Openbaring

Openbaring 14:1-5 Het Lam en Zijn volk blijven staande in de stormen van de tijd

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Gez 18 Lezing van Gods wet Psalm 125:1,2 Gebed Schriftlezing: Openbaring 14:1-13 Psalm 15 Tekst: Openbaring 14:1-5 Verkondiging van het evangelie Psalm 33:1,2 Dankgebed Collecte Psalm 87:1,2,5 Zegen   Broeders en zusters, jongens en meisjes,...

Openbaring 14:6,7 Het eeuwig evangelie blijft klinken tot het laatst

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede/Zegengroet Psalm 29:1,5 Lezing van Gods wet Psalm 26:2,6 Gebed Schriftlezing; Psalm 1                         Lukas 17: 20-37 Psalm 96: 1,2 Tekst:...

Openbaring 14:8 Het grote Babylon is niet eeuwig

ORDE VAN DIENST   Votum Vrede-Zegengroet Psalm 122:1,2 Gezang 1:1 Lezing van Gods wet Gezang 1:13 Gebed Schriftlezing: Genesis 11:1-9                          Daniël...
<< 1 | 2