Jona

Jona 1:1-16 De HERE aanvaardt Jona's ontslag niet

Deze preek is niet in de kandelaar gehouden. Gehouden in 1994.  DE HERE GEEFT JONA GEEN ONTSLAG    Aanwijzingen voor de liturgie:             Schriftlezing: Markus 4: 35-41    Tekst: Jona 1:1-16    Aanvangslied:...

Jona 1:17-2:10 De HERE laat Jona leven

  Deze preek is niet in de Kandelaar gehouden. Deze preek dateert van 1994.  ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 69:1,5 Lezing van de wet Gez 36:1,3 Gebed Schriftlezing: Mattheus 12: 38-45 Psalm 116:1,2,3 Tekst: Jona 1:17-2:10 Verkondiging van het evangelie Psalm...

Jona 3 Nineve reageert op de prediking van Jona

DEZE PREEK IS NIET IN DE KANDELAAR GEHOUDEN. DEZE DATEERT VAN 1994   LITURGIE  Votum  Vrede/Zegengroet  Psalm 34: 1,7 Lezing van de wet Psalm 38: 5,9 Schriftlezing: Jeremia 18:...

Jona 4 Nineve gespaard door Gods goedheid

DEZE PREEK IS NIET IN DE KANDELAAR GEHOUDEN. DEZE PREEK DATEERT VAN 1994 LITURGIE   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 147: 3,4 Lezing van de wet Gezang 13: 2,4 Schriftlezing: Mattheus 20: 1-16 Gebed Collecte Psalm 104: 1,3,4,8 Tekst: Jona 4 Preek Psalm 145: 2,3,5 Dankgebed Gezang 14:...