Leviticus

Eerste preek Grote Verzoendag: Leviticus 16:4,23,24 De hogepriester draagt op Grote Verzoendag twee soorten kleren

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 104:1,7 Lezing van Gods wet Psalm 24:1,2,3 Gebed Schriftlezing: Leviticus 16:1-24                         Filippenzen 2:1-11 Psalm...

Tweede preek over Grote Verzoendag Leviticus 16:3,6,11-14 DE HOGEPRIESTER GAAT OP GROTE VERZOENDAG EERST VOOR ZICHZELF HET HEILIGE DER HEILIGE BINNEN

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 143:1,2 Geloofsbelijdenis van Nicea Gezang 5:1,10 Schriftlezing: Hebreeën...

Derde preek Grote Verzoendag: Leviticus 16:11, 15-17 De hogepriester brengt zondoffers en gaat alleen naar het Heilige der heilig

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 65:1,2 Gezang 1:1,2 Lezing van Gods wet Gezang 1:13 Gebed Schriftlezing: Markus 14:22-52 Psalm 22: 3,4,7,8 Tekst: Leviticus 16: 11,15-17 Verkondiging van het evangelie Psalm 79:3,4,5 Dankgebed Collecte Gezang 16 Zegen   Geliefde gemeente van...

Leviticus 21:16-24 De HERE verzorgt de gehandicapte priesterzoon

Broeders en zusters, jongens en meisjes,  jullie die door Christus geliefd zijn bij de Vader   Een kind wordt geboren. Wij zijn blij. Het is voor ons dan bijna normaal dat ons kind gezond is. Het is voor ons vaak moeilijk als duidelijk word dat ons kind lichamelijk of verstandelijk...