigt Zijn intensieve omgang met tollenaars en zondaars

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 80:1,10                   Lezing van de wet Psalm 79:3,5 Gebed Schriftlezing: Ezechiel 34:1-19 Psalm 23 Tekst: Lukas 15:1-10 Preek Psalm...

Preek Lukas 15:11-24 DE ONVOORSTELBAAR GROTE LIEFDE VAN GOD VOOR DE ZONDAAR DIE TERUGKEERT

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 74:8,13,14 Lezing van de wet Psalm 51:1,2,4 Schriftlezing: Lukas 15:11-32                        1 Petrus 4:1-6 Gebed Collecte Psalm...

Preek over Lukas 15:25-32 De vader en de oudste zoon

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 18:1,2 Gebed voor de opening van het Woord Schriftlezing: Lukas 18:9-14 Psalm 145: 3,4,5 Tekst: Lukas 15:25-32 Preek Psalm 119:24,25,26 Geloofsbelijdenis Gezang 5:6.7.8 Dankgebed Collecte Psalm 86:4,5 Zegen   Broeders en zusters, jongens en...