Mattheus

Mattheus 5:17 Jezus handhaaft de hele Bijbel

20-01-2020 11:11
  Votum Vrede/Zegengroet Psalm 29:1,5 Lezing van Gods wet Psalm 1  (vs 1 Psalm van de week) Gebed Schriftlezing: Mattheus 5:1-20 Psalm 34:5,6,7,8 Tekst: Mattheus 5:17 Verkondiging van het evangelie Gezang 27:3,4,5 Dankgebed Collecte Psalm 119:5,6,7 Zegen   Geliefde gemeente van onze...

Mattheus 5:13-16 Koning Christus roept ons op tot een leven met Hem in deze wereld

20-01-2020 11:34
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 27:1,3 Lezing van Gods wet Psalm 36 Gebed Schriftlezing: Lukas 14:25-35                         Johannes 8:12-20 Gezang 18 Tekst:...

Mattheus 5:18-20 Christus die Gods vervult, roept ons op in gerechtigheid overvloedig te zijn

21-01-2020 08:49
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 112:1,2 Lezing van Gods wet Psalm 101:1,2,3 Gebed Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4 Psalm 3 Tekst: Mattheus 5:18-20 Verkondiging van het evangelie Psalm 15 Dankgebed Collecte Gezang 17:1,4,5 Zegen   Geliefde gemeente van onze Here Jezus...

Mattheus 5:21,22 De Here Jezus leert ons in echte liefde met de naaste om te gaan

27-01-2020 12:07
ORDE VAN DIENST    Votum Vrede/Zegengroet Psalm 57:1,5 Lezing van Gods wet Samenvatting Mattheus 22 Psalm  55:7,8,9 Gebed Schriftlezing: Hebreeën...

Mattheus 20:1-16 De goedheid van de HERE roept om verwondering

09-03-2020 08:01
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm 103:1,3 Gez 1:1 Lezing van Gods wet Gezang 1:13 Gebed  Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 1-11 Psalm 101;1,2,3 Tekst: Mattheus 20:1-16 Verkondiging van het Woord Psalm 23 Dankgebed Collecte Gezang 36 Zegen       Geliefde gemeente...

Mattheus 28:3,4 Christus opstanding is overwinning op alle vijanden

20-04-2020 19:52
ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 149:1,2 Lezing van Gods wet Samenvatting  Matt 22 Psalm 98 Gebed Schriftlezing; Mattheus 28 Gezang 21 Tekst: Mattheus 28:3,4 Verkondiging van het evangelie Gezang 20:1,2 Dankgebed Collecte Psalm 33:7,8 Zegen   Geliefde gemeente van de...