Genesis

Genesis 9:12-17 De HERE leert ons danken om Zijn onverdiende trouw

  ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm 29:1,5 Geloofsbelijdenis Ps 67:2,3 Schriftlezing: Genesis 9 Gebed Psalm 108:1,2 Tekst: Genesis 9:12-17 Verkondiging van het evangelie Psalm 104:1,2,8,10 Dankgebed voor gewas en arbeid Collecte Gez 35 Zegen Broeders en zusters, jongens en...

Preek Genesis 25:19-23 De HERE opent de weg naar de Christus uit de school van Rebekka

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 89:1,9 Lezing van Gods wet Psalm 34:1,4 (vs 1 Psalm van de week) Doop Psalm 105:5 Schriftlezing: Genesis...

preek Genesis 25:24-28 De HERE leert ons in de geboorte van Ezau en Jakob op Zijn belofte letten

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 75:1,2,6 Lezing van Gods wet Psalm 24:2,3 Doop Psalm 139:6,7,8 Schriftlezing: Hosea 12                         Mattheus 5:1-12 Psalm...